Re: Presentation och svensk översättning

Författare: Hans Öfverbeck (hans.ofverbeck_at_home.se)
Datum: 2003-12-19 00:07:46

Hej,

Tack för synpunkterna. Jag förstår att man bäddar för problem om man 
avviker för
långt från originalet, men det känns tråkigt att offra det man tycker 
"låter bra" för
att vara originalet trogen. Å andra sidan är det ju viktigt att 
översättningen är korrekt
och det är ju svårt att kontrollera hur alla textsträngar visas i 
programmet, så det
som "låter bra" i ett sammanhang kan kanske bli obegripligt i ett annat.
Precis som i förra mailet har jag raderat de synpunkter som jag svalt 
med hull
och hår.

Christian Rose wrote:

>tor 2003-12-18 klockan 12.14 skrev Hans Öfverbeck:
> 
>
>>Det är information riktad till slutanvändare, men att förstå att t.ex.
>>"Orientering: vänster överst" betyder att bilden är speglad i den
>>nedåt sluttande diagonalen tycker jag verkar svårt.
>>Min invändning mot att översätta är att det kanske är lättare att
>>hitta information om orienteringen "left top" än om "vänster överst",
>>men jag antar att detta är ett problem som de flesta översättningar
>>dras med i viss utsträckning.
>>  
>>
>
>Ja, vi får i mångt och mycket leva med att den mesta dokumentationen
>inte är översatt. Hade vi alltid anpassat oss efter att dokumentationen
>inte var översatt och därför behållt alla termer hade det inte blivit
>mycket översatt...
>Så jag tycker du bör använda exempelvis "vänster överkant" osv.
> 
>
Jag tar ditt råd och översätter till svenska, men eftersom textsträngen 
talar om att den övre
kanten respektive vänstra kanten av den lagrade bilden motsvarar den 
vänstra kanten respektive
övre kanten i den avbildade scenen, så borde den fullständiga 
översättningen bli:
"vänsterkant överkant".
Detta känns lite klumpigt, så jag skulle hellre använda "vänster överst" 
o.s.v.


> 
>
>>>>#: src/exif.c:152
>>>>msgid "creative"
>>>>msgstr "långsam (creative)"
>>>>
>>>>#: src/exif.c:153
>>>>msgid "action"
>>>>msgstr "snabb (action)"
>>>>    
>>>>
>>>Vad är detta? Det kan inte vara "kreativ" resp. "åtgärd"?
>>>   
>>>
>>Nej, se följande förklaring (från 
>>http://park2.wakwak.com/~tsuruzoh/Computer/Digicams/exif-e.html):
>>Exposure program that the camera used when image was taken. '1' means 
>>manual control, '2' program normal, '3' aperture priority, '4' shutter 
>>priority, '5' program creative (slow program), '6' program 
>>action(high-speed program), '7' portrait mode, '8' landscape mode.
>>  
>>
>
>Visst, men det skulle väl ändå fortfarande kunna vara "kreativt"
>respektive "aktivitet" eller något sådant? Det är ju inte mer otydligt
>än originalet.
>Upplever du originalmeddelandena som otydliga bör du ju be att
>originalmeddelandena ändras.
> 
>
Väljer "kreativt" respektive "aktivt".

> 
>
>>>>#: src/layout_util.c:744
>>>>msgid "/Help/_Release notes"
>>>>msgstr "/Hjälp/_Versionsinfo"
>>>>    
>>>>
>>>Eller "utgåvenoteringar".
>>>   
>>>
>>I GNOME-ordlistan står "versionsinformation" som översättning, så jag 
>>tar det.
>>  
>>
>
>Attans, det där är gammalt. Det är framförallt väldigt inkonsekvent med
>"release" = "utgåva". Jag har ändrat GNOME-ordlistan nu.
> 
>
När jag sa "GNOME-ordlistan" menade jag:
http://www.dtek.chalmers.se/~d95mback/gnome/ord.shtml
vilken menar du ?

/Hans

PS
Min anslutning till listan fungerar nu, så du behöver inte CC'a breven 
till mig.
DS_______________________________________________
sv mailing list
sv@li.org
http://lists.alt.org/mailman/listinfo/sv

Arkiv genererat av hypermail pre-2.1.8.