SV: Fler språkfel i RPM-installeraren

Författare: Robert (ojalarobert_at_tiscali.se)
Datum: 2003-06-20 09:43:27

disable configure <option> for build

Meningen är inte lätt att översätta direkt till svenska. I detta fall bör
man göra en anpasssad översättning till svenska språket.

Jag är inte insatt i hur RPM-installeraren fungerar i detalj. Vad gör
kommandot?

Arkiv genererat av hypermail pre-2.1.8.