Fler språkfel i RPM-installeraren

Författare: Robert (ojalarobert_at_tiscali.se)
Datum: 2003-06-16 16:55:54

Kör kommandot
rpm --help

Följande fel finns nästan i slutet av listan:
"avaktivera konfigurationen <flagga> för bygge"
Det ska ändras till "inaktivera". Och vad betyder bygge?

Flaggan --scripts
Det står "lista intallations-/raderingsskript från paket"
Det ska ändras till "installations".

Flaggan --percent
"Skriv procent allt eftersom paketet installera"
Det ska stå i passiv verbform: installeras

Med vänlig hälsning
Robert

Arkiv genererat av hypermail pre-2.1.8.