Re: Presentation och svensk översättning av gqview

Författare: Christian Rose (menthos_at_menthos.com)
Datum: 2003-12-22 02:59:04

Här kommer den fortsatta granskningen.


sön 2003-12-14 klockan 19.14 skrev Hans Öfverbeck:
> #: src/preferences.c:947
> msgid "Delay before image change (seconds):"
> msgstr "Fördröjning mellan bilder (sekunder):"
> 
> #: src/preferences.c:955
> msgid "Random"
> msgstr "Slumpmässigt"

Det ska kanske vara "slumpmässig". Vet du sammanhanget?


> #: src/preferences.c:960
> msgid "Preload next image"
> msgstr "Ladda nästa bild i förväg"

"Läs in..." tycker jag.


> #: src/preferences.c:1024
> msgid "Zoom increment:"
> msgstr "Zoom ökning:"

Detta ska nog skrivas samman.


> #: src/preferences.c:1038
> msgid "Progressive keyboard scrolling"
> msgstr "Progressiv tangentbords-rullning"

Inget bindestreck, skriv samman.


> #: src/preferences.c:1040
> msgid "Mouse wheel scrolls image"
> msgstr "Använd mushjulet för att rulla bilden"

Detta är inte vad originalet säger. "Mushjulet rullar bilden"


> #: src/preferences.c:1045
> msgid "Refresh on file change"
> msgstr "Uppdatera om filen ändras"

"...vid filändring"


> #: src/preferences.c:1056
> msgid "Remember window positions"
> msgstr "Minns fönsterplaceringen"

Snarare "Kom ihåg fönsterpositioner"


> #: src/preferences.c:1058
> msgid "Remember tool state (float/hidden)"
> msgstr "Minns verkygens tillstånd (flytande/gömda)"

"Kom ihåg verktygstillstånd (flytande/dolt)" är mitt förslag.


> #: src/preferences.c:1061
> msgid "Fit window to image when tools are hidden/floating"
> msgstr "Anpassa fönstret till bilden när verktygen är gömda/flytande"

dolda!


> #: src/preferences.c:1068
> msgid "Limit size when auto-sizing window (%):"
> msgstr "Begränsa storlek på fönster med automatisk storlek (%):"

Kanske "Begränsa storlek vid automatisk storleksändring av fönster..."


> #: src/preferences.c:1080
> msgid "Descend folders in tree view"
> msgstr "Visa om katalogerna har underkataloger när trädvisning är vald"

Lite väl långt från originalet tycker jag...
Kanske "Gå in i underkataloger i trädvyn"


> #: src/preferences.c:1102
> msgid "Show entries that begin with a dot"
> msgstr "Visa filer/kataloger vars namn börjar med en punkt"

Så står det inte i originalet. "Visa poster som börjar med en punkt"


> #: src/preferences.c:1104
> msgid "Case sensitive sort"
> msgstr "Versalkänslig sortering"

Nä, versaler är bara en typ av skiftläge. "Skiftlägeskänslig sortering".


> #: src/preferences.c:1106
> msgid "Disable File Filtering"
> msgstr "Deaktivera filfilter"

Det svenska "inaktivera" brukar vi genomgående använda istället för
"deaktivera".


> #: src/preferences.c:1172 src/preferences.c:1257
> msgid "Defaults"
> msgstr "Förval"

"Standardinställningar" kallar vi ofta detta.


> #: src/preferences.c:1205
> msgid "Editors"
> msgstr "Redigeringsprogram"

Eller helt enkelt "redigerare".


> #: src/preferences.c:1287
> msgid "Confirm file delete"
> msgstr "Bekräfta radering"

Snarare "Bekräfta filborttagning"


> #: src/preferences.c:1292
> msgid "Safe delete"
> msgstr "Säker radering (flytta till papperskorg)"

Så står det inte i originalet. "Säker borttagning" är mitt förslag.


> #: src/preferences.c:1299
> msgid "Folder:"
> msgstr "Katalog:"

Directory	-> katalog
Folder		-> mapp

Ska nog alltså vara "Mapp:" här.


