Språkfel i Kudzu

Författare: Robert (ojalarobert_at_tiscali.se)
Datum: 2003-06-16 16:44:13

Logga in som root och kör kommandot
/usr/sbin/kudzu --help

Förklaringen till flaggan -c --class=STRÄNG är: "testa endast för den
angivna klasse"
Det bör ändras till klassen.

Med vänlig hälsning
Robert

Arkiv genererat av hypermail pre-2.1.8.