Re: Programmet och "dess" eller "sin"?

Författare: Tomas Gradin (tg_at_df.lth.se)
Datum: 2003-07-03 13:27:28

 > Rapportören föreslår att "dess" byts ut mot "sin" i meddelanden av
 > typen:
 > 
 > "Bug Buddy kunde inte läsa in dess användargränssnittsfil (%s).\n"
 > "Bug Buddy kunde inte uppdatera dess felinformation.\n"
 > "Bug Buddy uppdaterade dess felinformation utan problem."
 > 
 > Jag är inte riktigt säker på vilket som är rätt.

Ja, det ska helt klart vara "sin". Sin/sitt/sina syftar på subjektet i den
sats det står i. Sen måste man förstås hålla reda på skillnaden mellan sats 
och mening, men det är en annan historia :)

Om du skriver som det står ovan så försöker Bug Buddy göra saker med något
annat systems felinformation i stället för sin egen.

Sin/sitt/sina saknar helt motsvarighet i engelska, så man får se upp med dem
när man översätter därifrån. Vi kan skilja på om objektet hör till subjektet 
eller till någon annan, det kan inte de :)

Dess heter "its" på engelska, även om många (både amerikaner och britter) tror
att possesivt pronomen tredje person singular är "it's". Ungefär som att
skriva "he's" när man menar his...

/tg

Arkiv genererat av hypermail pre-2.1.8.