> #: src/preferences.c:1324
> msgid "Auto rotate image using Exif information"
> msgstr "Rotera bild automatiskt baserat på Exif-informationen"

eller s/baserat på/genom att använda/


> #: src/preferences.c:1326
> msgid "Custom similarity threshold:"
> msgstr "Anpassad likhetströskel"

Kolon saknas på slutet.


> #: src/preferences.c:1403
> msgid "About - GQview"
> msgstr "Om - GQvies"

Vad hette programmet? ;)


> #: src/preferences.c:1421
> #, c-format
> msgid ""
> "GQview %s\n"
> "\n"
> "Copyright (c) 2003 by John Ellis\n"
> "http://gqview.sourceforge.net\n"
> "gqview@users.sourceforge.net\n"
> "\n"
> "Released under the GNU General Public License"
> msgstr ""
> "GQview %s\n"
> "\n"
> "Upphovsrätt (c) 2003 John Ellis\n"
> "http://gqview.sourceforge.net\n"
> "gqview@users.sourceforge.net\n"
> "\n"
> "Utgiven under GNU General Public License"

(c) och (C) brukar vi alltid byta ut mot ett riktigt ©.
På motsvarande sätt med (R) och ®.

"Copyright" ska nog inte översättas till "upphovsrätt", motsvarande
heter också "copyright" på svenska (men diskuterar man lagstiftningen
kring copyright är det mycket riktigt upphovsrätt man diskuterar).


> #: src/preferences.c:1434
> msgid "Credits..."
> msgstr "Medverkande..."

Jag brukar översätta detta till "Tack..." i GNOME eftersom det handlar
om ett tack till de som bidragit. Medverka kan man göra i en film, men
kan man det i ett program?


> #: src/thumb.c:339
> msgid "Thumbnail image in cache failed to load, trying to recreate.\n"
> msgstr "Misslyckades ladda miniatyrbild från cache, försöker skapa ny.\n"

s/ladda/läsa in/ tycker jag, precis som på alla andra ställen i
översättningen.
"...försöker återskapa" är väl mer likt originalet.


> #: src/ui_bookmark.c:145
> #, c-format
> msgid "Unable to write history lists to: %s\n"
> msgstr "Skrivning av historielista till: %s misslyckades\n"

Nja. "Kan inte skriva historiklistor till: %s\n" är väl närmare
originalet.


> #: src/ui_bookmark.c:713
> msgid "Move down"
> msgstr "Flytta ner"

Kanske "Flytta ned".


> #: src/ui_help.c:105
> #, c-format
> msgid ""
> "Unable to load:\n"
> "%s"
> msgstr ""
> "Misslyckades att öppna:\n"
> "%s"

Nja. "Kan inte läsa in:" är väl närmare originalet.


> #: src/ui_pathsel.c:424 src/view_dir_list.c:97 src/view_dir_tree.c:204
> #, c-format
> msgid "Failed to rename %s to %s."
> msgstr "Misslyckades att döpa om %s till %s."

Jag vill minnas att vi haft långa diskussioner tidigare på listan där
vissa uttryckt sitt missnöje med uttrycken med "döpa", eftersom dessa
gav associationer till religiösa akter.
Så "byta namn" är nog säkrare, och också vad vi använder i GNOME.


> #: src/ui_pathsel.c:480 src/utilops.c:1208 src/utilops.c:1384
> #, c-format
> msgid ""
> "Unable to delete file:\n"
> "%s"
> msgstr ""
> "Misslyckades att ta bort filen:\n"
> "%s"

Nej, snarare "Kan inte..."
"Misslyckades..." är "Failed to..."


> #: src/ui_pathsel.c:481 src/utilops.c:1385
> msgid "File deletion failed"
> msgstr "Radering av fil misslyckades"

"Borttagning av fil..." tycker jag.


> #: src/ui_pathsel.c:523 src/utilops.c:1416
> #, c-format
> msgid ""
> "About to delete the file:\n"
> " %s"
> msgstr ""
> "Skall börja ta bort filen:\n"
> "%s"

"Kommer att ta bort filen" tycker jag.


