Översättningen av Plone 2.0

Författare: Göran Uddeborg (goeran_at_uddeborg.se)
Datum: 2004-03-09 22:51:35

> H,Ad(Br ,Ad(Br den nuvarande ,Av(Bvers,Ad(Bttningen (ca 1000 str,Ad(Bngar) av Plone 2.0, ett 
> s.k. Content Management System som anv,Ad(Bnds f,Av(Br att bygga b,Ae(Bde sm,Ae(B och 
> stora webbplatser (och har slagit igenom stort det senaste ,Ae(Bret).

Ja, vi har just satt upp det p,Ae(B min dotters skola
(http://www.strandskolan.org) och h,Ae(Bller som b,Ad(Bst p,Ae(B att f,Av(Brst,Ae(B hur
det skall hanteras. Hur r,Ad(Bttigheter skall s,Ad(Bttas f,Av(Br att saker skall
bli som man vill ha dem, hur vi skall g,Av(Bra de anpassningar vi vill ha,
och hur vi skall hindra den d,Ad(Br databasfilen att sv,Ad(Bmma ,Av(Bver alla
br,Ad(Bddar.

Bra grej, men det tar ett tag att l,Ad(Bra sig!

Till saken. Jag b,Av(Brjade titta lite p,Ae(B er ,Av(Bvers,Ad(Bttning. Jag kommer
inte igenom allt p,Ae(B en kv,Ad(Bll, men h,Ad(Br ,Ad(Br en b,Av(Brjan.

> msgid "Add item"
> msgstr "Lägg till"
> 
> 
> #: ./plone_templates/global_contentmenu.pt
> #. <a href="#" i18n:attributes="title" onclick="return buttonClick(event, 'objectMenu');" onmouseover="buttonMouseover(event, 'objectMenu');" title="Add new items to this folder">
> msgid "Add new items to this folder"
> msgstr "Lägg till nya poster till denna mapp"

Ni ,Av(Bvers,Ad(Btter "item" med post i andra fallet. Borde det inte vara med
i f,Av(Brsta ocks,Ae(B?


> msgid "Add-on Product Configuration"
> msgstr "Inställning av tilläggsprodukter"
> 
> 
> msgid "Add-on Product Preferences"
> msgstr "Inställningar för tilläggsprodukter"

Christian, hur brukar du hantera Configuration gentemot Preferences?

> msgid "BTree Folder"
> msgstr "BTräds-mapp"
> 
> 
> msgid "BTree Folder has been created."
> msgstr "Mappen har skapats."

Inte "BTr,Ad(Bdsmappen i andra fallet?

> msgid "CMF folder designed to hold a lot of objects."
> msgstr "BTräds-mappar är bra på att hantera mängder objekt."

Eller kanske inte. Ni tycks ha en n,Ae(Bgot fri ,Av(Bvers,Ad(Bttningsstil.

> msgid "Configure"
> msgstr "Inställningar"

Hmm, verb p,Ae(B engelska, substantiv p,Ae(B svenska.

> msgid "Content properties have been saved."
> msgstr "Dina inställningar har sparats."

"Inneh,Ae(Bllets", inte "dina", v,Ad(Bl?

> msgid "Discussion Item"
> msgstr "Kommentar"

St,Ad(Bmmer det verkligen?

> msgid "Documents can contain text that can be formatted using 'Structured Text.'"
> msgstr "Dokument kan innehålla text i HTML- eller 'Strukturerad Text'-format."

Orginalet s,Ad(Bger inget om HTML.

Citationstecken (") anv,Ad(Bnds ist,Ad(Bllet f,Av(Br apostrofer (') i s,Ae(Bdana h,Ad(Br
sammanhang p,Ae(B svenska.

> msgid "Edit Event"
> msgstr "Ändrar händelse"
> 
> 
> msgid "Edit File"
> msgstr "Ändrar fil"
> 
> 
> msgid "Edit Image"
> msgstr "Ändrar bild"
> 
> 
> msgid "Edit Link"
> msgstr "Ändrar länk"
> 
> 
> msgid "Edit Newsitem"
> msgstr "Ändrar nyhet"
> 
> 
> msgid "Edit Properties"
> msgstr "Ändrar egenskaper"

Om ni skall vara konsekventa med ,Av(Bvriga meddelanden b,Av(Br det v,Ad(Bl vara
",AD(Bndra", inte ",AD(Bndrar" i de h,Ad(Br fallen?

