Re: Presentation och svensk översättning

Författare: Christian Rose (menthos_at_menthos.com)
Datum: 2003-12-18 16:19:19

tor 2003-12-18 klockan 12.14 skrev Hans Öfverbeck:
> Det är information riktad till slutanvändare, men att förstå att t.ex.
> "Orientering: vänster överst" betyder att bilden är speglad i den
> nedåt sluttande diagonalen tycker jag verkar svårt.
> Min invändning mot att översätta är att det kanske är lättare att
> hitta information om orienteringen "left top" än om "vänster överst",
> men jag antar att detta är ett problem som de flesta översättningar
> dras med i viss utsträckning.

Ja, vi får i mångt och mycket leva med att den mesta dokumentationen
inte är översatt. Hade vi alltid anpassat oss efter att dokumentationen
inte var översatt och därför behållt alla termer hade det inte blivit
mycket översatt...
Så jag tycker du bör använda exempelvis "vänster överkant" osv.


> >>#: src/cache_maint.c:251
> >>msgid "Clearing thumbnails..."
> >>msgstr "Rensar miniatyrbilder..."
> >
> >"Clear" brukar jag själv översätta med "tömma". Det låter bättre tycker
> >jag än "rensa". Mitt förslag är alltså "Tömmer miniatyrbilder..."
>
> Jag tycker att "Tömmer miniatyrbilder..." kan tolkas som att man tömmer 
> bilderna på innehåll, men behåller filerna.
> Jag föredrar "Tar bort miniatyrbilder..."

Det motsvaras ju snarare av "Deleting thumbnails...".

Rent allmänt kan jag säga att vi (eller jag och flera andra på listan
iaf) brukar ha en policy att ligga ganska nära originalet i betydelse
och stil.

Anledningen är helt enkelt att går man från originalet i betydelse,
formulering eller stil så skjuter man i allmänhet alltid sig själv i
foten i längden. Det blir konflikt med termer där man översatt det ena
som egentligen betyder det andra när det där andra också dyker upp, man
blir lätt som en direkt följd inkonsekvent både med sin egen
översättning och mot andras, man får nästan ha olika ordlistor för varje
översättning, det blir svårt att återanvända översättningar osv.

Dessutom är själva fenomenet att det blir jobbigt att översätta en viss
formulering eller term väldigt ofta symptom på att själva originalet är
dåligt eller kunde göras bättre. Och att 57 översättare, eller hur många
det nu är, var och en för sig försöker hitta bättre formuleringar och
kompensera för ett dumt originalmeddelande är bara väldigt dumt,
istället för att originalet fixas en gång för alla. Fixas originalet
till något bättre kommer det alla översättare och även de användare som
inte använder översättning omedelbart tillgodo.


Jag brukar grovt sagt använda följande steg när jag översätter:
1) Spontanöversätter till det första bästa jag kommer på som betyder
samma sak. Blir det bra stannar jag här. Annars till nästa steg.
2) Översätter till något annat som ändå fortfarande betyder samma sak på
engelska.
3) Översätter till något som betyder nästan samma sak (endast
undantagsfall). Jag kontrollerar också genom att översätta baklänges och
ser om det jag kommer fram till passar även på engelska. Passar det lika
bra som, eller bättre än, det befintliga engelska originalet föreslår
jag det för författaren, men tar och använder mitt tidigare svenska
översättningsförslag så länge.
4) Godtar programförfattaren den alternativa engelska formuleringen så
kan jag anpassa min översättning nästa gång jag uppdaterar
översättningen som vanligt. Accepterar författaren inte mitt förslag så
har jag iaf inte översatt fel, bara till något som kanske passar sämre
än en alternativ formulering men som vore fel med det nuvarande
originalet.


Vad jag vill säga är alltså att jag tycker att vill du ha "Tar bort
miniatyrbilder..." istället för tömmer/rensar så tycker jag att du bör
föreslå för författaren att byta till "Deleting thumbnails..." först,
för att du inte ska hamna i sitsen att du översatt till något som
originalet egentligen inte betyder.


> >>#: src/collect.c:1025 src/collect-dlg.c:83
> >>msgid "Save Failed"
> >>msgstr "Lyckades inte spara"
> >
> >"Sparande misslyckades" tycker jag.
>
> För inte det tankarna till Skandia i lite väl hög grad ?
> Nej, men allvarligt talat så tolkar jag ordet "sparande" som "lägga pengar på hög".

