Re: [sv] Modifieringsdatum eller ändringsdatum?

Författare: Jan D. (jan.h.d_at_swipnet.se)
Datum: 2004-03-04 14:02:49

2004-03-04 kl. 11.47 skrev Tomas Gradin:

>
>> André Dahlqvist påpekade att jag varit inkonsekvent med översättningen
>> av "Modification Date" i GNOME:
>> http://bugzilla.gnome.org/show_bug.cgi?id=135882
>>
>> Jag undrar nu vilken översättning av detta som folk tycker är bäst, så
>> att GNOME-översättningarna kan standardiseras på denna term, och så 
>> även
>> GNOME-ordlistan.
>> Modifieringsdatum eller ändringsdatum?
>
> Det är inte samma sak!
>
> I UNIX finns två olika fildatum (eg. tre men det tredje är ointressant 
> i
> sammanhanget):
>
> Change date
> Modification date
>
> Det första är tidpunkten då filen ändrats, det andra är tidpunkten när 
> filens
> attribut ändrats.
>
> Change date = ändringsdatum. Därmed bör modification date rimligen bli
> modifieringsdatum - vi kan ju inte gärna översätta det till samma sak.
>

Fast tvärtom.  ctime är statusändring, mtime är datamodifiering i filen.
Det absolut vanligaste när man pratar om filer är modification time,
så det borde bli översatt med det som känns naturligast.  Sedan kan man
översätta change time (ctime) med statusändringstid eller nåt liknande,
det är inte lika vanligt förekommande, så ett mer otympligt ord kan
jag leva med här.

	Jan D.


_______________________________________________
sv mailing list
sv@li.org
http://lists.alt.org/mailman/listinfo/sv

Arkiv genererat av hypermail pre-2.1.8.