Programmet och "dess" eller "sin"?

Författare: Christian Rose (menthos_at_menthos.com)
Datum: 2003-06-28 12:05:38

Kan folk ta en titt på buggrapporten
http://bugzilla.gnome.org/show_bug.cgi?id=116052 och komma med
synpunkter?
Rapportören föreslår att "dess" byts ut mot "sin" i meddelanden av
typen:

"Bug Buddy kunde inte läsa in dess användargränssnittsfil (%s).\n"
"Bug Buddy kunde inte uppdatera dess felinformation.\n"
"Bug Buddy uppdaterade dess felinformation utan problem."

Jag är inte riktigt säker på vilket som är rätt.


Christian

Arkiv genererat av hypermail pre-2.1.8.