Du hittar iaf termen "sparande" på väldigt många ställen i befintliga
översättningar som översättning i sådana här sammanhang misstänker jag.


> >>#: src/dupe.c:2082
> >>msgid "Select group 1 duplicates"
> >>msgstr "Välj grupp 1 dubletter"
> >>
> >>#: src/dupe.c:2084
> >>msgid "Select group 2 duplicates"
> >>msgstr "Välj grupp 2 dubletter"
> >
> >Detta kanske ska vara "Välj dubletter för grupp 2" och motsvarande? Vad är sammanhanget?
>
> Det verkar som att ovanstående val kommer upp i ett poppuppfönster när
> man jämför två grupper av bilder. Programmet indikerar vilka bilder
> som det anser förekommer i båda grupperna. Man får även valen att
> "Select all" eller "Select none" vilka jag i  enlighet med ditt
> förslag översatt med "Markera alla" respektive "Markera ingen", så för
> att vara konsekvent tänkte jag: "Markera dubletter i grupp 1"
> och motsvarande.

Låter mycket bättre ja. Brabra.


> >>#: src/exif.c:140
> >>msgid "multi-segment"
> >>msgstr "multi-segment"
> >
> >Detta ska nog inte ha något bindestreck.
>
> Jag byter till "flersegment".

OK, också bättre.


> >>#: src/exif.c:147
> >>msgid "not defined"
> >>msgstr "ej definierad"
> >
> >Personligen föredrar jag "inte" framför "ej". Smaksak.
>
> I det här sammanhanget föredrar jag nog "ej", dessutom är det
> kortare ;-).

Bah! ;-)


> >>#: src/exif.c:152
> >>msgid "creative"
> >>msgstr "långsam (creative)"
> >>
> >>#: src/exif.c:153
> >>msgid "action"
> >>msgstr "snabb (action)"
> >
> >Vad är detta? Det kan inte vara "kreativ" resp. "åtgärd"?
>
> Nej, se följande förklaring (från 
> http://park2.wakwak.com/~tsuruzoh/Computer/Digicams/exif-e.html):
> Exposure program that the camera used when image was taken. '1' means 
> manual control, '2' program normal, '3' aperture priority, '4' shutter 
> priority, '5' program creative (slow program), '6' program 
> action(high-speed program), '7' portrait mode, '8' landscape mode.

Visst, men det skulle väl ändå fortfarande kunna vara "kreativt"
respektive "aktivitet" eller något sådant? Det är ju inte mer otydligt
än originalet.
Upplever du originalmeddelandena som otydliga bör du ju be att
originalmeddelandena ändras.


> >>#: src/exif.c:163
> >>msgid "tungsten (incandescent)"
> >>msgstr "glödlampa"
> >
> >Detta ska inte vara "tungsten (glödande)"?
>
> Glödande volfram (som jag tror att grundämnet "tungsten" heter på 
> svenska)

Visstja, så var det.


> hittas normalt bara i glödlampor. Eftersom texten ovan har att göra
> med vilken ljuskälla som användes när bilden togs tycker jag det är
> rimligt att översätta detta med "glödlampa".

Jag upplever ändå att "wolfram (glödande)" är närmare originalet än
"glödlampa". Som tidigare, tycker du att originalet är otydligt bör du 
se till att originalet ändras.


> >>#: src/exif.c:309
> >>msgid "Date orginal"
> >>msgstr "Exponeringsdatum"
> >
> >Eller "ursprungsdatum"?
>
> Från samma sida som ovan:
> "Date/Time of original image taken. This value should not be modified by 
> user program."
> Eftersom det har med foton som skapas genom exponering att göra så 
> tycker jag att "Exponeringsdatum" är lämpligt.

Då bör du först föreslå motsvarande engelska formulering för författaren
tycker jag.


> >>#: src/exif.c:322 src/exif.c:420
> >>msgid "Focal length"
> >>msgstr "Brännvidd"
> >
> >Kanske "fokallängd"? Eller är "brännvidd" det som används?
>
> Ja, det är "brännvidd" som används.

