Re: Fler språkfel i RPM-installeraren

Författare: Göran Uddeborg (goeran_at_uddeborg.se)
Datum: 2003-06-22 11:35:00

Tomas Gradin:
> > > Hur ser originalet ut?
> > 
> > disable configure <option> for build
> > "avaktivera konfigurationen <flagga> för bygge"
> 
> Om man tänker dit en början av raden så blir kanske något i den här stilen
> bättre:
> 
> -flagga = inaktivera denna konfigurerings-<flagga> vid byggandet

För att göra det lite komplettare, så ser hela raden ut så här (före
ändringar orsakade av denna diskussion):

 --with=<flagga>        aktivera konfigurationen <flagga> för bygge
 --without=<flagga>      avaktivera konfigurationen <flagga> för bygge

Så det är inte "konfigurerings-<flagga>" man avaktiverar. Istället är
det en konfiguration, nämligen konfiguration <flagga>.

Robert:
> disable configure <option> for build
> 
> Meningen är inte lätt att översätta direkt till svenska. I detta fall bör
> man göra en anpassad översättning till svenska språket.
> 
> Jag är inte insatt i hur RPM-installeraren fungerar i detalj. Vad gör
> kommandot?

Jag TRODDE jag visste, men för säkerhets skull letade jag i
dokumentationen. Då hittade jag nedanstående. För den som vill läsa
helheten så är det klippt ur filen "conditionalbuilds" som följer med
rpm.

  Source code is often built with optional features enabled or disabled.
  When source code is packaged using rpm, the various features can be
  chosen, added to a spec file, and a package will be produced with
  binaries compiled with that feature set. This mechanism works fine
  for packages with small feature sets, but does not work so well
  for large, complicated, packages like the Linux kernel and/or
  the Pine mailer which have a large number of features, as a given
  feature set may not "work" for everyone.

  RPM now has a supported mechanism to pass information from the rpm
  command line to enable/disable features during a build. Two options have
  been added to pass feature names from the rpm command line:

	--with <feature>	Enable <feature>
	--without <feature>	Disable <feature>
...
  For example, when rpm is invoked as

	rpm ... --with ldap ...
...
  which causes a "%_with_ldap" macro to be defined with value "--with-ldap"
  during a build.

  The macro defined on the rpm command line can be used to conditionalize
  portions of the spec file for the package. For example, let's say you
  are trying to build the pine package using "--with ldap" to enable the
  LDAP support in the pine mailer (i.e. configuring with "--with-ldap").
  So the spec file should be written

	...
	./configure \
	  %{?_with_ldap}  \
	...

  so that, if "--with ldap" was used as a build option, then confgure
  will be invoked (after macro expansion) as

	  ./configure --with-ldap ...

...
	# Conditional tests for desired features.
	#
	# Read: true if _with_ssl is defined, false if not defined.
	%if %{?_with_ssl:1}%{!?_with_ssl:0}
	...
	%endif

Arkiv genererat av hypermail pre-2.1.8.