Re: Presentation och svensk översättning av gqview

Författare: Christian Rose (menthos_at_menthos.com)
Datum: 2003-12-16 00:23:44

sön 2003-12-14 klockan 19.14 skrev Hans Öfverbeck:
> Jag heter Hans Öfverbeck, och är doktorand i Matematik vid Lunds 
> Universitet.

Aah! Ännu en lundensare! Trevligt!


[...]
> Vissa av översättningarna är jag lite osäker på, så jag skulle uppskatta 
> kommentarer och alternativa översättningar:
> "In place renaming" <--> "Namnbyte på plats"

Låter bra tycker jag.


> "Two pass zooming" <--> "Tvåstegs-zoomning"

Här ska det nog inte vara något bindestreck. "zooming" är ett engelskt
ord och bör sålunda sammanskrivas med andra svenska ord med bindestreck,
men "zoomning" är en försvenskad stavning och bör sammanskrivas direkt
med andra svenska ord i likhet med andra sammansatta svenska uttryck.

Jfr skillnaden:
"baseball-spelare" (baseball engelskt, sammanskrivs med bindestreck)
"basebollspelare" (båda uttrycken svenska, inget bindestreck)

Det sista ska nog egentligen vara "basebollsspelare" men då blir
exemplet inte så pedagogiskt. ;-)

Alltså "Tvåstegszoomning" i detta fall.


> "Invalid destination" <--> "Ogiltig destination" eller (?) "Ogiltigt mål"

"Mål" låter bättre tycker jag. När jag översatt själv har jag nog tyvärr
varit inkonsekvent och använt båda på olika ställen, vilket ju inte är
så bra.


> "About to delete multiple files..." <--> "Förbereder att radera flera 
> filer..."

"Delete" brukar jag dock konsekvent översätta med "ta bort", och detta
är konsekvent gjort i GNOME (se GNOME-ordlistan på
http://www.dtek.chalmers.se/~d95mback/gnome/ord.shtml). Så "ta bort" är
vad jag rekommenderar. I övrigt gillar jag Tomas förslag:

"Kommer att ta bort flera filer..."


> Bildfiler av typen jpeg kan innehålla så kallad Exif-information,
> denna kan bl.a. innehålla information om bildens orientering, se [3].
> Bör man översätta koder som "top | left side" eller "top left" i 
> visningen av Exif-informationen ?

Är det information riktad till en slutanvändare tycker jag tveklöst
"ja". Är det istället syntaktiska koder som kan påverka bildvisningen
eller programmet i övrigt så är det nog ett "nej" (vi översätter ju inte
heller kommandonamn, kommandoparametrar och parametervärden av samma
skäl). Är det bådadera ska du nog buggrapportera till författaren, det
är typiskt trasigt tycker jag att inte skilja på syntax eller intern
namnrymd och som inte ska översättas, och vad som visas i
användargränssnittet som information till användaren och som ska kunna
översättas.


> Jag är givetvis även intresserad av synpunkter på resten av 
> översättningen, så maila gärna.

Hmm, ok.
En sak som jag tycker du ska påpeka direkt för programförfattaren är att
han bör använda intltool, så att man inte behöver översätta
.desktop-filen separat. Jag har skrivit ned en massa andra goda skäl på
http://developer.gnome.org/doc/tutorials/gnome-i18n/developer.html#use-intltool och på http://www.gnome.org/~malcolm/i18n/ finns en bra guide till hur man bland annat lägger till stöd för intltool i ett befintligt program.

En annan sak som du ju kan påpeka för författaren är att han kanske bör
använda Translation Project för sina översättningar. Det gillar vi här
på listan. ;-)
Info om hur man gör det, och fler goda skäl, finns på
http://developer.gnome.org/doc/tutorials/gnome-i18n/developer.html#tp.

Här kommer synpunkter på hela översättningen:

> #: src/bar_sort.c:253
> msgid "Sort Manager"
> msgstr "Sortera efter namn"

Snarare "Sorteringshanterare" väl?


> #: src/cache_maint.c:251
> msgid "Clearing thumbnails..."
> msgstr "Rensar miniatyrbilder..."

"Clear" brukar jag själv översätta med "tömma". Det låter bättre tycker
jag än "rensa". Mitt förslag är alltså "Tömmer miniatyrbilder..."


> #: src/cache_maint.c:255
> msgid "Purging old thumbnails..."
> msgstr "Tar bort gamla miniatyrbilder..."