Där ser man. Jag har hört "fokallängd" i fysikkurser, men då var det nog
bara taskigt översatt, vilket är väldigt sannolikt. :-)


> >>#: src/img-view.c:1018 src/layout_image.c:664
> >>msgid "Set as wallpaper"
> >>msgstr "Sätt som skrivbordsunderlag"
> >
> >"Ställ in som..." brukar jag säga.
>
> Tycker du inte att "Använd som skrivbordsunderlag" är bättre ?

Absolut, men då bör du försöka få originalet ändrat till "Use as
wallpaper" först.


> >>#: src/layout_util.c:681
> >>msgid "/File/C_lose window"
> >>msgstr "/Arkiv/Stäng fönster"
> >
> >Snabbtangent? Jag brukar ta T här.
> >
> Jag tog "ä" som snabbtangent, "t" till "Ta bort", "s" till "Skapa katalog".

Ok. Låter rimligt.
Till de flesta program brukar jag använda följande i Arkivmenyn:
_Nytt
_Öppna
_Spara
Spara so_m
Skriv _ut
S_täng
_Avsluta

Men eftersom ett bildvisningsprogram sannolikt inte kan göra nya bilder
eller behöver spara dem så antar jag de snabbtangenterna kan användas
bättre som du föreslår.


> >>#: src/layout_util.c:712
> >>msgid "/Edit/Set as _wallpaper"
> >>msgstr "/Redigera/Välj som skrivbords_underlägg"
> >
> >Ställ in som...
>
> Tycker du inte att "Använd som skrivbords_underlag" är bättre ?

Jo, men då bör du försöka få originalet ändrat först (tjat, tjat ;)

Förresten, vi brukar nog använda termen "skrivbordsbakgrund" i GNOME.
Men det kan nog bero på att originalet är "desktop background" tror jag.
Du ska kanske föreslå det originalet till författaren?


> >>#: src/layout_util.c:743
> >>msgid "/Help/_Keyboard shortcuts"
> >>msgstr "/Hjälp/_Tangentbordskommandon"
> >
> >Eller kanske "tangentbordsgenvägar". Vet inte vilket som är mest korrekt.
>
> Inte jag heller, men om man klickar på texten kommer man till en 
> hjälpruta med
> underrubriken:
> Keyboard commands:
> så om man någon gång skall översätta denna hjälpruta (bör man det ?) så 
> kanske
> "kommandon" är lämpligare.

Om de är inkonsekventa i originalet tycker jag att du ska felrapportera
det först, och hålla dig till vad som står så länge. Men det är ju bara
min åsikt.


> >>#: src/layout_util.c:744
> >>msgid "/Help/_Release notes"
> >>msgstr "/Hjälp/_Versionsinfo"
> >
> >Eller "utgåvenoteringar".
>
> I GNOME-ordlistan står "versionsinformation" som översättning, så jag 
> tar det.

Attans, det där är gammalt. Det är framförallt väldigt inkonsekvent med
"release" = "utgåva". Jag har ändrat GNOME-ordlistan nu.


> >>#: src/preferences.c:729
> >>msgid "Reset filters"
> >>msgstr "Återställ filurval"
> >
> >Snarare "...filter".
> >
> >>#: src/preferences.c:729
> >>msgid ""
> >>"This will reset the file filters to the defaults.\n"
> >>"Continue?"
> >>msgstr ""
> >>"Detta kommer att återställa filurvalet till ursprungsvärdet.\n"
> >>"Fortsätt?"
> >
> >"...filfiltren...", "...standardinställningarna".
> >
> Dessa textsträngar har att göra med att ställa in vilka filer (baserat
> på suffix) programmet skall visa. Detta kan beskrivas som att man
> sätter upp filter eller som att man gör ett urval bland de tänkbara
> filerna. Jag tycker att dock att det är låter bättre med "filurval" än
> "filfilter".

I så fall bör du först föreslå för författaren att denne ändrar
originalet till "selection", vilket jag tror "urval" motsvaras av på
engelska.


> Byter "ursprungsvärdet" mot "standardinställningen".

Ok.


Christian


_______________________________________________
sv mailing list
sv@li.org
http://lists.alt.org/mailman/listinfo/sv

Arkiv genererat av hypermail pre-2.1.8.