> #: src/ui_pathsel.c:616 src/ui_pathsel.c:624 src/utilops.c:465
> #: src/utilops.c:764 src/utilops.c:1919 src/utilops.c:2140
> msgid "Rename"
> msgstr "Byt namn"

Här har du "byt namn". :-)


> #: src/ui_pathsel.c:740 src/utilops.c:2203 src/view_dir_list.c:340
> #: src/view_dir_tree.c:434
> #, c-format
> msgid ""
> "Unable to create directory:\n"
> "%s"
> msgstr ""
> "Misslyckades skapa katalogen:\n"
> "%s"

Nja, snarare "Kan inte skapa..."


> #: src/ui_pathsel.c:1086
> msgid "Folders"
> msgstr "Kataloger"

Nejdu, mappar!


> #: src/utilops.c:506
> msgid "Source to copy matches destination"
> msgstr "Källa och mål samma vid kopering"

Kanske "Källan att kopiera är samma som målet" är närmare originalet.


> # msgstr "Destination och källa är samma"

Hörrudu, var kom denna ifrån?


> #: src/utilops.c:507
> #, c-format
> msgid ""
> "Unable to copy file:\n"
> "%s\n"
> "to itself."
> msgstr ""
> "Kan inte kopiera filen:\n"
> "%s\n"
> "till sig själv."

Ser man på, här har du översatt med "Kan inte..." och inte
"Misslyckades...". :-)


> #: src/utilops.c:511
> msgid "Source to move matches destination"
> msgstr "Källa och mål samma vid flytt"

Eller "Källan att flytta är samma som målet".


> # msgstr "Destination och källa är samma"

Var kom denna ifrån?


> #: src/utilops.c:591
> #, c-format
> msgid ""
> "Unable to copy file:\n"
> "%sto:\n"
> "%s\n"
> " during multiple file copy."
> msgstr ""
> "Misslyckades kopiera filen:\n"
> "%s till:\n"
> "%s\n"
> " vid kopiering av flera filer."

Nej, "Kan inte kopiera..."
"%sto" i originalet ser ut som ett fel, har du rapporterat?


> #: src/utilops.c:596
> #, c-format
> msgid ""
> "Unable to move file:\n"
> "%sto:\n"
> "%s\n"
> " during multiple file move."
> msgstr ""
> "Misslyckades flytta filen:\n"
> "%s till:\n"
> "%s\n"
> " vid flyttning av flera filer."

Nej, "Kan inte flytta..."
"%sto" i originalet ser ut som ett fel, har du rapporterat?


> #: src/utilops.c:727
> msgid "Source matches destination"
> msgstr "Källa och mål är samma"

Eller snarare "Källan är samma som målet".


> #: src/utilops.c:801
> #, c-format
> msgid ""
> "Unable to copy file:\n"
> "%s\n"
> "to:\n"
> "%s"
> msgstr ""
> "Misslyckades kopiera filen:\n"
> "%s\n"
> "till:\n"
> "%s"

Nej, "Kan inte kopiera..."


> #: src/utilops.c:806
> #, c-format
> msgid ""
> "Unable to move file:\n"
> "%s\n"
> "to:\n"
> "%s"
> msgstr ""
> "Misslyckades flytta filen:\n"
> "%s\n"
> "till:\n"
> "%s"

Nej, "Kan inte flytta..."


> #: src/utilops.c:850
> msgid ""
> "When operating with multiple files, please select\n"
> " a directory, not file."
> msgstr ""
> "När du vill flytta flera filer på en gång, var god\n"
> " välj en katalog, inte en fil."

"Var god" låter så högtidligt på svenska, så jag brukar försöka undvika
det så mycket som möjligt. Dessutom står det "operating", inte "moving".

Kanske "Välj en katalog och inte filer vid operationer med flera filer."


> #: src/utilops.c:854
> msgid "Please select an existing directory"
> msgstr "Var god välj en existerande katalog"

Eller "Välj en befintlig katalog". Stryk var god och använd det fina
svenska ordet "befintlig".


> #: src/utilops.c:1047 src/utilops.c:1197 src/utilops.c:1209
> msgid "Delete failed"
> msgstr "Radering misslyckades"

Eller "Borttagning misslyckades".


