Re: Presentation och svensk översättning

Författare: Hans Öfverbeck (hans.ofverbeck_at_home.se)
Datum: 2003-12-18 12:14:05

Hej,

Tack för synpunkterna, jag har hållit med dig i de flesta fall och för 
att göra brevet kortare har
jag helt enkelt raderat de synpunkter som jag tagit till mig utan ändring.

Christian Rose wrote:

>>Bildfiler av typen jpeg kan innehålla så kallad Exif-information,
>>denna kan bl.a. innehålla information om bildens orientering, se [3].
>>Bör man översätta koder som "top | left side" eller "top left" i 
>>visningen av Exif-informationen ?
>>  
>>
>
>Är det information riktad till en slutanvändare tycker jag tveklöst
>"ja". Är det istället syntaktiska koder som kan påverka bildvisningen
>eller programmet i övrigt så är det nog ett "nej" (vi översätter ju inte
>heller kommandonamn, kommandoparametrar och parametervärden av samma
>skäl). Är det bådadera ska du nog buggrapportera till författaren, det
>är typiskt trasigt tycker jag att inte skilja på syntax eller intern
>namnrymd och som inte ska översättas, och vad som visas i
>användargränssnittet som information till användaren och som ska kunna
>översättas.
>
> 
>
Det är information riktad till slutanvändare, men att förstå att t.ex.
"Orientering: vänster överst"
betyder att bilden är speglad i den nedåt sluttande diagonalen tycker 
jag verkar svårt.
Min invändning mot att översätta är att det kanske är lättare att hitta 
information om
orienteringen "left top" än om "vänster överst", men jag antar att detta 
är ett problem
som de flesta översättningar dras med i viss utsträckning.

>>Jag är givetvis även intresserad av synpunkter på resten av 
>>översättningen, så maila gärna.
>>  
>>
>
>Hmm, ok.
>En sak som jag tycker du ska påpeka direkt för programförfattaren är att
>han bör använda intltool, så att man inte behöver översätta
>.desktop-filen separat. Jag har skrivit ned en massa andra goda skäl på
>http://developer.gnome.org/doc/tutorials/gnome-i18n/developer.html#use-intltool och på http://www.gnome.org/~malcolm/i18n/ finns en bra guide till hur man bland annat lägger till stöd för intltool i ett befintligt program.
>
>En annan sak som du ju kan påpeka för författaren är att han kanske bör
>använda Translation Project för sina översättningar. Det gillar vi här
>på listan. ;-)
>Info om hur man gör det, och fler goda skäl, finns på
>http://developer.gnome.org/doc/tutorials/gnome-i18n/developer.html#tp.
> 
>
Jag vidarebefordrar synpunkterna och lästipsen.

>Här kommer synpunkter på hela översättningen:
> 
>

> 
>
>>#: src/cache_maint.c:251
>>msgid "Clearing thumbnails..."
>>msgstr "Rensar miniatyrbilder..."
>>  
>>
>
>"Clear" brukar jag själv översätta med "tömma". Det låter bättre tycker
>jag än "rensa". Mitt förslag är alltså "Tömmer miniatyrbilder..."
>
> 
>
Jag tycker att "Tömmer miniatyrbilder..." kan tolkas som att man tömmer 
bilderna på innehåll, men
behåller filerna.
Jag föredrar "Tar bort miniatyrbilder..."

> 
>
>>#: src/collect.c:1025 src/collect-dlg.c:83
>>msgid "Save Failed"
>>msgstr "Lyckades inte spara"
>>  
>>
>
>"Sparande misslyckades" tycker jag.
>
> 
>
För inte det tankarna till Skandia i lite väl hög grad ?
Nej, men allvarligt talat så tolkar jag ordet "sparande"
som "lägga pengar på hög".

> 
>
>>#: src/dupe.c:2082
>>msgid "Select group 1 duplicates"
>>msgstr "Välj grupp 1 dubletter"
>>
>>#: src/dupe.c:2084
>>msgid "Select group 2 duplicates"
>>msgstr "Välj grupp 2 dubletter"
>>  
>>
>
>Detta kanske ska vara "Välj dubletter för grupp 2" och motsvarande? Vad är sammanhanget?
>
Det verkar som att ovanstående val kommer upp i ett poppuppfönster när 
man jämför två grupper av bilder.
Programmet indikerar vilka bilder som det anser förekommer i båda grupperna.
Man får även valen att "Select all" eller "Select none" vilka jag i 
enlighet med ditt förslag översatt med "Markera alla"
respektive "Markera ingen", så för att vara konsekvent tänkte jag:
"Markera dubletter i grupp 1"
och motsvarande.

> 
>
>>#: src/exif.c:140
>>msgid "multi-segment"
>>msgstr "multi-segment"
>>  
>>
>
>Detta ska nog inte ha något bindestreck.
>
Jag byter till "flersegment".

>>#: src/exif.c:147
>>msgid "not defined"
>>msgstr "ej definierad"
>>  
>>
>
>Personligen föredrar jag "inte" framför "ej". Smaksak.
>
I det här sammanhanget föredrar jag nog "ej", dessutom är det
kortare ;-).

