Re: En libc-fundering

Författare: Göran Uddeborg (goeran_at_uddeborg.pp.se)
Datum: 2003-05-17 20:55:46

Jan D. writes:
> De personer jag frågat verkar mer eller
> mindre enhälligt föredra "används", så jag ändrar till det i nästa
> libc-version.

Så trevligt! :-)

Nu skall jag bara försöka snoka reda på var det ursprungliga
meddelandet kom ifrån, eftersom just det inte verkar finnas i
libc-filerna som jag först trodde.

Arkiv genererat av hypermail pre-2.1.8.