Eller "Kastar gamla..."


> #: src/cache_maint.c:258
> msgid "Purge thumbnails"
> msgstr "Tag bort gamla miniatyrbilder"

Motsvarande; "Kasta miniatyrbilder".


> #: src/collect.c:1024 src/collect-dlg.c:82
> #, c-format
> msgid ""
> "Failed to save the collection:\n"
> "%s"
> msgstr ""
> "Kunde inte lagra albumet:\n"
> "%s"

"Misslyckades med att spara albumet:" tycker jag. Iaf hellre "spara" än
"lagra". Jag brukar använda följande som regel:

save	-> spara
store	-> lagra


> #: src/collect.c:1025 src/collect-dlg.c:83
> msgid "Save Failed"
> msgstr "Lyckades inte spara"

"Sparande misslyckades" tycker jag.


> #: src/collect-dlg.c:58
> #, c-format
> msgid ""
> "Specified path:\n"
> "%s\n"
> "is a directory, collections are files"
> msgstr ""
> "Den specificerade sökvägen:\n"
> "%s\n"
> "är en katalog, album är filer"

Kanske hellre "angivna" än "specificerade". Jag tycker det låter bättre på svenska.


> #: src/collect-dlg.c:68
> #, c-format
> msgid ""
> "Overwrite collection file:\n"
> "%s"
> msgstr ""
> "Skriv över album:\n"
> "%s"

Snarare "albumfil" än "album".


> #: src/collect-dlg.c:69
> msgid "Overwrite File"
> msgstr "Skriv över Fil"

Litet f i fil på svenska. Vi kör inte med Book Title Capitalization på svenska.


> #: src/collect-dlg.c:198
> msgid "Collection Files"
> msgstr "Album-filer"

Inget bindestreck här; båda orden är svenska och skrivs samman utan bindestreck.


> #: src/collect-dlg.c:210
> msgid "The current collection is empty, save aborted."
> msgstr "Detta album är tomt, försöket att spara avbröts"

Punkt saknas på slutet.


> #: src/collect-table.c:103 src/dupe.c:1203 src/view_file_icon.c:1727
> #: src/view_file_icon.c:1874 src/view_file_list.c:640 src/view_file_list.c:779
> msgid "Loading thumbs..."
> msgstr "Öppnar miniatyrbilder..."

"Load" brukar jag översätta med "läsa in". Följdaktligen tycker jag
"Läser in miniatyrbilder..." passar bättre här.


> #: src/collect-table.c:644 src/dupe.c:2078 src/dupe.c:2293
> msgid "Select all"
> msgstr "Välj alla"
> 
> #: src/collect-table.c:646 src/dupe.c:2080 src/dupe.c:2295
> msgid "Select none"
> msgstr "Välj ingen"

"Välj" brukar jag själv använda i många sammanhang, men just i det här
fallet ska det nog vara "markera" istället.


> #: src/collect-table.c:662 src/dupe.c:2100 src/img-view.c:1030
> #: src/layout_image.c:682 src/view_file_icon.c:299 src/view_file_list.c:285
> msgid "Delete..."
> msgstr "Radera..."

"Ta bort..." enligt tidigare.


> #: src/collect-table.c:1889 src/dupe.c:2988 src/img-view.c:1183
> msgid "Dropped list includes directories."
> msgstr "Denna lista innehåller kataloger."

Snarare "Släppt lista..." tycker jag.


> #: src/collect-table.c:1891 src/dupe.c:2990 src/img-view.c:1185
> msgid "Add contents"
> msgstr "Bifoga innehåll"

Snarare "Lägg till innehåll".


> #: src/collect-table.c:1893 src/dupe.c:2991 src/img-view.c:1186
> msgid "Add contents recursive"
> msgstr "Bifoga innehåll rekursivt"

Motsvarande.


> #: src/collect-table.c:1895 src/dupe.c:2992 src/img-view.c:1187
> msgid "Skip directories"
> msgstr "Exkludera kataloger"

"Skip" brukar jag översätta med "hoppa över".


> #: src/dupe.c:89
> msgid "Drop files to compare them."
> msgstr "Drag filer hit och släpp dem för att jämföra."

Snarare "Släpp filer för..."


