Re: Presentation och svensk översättning av gqview

Författare: Tomas Gradin (tg_at_df.lth.se)
Datum: 2003-12-22 22:50:19

 > > #: src/preferences.c:1045
 > > msgid "Refresh on file change"
 > > msgstr "Uppdatera om filen ändras"
 > 
 > "...vid filändring"

Hmmm. Jag föredrar nog det första förslaget. Se även nedan.

 > > #: src/preferences.c:1058
 > > msgid "Remember tool state (float/hidden)"
 > > msgstr "Minns verkygens tillstånd (flytande/gömda)"
 > 
 > "Kom ihåg verktygstillstånd (flytande/dolt)" är mitt förslag.

Jag skulle föredra "kom ihåg verktygens tillstånd".

Vad hade man sagt om programmet varit skrivet av en svensk? Knappast "kom ihåg
verktygstillstånd"; detta låter som en översättning. En bra översättning ser
inte ut som en översättning :-)

 > > #: src/preferences.c:1068
 > > msgid "Limit size when auto-sizing window (%):"
 > > msgstr "Begränsa storlek på fönster med automatisk storlek (%):"
 > 
 > Kanske "Begränsa storlek vid automatisk storleksändring av fönster..."

Blä, "begränsa storleken" får det väl ändå bli. Men nu låter det som en 
översättning igen :-)

Genus är för det mesta fullständigt meningslöst, men ibland kan man utnyttja
det lite listigt:

"Begränsa storleken på fönstret när den ändras automatiskt (%):"

 > > #: src/preferences.c:1080
 > > msgid "Descend folders in tree view"
 > > msgstr "Visa om katalogerna har underkataloger när trädvisning är vald"
 > 
 > Lite väl långt från originalet tycker jag...
 > Kanske "Gå in i underkataloger i trädvyn"

"Veckla ut underkataloger i trädvyn"? Eller "fäll ut" eller vad vi nu brukar 
kalla det. Eller missförstår jag sammanhanget? :)

 > > #: src/utilops.c:506
 > > msgid "Source to copy matches destination"
 > > msgstr "Källa och mål samma vid kopering"
 > 
 > Kanske "Källan att kopiera är samma som målet" är närmare originalet.

Eftersom du inte har något vettigt subjekt i attributbisatsen så bör du nog
formulera den passivt i stället:

"Källan som ska kopieras är samma som målet"

(exempel på subjekt i bisatsen: "källan jag gillar att kopiera är samma som
målet")

Passiv och aktiv form är inte riktigt kongruenta mellan svenska och engelska.

 > > #: src/utilops.c:727
 > > msgid "Source matches destination"
 > > msgstr "Källa och mål är samma"
 > 
 > Eller snarare "Källan är samma som målet".

Ja.

 > > #: src/utilops.c:801
 > > #, c-format
 > > msgid ""
 > > "Unable to copy file:\n"
 > > "%s\n"
 > > "to:\n"
 > > "%s"
 > > msgstr ""
 > > "Misslyckades kopiera filen:\n"
 > > "%s\n"
 > > "till:\n"
 > > "%s"
 > 
 > Nej, "Kan inte kopiera..."

Ja. Dessutom skulle det ha varit "misslyckades med att kopiera filen".

/tg_______________________________________________
sv mailing list
sv@li.org
http://lists.alt.org/mailman/listinfo/sv

Arkiv genererat av hypermail pre-2.1.8.