>
>
> 
>
>>#: src/exif.c:152
>>msgid "creative"
>>msgstr "långsam (creative)"
>>
>>#: src/exif.c:153
>>msgid "action"
>>msgstr "snabb (action)"
>>  
>>
>
>Vad är detta? Det kan inte vara "kreativ" resp. "åtgärd"?
>
Nej, se följande förklaring (från 
http://park2.wakwak.com/~tsuruzoh/Computer/Digicams/exif-e.html):
Exposure program that the camera used when image was taken. '1' means 
manual control, '2' program normal, '3' aperture priority, '4' shutter 
priority, '5' program creative (slow program), '6' program 
action(high-speed program), '7' portrait mode, '8' landscape mode.

> 
>
>>#: src/exif.c:163
>>msgid "tungsten (incandescent)"
>>msgstr "glödlampa"
>>  
>>
>
>Detta ska inte vara "tungsten (glödande)"?
>
Glödande volfram (som jag tror att grundämnet "tungsten" heter på 
svenska) hittas normalt
bara i glödlampor. Eftersom texten ovan har att göra med vilken 
ljuskälla som användes
när bilden togs tycker jag det är rimligt att översätta detta med 
"glödlampa".

>
>>#: src/exif.c:309
>>msgid "Date orginal"
>>msgstr "Exponeringsdatum"
>>   
>>
>
>Eller "ursprungsdatum"?
>
Från samma sida som ovan:
"Date/Time of original image taken. This value should not be modified by 
user program."
Eftersom det har med foton som skapas genom exponering att göra så 
tycker jag att "Exponeringsdatum"
är lämpligt.

>
>
> 
>
>>#: src/exif.c:322 src/exif.c:420
>>msgid "Focal length"
>>msgstr "Brännvidd"
>>  
>>
>
>Kanske "fokallängd"? Eller är "brännvidd" det som används?
>
Ja, det är "brännvidd" som används.

>
> 
>
>>#: src/img-view.c:1018 src/layout_image.c:664
>>msgid "Set as wallpaper"
>>msgstr "Sätt som skrivbordsunderlag"
>>  
>>
>
>"Ställ in som..." brukar jag säga.
>
Tycker du inte att "Använd som skrivbordsunderlag" är bättre ?

>
> 
>
>>#: src/layout_util.c:681
>>msgid "/File/C_lose window"
>>msgstr "/Arkiv/Stäng fönster"
>>  
>>
>
>Snabbtangent? Jag brukar ta T här.
>
Jag tog "ä" som snabbtangent, "t" till "Ta bort", "s" till "Skapa katalog".

>  
>
>>#: src/layout_util.c:712
>>msgid "/Edit/Set as _wallpaper"
>>msgstr "/Redigera/Välj som skrivbords_underlägg"
>>  
>>
>
>Ställ in som...
>
Tycker du inte att "Använd som skrivbords_underlag" är bättre ?

> 
>
>>#: src/layout_util.c:743
>>msgid "/Help/_Keyboard shortcuts"
>>msgstr "/Hjälp/_Tangentbordskommandon"
>>  
>>
>
>Eller kanske "tangentbordsgenvägar". Vet inte vilket som är mest korrekt.
>
Inte jag heller, men om man klickar på texten kommer man till en 
hjälpruta med
underrubriken:
Keyboard commands:
så om man någon gång skall översätta denna hjälpruta (bör man det ?) så 
kanske
"kommandon" är lämpligare.

>
> 
>
>>#: src/layout_util.c:744
>>msgid "/Help/_Release notes"
>>msgstr "/Hjälp/_Versionsinfo"
>>  
>>
>
>Eller "utgåvenoteringar".
>
I GNOME-ordlistan står "versionsinformation" som översättning, så jag 
tar det.

>>#: src/preferences.c:729
>>msgid "Reset filters"
>>msgstr "Återställ filurval"
>>  
>>
>
>Snarare "...filter".
>
>
> 
>
>>#: src/preferences.c:729
>>msgid ""
>>"This will reset the file filters to the defaults.\n"
>>"Continue?"
>>msgstr ""
>>"Detta kommer att återställa filurvalet till ursprungsvärdet.\n"
>>"Fortsätt?"
>>   
>>
>
>"...filfiltren...", "...standardinställningarna".
>
Dessa textsträngar har att göra med att ställa in vilka filer (baserat 
på suffix)
programmet skall visa. Detta kan beskrivas som att man sätter upp filter 
eller
som att man gör ett urval bland de tänkbara filerna. Jag tycker att dock att
det är låter bättre med "filurval" än "filfilter".

Byter "ursprungsvärdet" mot "standardinställningen".

>
>
> 
>
>
> 
>
>
>Det får räcka för idag. Det är en *mycket* bra översättning, bra jobbat!
>
>
>Christian
>
>
>
> 
>
Tack, och tack för alla synpunkter.

/Hans


_______________________________________________
sv mailing list
sv@li.org
http://lists.alt.org/mailman/listinfo/sv

Arkiv genererat av hypermail pre-2.1.8.