gpe-calendar-0.45

Författare: Göran Uddeborg (goeran_at_uddeborg.se)
Datum: 2003-09-09 11:00:20

>   #: event-ui.c:251
> N msgid ""
> N "Delete all recurring entries?\n"
> N "(If no, delete this instance only)"
> N msgstr ""
> N "Ta bort alla upprepade poster?\n"
> N "(Om inte, ta endast bort denna förekomst)"

Av sammanhanget antar jag att det handlar om en återkommande händelse,
typ ett veckomöte.  Då tror jag att "återkommande" leder tankarna mer
rätt än "upprepade".

_______________________________________________
sv mailing list
sv@li.org
http://lists.alt.org/mailman/listinfo/sv

Arkiv genererat av hypermail pre-2.1.8.