> #: src/dupe.c:2082
> msgid "Select group 1 duplicates"
> msgstr "Välj grupp 1 dubletter"
> 
> #: src/dupe.c:2084
> msgid "Select group 2 duplicates"
> msgstr "Välj grupp 2 dubletter"

Detta kanske ska vara "Välj dubletter för grupp 2" och motsvarande? Vad är sammanhanget?


> #: src/dupe.c:2091
> msgid "Add to new collection"
> msgstr "Tillfoga till nytt album"

"Lägg till i nytt album" tycker jag.


> #: src/dupe.c:2105 src/dupe.c:2301 src/preferences.c:1329
> msgid "Clear"
> msgstr "Rensa"

"Töm" tycker jag enligt tidigare.


> #: src/dupe.c:2415
> msgid "Similarity (custom)"
> msgstr "Likhet (valbar)"

Eller "(anpassad)". Alt. "(egen)".


> #: src/dupe.c:2781
> msgid "Find duplicates - GQview"
> msgstr "Hitta dubletter - GQview"

Här översätter du "find" med "hitta". På ett annat ställe var det
"finn". Jag tycker "hitta" passar bättre.


> #: src/editors.c:45
> msgid "The Gimp"
> msgstr "The Gimp"

Bara "Gimp" blir nog bättre svenska.


> #: src/editors.c:99
> msgid "stopping..."
> msgstr "avslutar..."

Snarare "stoppar..."


> #: src/editors.c:353
> msgid "stopped by user"
> msgstr "avbruten av användaren"

Motsvarande.


> #: src/exif.c:140
> msgid "multi-segment"
> msgstr "multi-segment"

Detta ska nog inte ha något bindestreck.


> #: src/exif.c:147
> msgid "not defined"
> msgstr "ej definierad"

Personligen föredrar jag "inte" framför "ej". Smaksak.


> #: src/exif.c:152
> msgid "creative"
> msgstr "långsam (creative)"
> 
> #: src/exif.c:153
> msgid "action"
> msgstr "snabb (action)"

Vad är detta? Det kan inte vara "kreativ" resp. "åtgärd"?


> #: src/exif.c:154
> msgid "portrait"
> msgstr "stående format"
> 
> #: src/exif.c:155
> msgid "landscape"
> msgstr "liggande format"

Vi brukar översätta dessa med bara "stående" resp. "liggande".


> #: src/exif.c:162
> msgid "flourescent"
> msgstr "lysrör (flourescent)"

Inte "fluorescerande"?
Originalet är dessutom felstavat, ska vara "fluorescent", du ska kanske
påpeka detta för författaren.


> #: src/exif.c:163
> msgid "tungsten (incandescent)"
> msgstr "glödlampa"

Detta ska inte vara "tungsten (glödande)"?


> #: src/exif.c:187
> msgid "yes, not detected by strobe"
> msgstr "ja, ej upptäckt av sensor"

Det där om "inte" enligt tidigare. Gäller fler ställen.


> #: src/exif.c:285
> msgid "Image description"
> msgstr "Beskrivning av bild"

Eller bara "bildbeskrivning".


> #: src/exif.c:299
> msgid "Copyright"
> msgstr "Upphovsrätt"

Jag tror det bör vara "copyright" på svenska också. "Upphovsrätt" brukar
man använda som samlingsterm om det juridiska fackområde som behandlar
copyright för enskilda verk.


> #: src/exif.c:306 src/exif.c:342 src/exif.c:419
> msgid "ISO sensitivity"
> msgstr "ISO känslighet"

Bindestreck saknas, "ISO-känslighet".


> #: src/exif.c:309
> msgid "Date orginal"
> msgstr "Exponeringsdatum"

Eller "ursprungsdatum"?


> #: src/exif.c:313 src/exif.c:416
> msgid "Shutter speed"
> msgstr "Slutartid"

Eller kanske "slutarhastighet"?


> #: src/exif.c:322 src/exif.c:420
> msgid "Focal length"
> msgstr "Brännvidd"

Kanske "fokallängd"? Eller är "brännvidd" det som används?


> #: src/exif.c:1476
> msgid "red-eye reduction"
> msgstr "röda-ögon reduktion"

Låter kanske bättre med "reducering av röda ögon" eller någon sådan omskrivning.


> #: src/filelist.c:508
> #, c-format
> msgid "%.1f K"
> msgstr "%.1f Kbyte"

Kanske hellre "kB" eller "kilobyte".


