Språkfel i RPM-installeraren

Författare: Robert (ojalarobert_at_tiscali.se)
Datum: 2003-06-16 16:40:09

rpm -U *.rpm

Om en användare försöker uppdatera ett paket som redan är installerat kan
det stå:
varning: paket samba-common = 2.2.7-2 är redan tillagt, ersäetter med
samba-common <= 2.2.7-4.8.0

Det bör ändras till ersätter.

Med vänlig hälsning
Robert

Arkiv genererat av hypermail pre-2.1.8.