> msgid "Image objects can be embedded in Portal documents."
> msgstr "Bilder kan refereras från annat innehåll."

Vore det inte bra att vara lite n,Ad(Brmar orginalet: Bilder kan l,Ad(Bggas in
i portaldokument?

> msgid "News Items contain short text articles and carry a title as well as an optional description."
> msgstr "Nyheter visas på webbplatsens förstasida när de publiceras."

Det ,Ad(Br kanske sant, men som ,Av(Bvers,Ad(Bttning var det V,AD(BLDIGT fritt m,Ae(B jag
s,Ad(Bga.

> msgid "Password change was canceled."
> msgstr "Byte av lösenord avbrytet."

"Avbrutet" heter det.

> msgid "Please correct your errors"
> msgstr "Var vänlig korrigera de markerade felen."

"... korrigera dina fel."?

> msgid "Please select one or more items to delete."
> msgstr "Markera det inneh?ll som du vill ta bort."

Inneh,Ae(Bll stavas inte med fr,Ae(Bgetecken. :-)

> msgid "Plone folders can define custom 'view' actions, or will behave like directory listings without one defined."
> msgstr "Mappar innehåller andra objekt."

En v,Ad(Bldigt fri ,Av(Bvers,Ad(Bttning igen. Ni kanske vill ha det s,Ae(B?

> msgid "Publishing"
> msgstr "Tillstånd"

Varf,Av(Br inte "Publicering"? Det d,Ad(Br blir v,Ad(Bl f,Av(Brvirrande.

> msgid "Reply deleted"
> msgstr "Kommentar borttagen"
> 
> 
> msgid "Reply to Comment"
> msgstr "Kommentera"

Snarare "Svar borttaget" respektive "Svara p,Ae(B kommentar".

> #: ./plone_3rdParty/CMFTopic/topic_edit_form.cpt
> #. <span class="fieldRequired" i18n:attributes="title" i18n:translate="label_required" title="Required">
> msgid "Required"
> msgstr "Krävs."

Punkten.

> #: ./plone_prefs/prefs_groups_overview.pt
> #. <table class="listing" i18n:attributes="summary" summary="Select roles for each group">
> msgid "Select roles for each group"
> msgstr "Välj roller för grupperna"

Snarare "... f,Av(Br varje grupp"

> msgid "Send this page to somebody"
> msgstr "Skicka sidan som en länk till en vän"

M,Ae(Bste det vara en v,Ad(Bn? :-)


> msgid "Syndication information has been saved."
> msgstr "Syndikeringsinställningarna har sparats."
> 
> 
> msgid "Syndication properties updated."
> msgstr "Syndikeringsinställningarna har sparats."

Jag k,Ad(Bnner inte till begreppet syndikering i Plone. Men ,Ad(Br verkligen
information och egenskaper samma sak?

> msgid "Too much input was given."
> msgstr "Det angivna värdet är för stort."

Det ,Ad(Br v,Ad(Bl n,Ae(Bgot helt annat? "F,Av(Br mycket indata gavs." borde det v,Ad(Bl
vara?

> msgid "View Document"
> msgstr "Visar dokument"
> 
> 
> msgid "View Event"
> msgstr "Visar händelse"
> 
> 
> msgid "View File"
> msgstr "Visar fil"
> 
> 
> msgid "View Image"
> msgstr "Visar bild"
> 
> 
> msgid "View Link"
> msgstr "Visar länk"
> 
> 
> msgid "View NewsItem"
> msgstr "Visar nyhet"

Liknande ovan, h,Ad(Br borde det vara "visa"

> msgid "You entered too many characters."
> msgstr "Du har angett för många antal tecken."

Ta bort "antal".

> msgid "You have been registered"
> msgstr "Du har registrerats som användare"
> 
> 
> msgid "You have been registered."
> msgstr "Du har registrerats."

Borde inte ,Av(Bvers,Ad(Bttningarna ocks,Ae(B vara lika s,Ae(B n,Ad(Br som p,Ae(B punkten?

_______________________________________________
sv mailing list
sv@li.org
http://lists.alt.org/mailman/listinfo/sv

Arkiv genererat av hypermail pre-2.1.8.