Svenska översättningen av Evolution 1.4 - del 2

Författare: Göran Uddeborg (goeran_at_uddeborg.se)
Datum: 2003-07-22 23:39:12

Sofia Nilsson writes:
> här kommmer en andra version av Calc-dokumentet

Är det verkligen värt besvärer att komprimera det en gång till? (Sxc
är ju redan komprimerat.)

23:34 uebn> ll Evolution_1.4_sv_Sun_II.*
-rw-rw-r--  1 göran  göran    12096 jul 22 17:33 Evolution_1.4_sv_Sun_II.sxc
-rw-rw-r--  1 göran  göran    11447 jul 22 23:34 Evolution_1.4_sv_Sun_II.zip

Jag får återkomma med en granskning av förslagen senare.

Arkiv genererat av hypermail pre-2.1.8.