> #: src/filelist.c:511
> #, c-format
> msgid "%.1f MB"
> msgstr "%.1f Mbyte"

Kanske hellre "MB" eller "megabyte".


> #: src/img-view.c:1012 src/layout_image.c:657
> msgid "Zoom 1:1"
> msgstr "Zoom 1:1"

zoomA väl?


> #: src/img-view.c:1018 src/layout_image.c:664
> msgid "Set as wallpaper"
> msgstr "Sätt som skrivbordsunderlag"

"Ställ in som..." brukar jag säga.


> #: src/img-view.c:1036 src/layout_image.c:689
> msgid "Stop slideshow"
> msgstr "Avbryt bildspel"

Snarare "stoppa".


> #: src/layout.c:392
> #, c-format
> msgid "( ? x ? ) %s bytes"
> msgstr "( ? x ? ) %s byte"

Du vill kanske använda ett riktigt multiplikationstecken här (×)
istället för x.


> #: src/layout.c:397
> #, c-format
> msgid "( %d x %d ) %s bytes"
> msgstr "( %d x %d ) %s byte"

Dito.


> #: src/layout_image.c:719
> msgid "Hide file list"
> msgstr "Göm fillista"

Snarare "dölj..."


> #: src/layout_util.c:672
> msgid "/File/_Find duplicates..."
> msgstr "Arkiv/Hitta _dubletter.."

Tre punkter?


> #: src/layout_util.c:674
> msgid "/File/Create _Dir..."
> msgstr "/Arkiv/Skapa _katalog"

Punkterna?


> #: src/layout_util.c:676
> msgid "/File/_Copy..."
> msgstr "/Arkiv/K_opiera..."

Hmm, K brukar jag reservera för kopiera i redigera-menyn. Du kan inte
byta på den andra istället?


> #: src/layout_util.c:677
> msgid "/File/_Move..."
> msgstr "/Arkiv/Flytta..."

Snabbtangent?


> #: src/layout_util.c:678
> msgid "/File/_Rename..."
> msgstr "/Arkiv/_Byt namn"

Punkterna?


> #: src/layout_util.c:679
> msgid "/File/_Delete..."
> msgstr "/Arkiv/_Radera..."

Ta bort.


> #: src/layout_util.c:681
> msgid "/File/C_lose window"
> msgstr "/Arkiv/Stäng fönster"

Snabbtangent? Jag brukar ta T här.


> #: src/layout_util.c:702
> msgid "/Edit/Adjust/Rotate 1_80"
> msgstr "/Redigera/Justera/Rotera 1_80"

Man kanske kan kosta på sig ett litet gradertecken (°) i den svenska
översättningen här.


> #: src/layout_util.c:706
> msgid "/Edit/Select _all"
> msgstr "/Redigera/Välj _alla"
> 
> #: src/layout_util.c:707
> msgid "/Edit/Select _none"
> msgstr "/Redigera/Välj i_ngen"

Markera?


> #: src/layout_util.c:712
> msgid "/Edit/Set as _wallpaper"
> msgstr "/Redigera/Välj som skrivbords_underlägg"

Ställ in som...


> #: src/layout_util.c:731
> msgid "/View/_Float file list"
> msgstr "/Visa/_Riv loss fillista"

Kanske "Ta loss". Riva låter så destruktivt.


> #: src/layout_util.c:732
> msgid "/View/_Hide file list"
> msgstr "/Visa/_Göm fillista"

Dölj (gömma gör man för att något inte ska hittas, dölja för att något
inte ska synas).


> #: src/layout_util.c:733
> msgid "/View/Hide tool_bar"
> msgstr "/Visa/Göm _verktygslist"

Dito.
I GNOME översätter vi också "toolbar" med "verktygsrad".


> #: src/layout_util.c:735
> msgid "/View/E_xif data"
> msgstr "/Visa/_Exif information"

Bindestreck saknas.


> #: src/layout_util.c:736
> msgid "/View/Sort _manager"
> msgstr "/Visa/_Sorteringsverktyg"

Eller kanske "sorteringshanterare".


> #: src/layout_util.c:738
> msgid "/View/Toggle _slideshow"
> msgstr "/Visa/Som _bildspel"

I GNOME översätter vi "toggle" med "växla".


> #: src/layout_util.c:743
> msgid "/Help/_Keyboard shortcuts"
> msgstr "/Hjälp/_Tangentbordskommandon"

Eller kanske "tangentbordsgenvägar". Vet inte vilket som är mest korrekt.


