Re: gpe-calendar-0.45

Författare: Christian Rose (menthos_at_menthos.com)
Datum: 2003-09-15 15:47:19

tis 2003-09-09 klockan 11.00 skrev Göran Uddeborg:
> >   #: event-ui.c:251
> > N msgid ""
> > N "Delete all recurring entries?\n"
> > N "(If no, delete this instance only)"
> > N msgstr ""
> > N "Ta bort alla upprepade poster?\n"
> > N "(Om inte, ta endast bort denna förekomst)"
> 
> Av sammanhanget antar jag att det handlar om en återkommande händelse,
> typ ett veckomöte.  Då tror jag att "återkommande" leder tankarna mer
> rätt än "upprepade".

Helt riktigt. Tack!
Ny fil finns på http://www.menthos.com/po/tp/gpe-calendar-0.45.sv.po.


Christian_______________________________________________
sv mailing list
sv@li.org
http://lists.alt.org/mailman/listinfo/sv

Arkiv genererat av hypermail pre-2.1.8.