Re: Svenska översättningen av Evolution 1.4 - del 2

Författare: Sofia Nilsson (sofia.nilsson_at_sun.com)
Datum: 2003-07-23 09:17:55

Sorry, det går av gammal vana. Internt brukar jag oftast göra så för att 
undvika problem med teckenkodning.

Göran Uddeborg wrote:

>Sofia Nilsson writes:
> 
>
>>här kommmer en andra version av Calc-dokumentet
>>  
>>
>
>Är det verkligen värt besvärer att komprimera det en gång till? (Sxc
>är ju redan komprimerat.)
>
>23:34 uebn> ll Evolution_1.4_sv_Sun_II.*
>-rw-rw-r--  1 göran  göran    12096 jul 22 17:33 Evolution_1.4_sv_Sun_II.sxc
>-rw-rw-r--  1 göran  göran    11447 jul 22 23:34 Evolution_1.4_sv_Sun_II.zip
>
>Jag får återkomma med en granskning av förslagen senare.
>
>
> 
>


-- 
Sofia Nilsson
Swedish Language Lead and Translator
Translation and Language Information Services

Address: Star Office Software Entwicklungs GmbH
Sachsenfeld 4
D-20097 Hamburg, Germany
Phone: +49.40.23646-783
Fax: +49.40.23646-550
e-mail: sofia.nilsson@sun.com

Arkiv genererat av hypermail pre-2.1.8.