> #: src/layout_util.c:744
> msgid "/Help/_Release notes"
> msgstr "/Hjälp/_Versionsinfo"

Eller "utgåvenoteringar".


> #: src/layout_util.c:888
> msgid "Change to home directory"
> msgstr "Gå till hemkatalog"

Snarare "byt till hemkatalogen".


> #: src/layout_util.c:898
> msgid "Set zoom 1:1"
> msgstr "Välj zoom 1:1"

Kanske "Ställ in zoom..."


> #: src/layout_util.c:900
> msgid "Configure options"
> msgstr "Inställningar"

Snarare "konfigurera alternativ".


> #: src/layout_util.c:902
> msgid "Float Controls"
> msgstr "Riv loss kontrollpanelen"

"Ta loss kontroller" kanske.


> #: src/main.c:281
> msgid "valid options are:\n"
> msgstr "Giltiga flaggor är:\n"

liten begynnelsebokstav...


> #: src/main.c:283
> msgid "  -t, --without-tools        force hide of tools\n"
> msgstr "  -t, --without-tools        tvingar verktygen att gömmas\n"

döljas


> #: src/main.c:361
> #, c-format
> msgid "Creating GQview dir:%s\n"
> msgstr "Skapar GQview katalog:%s\n"

Bindestreck: GQview-katalog


> #: src/main.c:452
> msgid ""
> "Collections have been modified.\n"
> "Exit anyway?"
> msgstr ""
> "Ett eller flera album har ändrats.\n"
> "Avsluta ändå?"

Snarare "Album har ändrats..."


> #: src/menu.c:121
> msgid "Unsorted"
> msgstr "Osorterad"

Kanske snarare "osorterade".


> #: src/menu.c:200
> msgid "Rotate 180"
> msgstr "Rotera 180"

Kanske också ett °


> #: src/preferences.c:176 src/preferences.c:922
> msgid "Clear cache"
> msgstr "Rensa cache"

Töm?


> #: src/preferences.c:176
> msgid ""
> "This will remove all thumbnails that have\n"
> "been saved to disk, continue?"
> msgstr ""
> "Detta kommer att radera alla miniatyrbilder\n"
> "som lagrats på hårddisken, fortsätt?"

"...som sparats..."


> #: src/preferences.c:178 src/preferences.c:731 src/preferences.c:765
> #: src/preferences.c:790 src/utilops.c:254
> msgid "Ok"
> msgstr "Ok"

"OK" på svenska tror jag.


> #: src/preferences.c:467
> msgid "Tiles"
> msgstr "Brickor (Tiles)"

Behöver nog inte parentesen, räcker kanske med "brickor"?


> #: src/preferences.c:729
> msgid "Reset filters"
> msgstr "Återställ filurval"

Snarare "...filter".


> #: src/preferences.c:729
> msgid ""
> "This will reset the file filters to the defaults.\n"
> "Continue?"
> msgstr ""
> "Detta kommer att återställa filurvalet till ursprungsvärdet.\n"
> "Fortsätt?"

"...filfiltren...", "...standardinställningarna".


> #: src/preferences.c:763
> msgid ""
> "This will reset the edit commands to the defaults.\n"
> "Continue?"
> msgstr ""
> "Detta kommer att återställa redigeringskommandona\n"
> "till ursprungsvärdena.\n"
> "Fortsätt?"

"...standardinställningarna...".


> #: src/preferences.c:788
> msgid "Clear trash"
> msgstr "Rensa papperskorgen"

Töm?


> #: src/preferences.c:885
> msgid "On startup, change to this directory:"
> msgstr "Vid start, börja i denna katalog:"

"Byt till denna katalog vid uppstart:" kanske


> #: src/preferences.c:898
> msgid "Use current"
> msgstr "Använd aktuell katalog"

Snarare "Använd aktuell".

> #: src/preferences.c:933
> msgid "Use xvpics thumbnails when found (read only)"
> msgstr "Använd xvpics miniatyrbilder om sådana finns (endast läsning)"

Bindestreck; "xvpics-miniatyrbilder".

Det får räcka för idag. Det är en *mycket* bra översättning, bra jobbat!


Christian_______________________________________________
sv mailing list
sv@li.org
http://lists.alt.org/mailman/listinfo/sv

Arkiv genererat av hypermail pre-2.1.8.