Bläddrare eller läsare?

Författare: Robert (ojalarobert_at_tiscali.se)
Datum: 2003-06-20 10:03:18

Jag har sett att vissa namn i Red Hat Linux har döpts till bläddrare för att
beskriva vad de gör. Till exempel Hårdvarubläddrare.

Jag anser att det är mer korrekt att man döper den till Hårdvaruläsare
istället eftersom programmet bläddrar inte mellan hårdvaror utan läser dem.
Detta är skälet till att det heter webbläsare och inget annat.

En skribent på tidningen Datormagazin anser i en artikel att
bildbehandlingsprogrammet Gimp inte är professionellt översatt. Låt oss
ändra på detta: ändra modulbläddrare till modulläsare.

Med vänlig hälsning
Robert

Arkiv genererat av hypermail pre-2.1.8.