> #: src/utilops.c:1047
> msgid "Unable to remove old file from trash folder"
> msgstr "Misslyckades ta bort en gammal fil i papperskorgen"

Nej, snarare "Kan inte ta bort..." och "...från papperskorgsmappen".


> #: src/utilops.c:1100 src/utilops.c:2196
> msgid "Could not create directory"
> msgstr "Misslyckades att skapa katalog"

Nej, snarare "Kunde inte skapa...".


> #: src/utilops.c:1132
> #, c-format
> msgid ""
> "Unable to access or create the trash folder.\n"
> "\"%s\""
> msgstr ""
> "Misslyckades skapa eller komma åt papperskorgen:\n"
> "\"%s\""

Nja, "Kan inte komma åt eller skapa papperskorgsmappen"


> #: src/utilops.c:1135
> msgid "Turn off safe delete"
> msgstr "Stäng av säker radering"

s/radering/borttagning/ tycker jag.


> #: src/utilops.c:1158
> #, c-format
> msgid "Safe delete: %s"
> msgstr "Säker radering: %s"

Dito.


> #: src/utilops.c:1196
> #, c-format
> msgid ""
> "Unable to delete file:\n"
> " %s\n"
> " Continue multiple delete operation?"
> msgstr ""
> "Misslyckades att ta bort filen:\n"
> " %s\n"
> " Fortsätta ta bort flera filer?"

"Kan inte ta bort..."


> #: src/utilops.c:1323
> msgid "About to delete multiple files..."
> msgstr "Kommer att ta bort flera filer..."

Titta, här har du "kommer att". :-)


> #: src/utilops.c:1566
> #, c-format
> msgid ""
> "Unable to rename file:\n"
> "%s\n"
> " to:\n"
> "%s"
> msgstr ""
> "Misslyckades att byta namn på filen:\n"
> "%s\n"
> " till:\n"
> "%s"

Nja, "Kan inte byta..."


> #: src/utilops.c:1712
> #, c-format
> msgid ""
> "Failed to rename\n"
> "%s\n"
> "The number was %d."
> msgstr ""
> "Misslyckades byta namn på\n"
> "%s\n"
> "Nummret var %d."

"Misslyckades MED ATT byta..." tycker jag.
"Numret" felstavat.


> #: src/utilops.c:2012
> msgid "Start #"
> msgstr "Start Nr."

Eller snarare "Startnr.".


> #: src/utilops.c:2094 src/view_file_list.c:429
> #, c-format
> msgid ""
> "Unable to rename file:\n"
> "%s\n"
> "to:\n"
> "%s"
> msgstr ""
> "Misslyckades byta namn på filen:\n"
> "%s\n"
> "till:\n"
> "%s"

Nja, snarare "Kan inte byta..."


> #: src/utilops.c:2195
> #, c-format
> msgid ""
> "The path:\n"
> "%s\n"
> "already exists as a file."
> msgstr ""
> "En fil med sökväg:\n"
> "%s\n"
> "finns redan."

Nja, "Sökvägen...finns redan som en fil"


> #: src/view_dir_list.c:331 src/view_dir_tree.c:425
> msgid "new_folder"
> msgstr "ny_mapp"

Titta, här har du minsann "mapp". :-)


> #: src/view_dir_list.c:409 src/view_dir_tree.c:502
> msgid "New folder..."
> msgstr "Ny katalog..."

Nejdu, "Ny mapp..."


> #: src/view_dir_list.c:421 src/view_dir_tree.c:513
> msgid "View as tree"
> msgstr "Välj trädvy"

Nä, snarare "Visa som träd".


> #: src/view_file_icon.c:294 src/view_file_list.c:391
> msgid "View as icons"
> msgstr "Välj ikonvy"

Nä, snarare "Visa som ikoner".

Det var allt! Bra jobbat som sagt, det är bra översatt.


Christian


_______________________________________________
sv mailing list
sv@li.org
http://lists.alt.org/mailman/listinfo/sv

Arkiv genererat av hypermail pre-2.1.8.