Re: En libc-fundering

Författare: Jan D. (jan.h.d_at_swipnet.se)
Datum: 2003-05-13 18:40:40

måndagen den 12 maj 2003 kl 13.30 skrev Göran Uddeborg:

> Jag fick just det här meddelandet:
>
>   uebn> umount /mnt/cdrom
>   umount: /mnt/cdrom: enheten är upptagen

Vilken version av libc? Det finns ingen sådan översättning i den 
senaste
versionen. Kandidater:

msgid "Device or resource busy"
msgstr "Enhet eller resurs upptagen"

msgid "Device busy"
msgstr "Enhet upptagen"

Skulle tippa på den första eftersom den andra bara finns på Sparc.

>
> (Orginalet på engelska är "device is busy".)
>
> Att något är upptaget låter som att man inte kan komma åt det. Men
> det är det ju inte riktigt frågan om. Jag kan ju fortfarande använda
> /mnt/cdrom. Vad det handlar om är att enheten just nu används av
> någon annan, och därför inte kan tas bort.

Jag inser inte skillnaden på "används av någon annan" och "upptagen".
För mig är det synonymer.

>
> Kanske det hade varit bättre att översätta med
>
>  enheten är i bruk
>
> eller kanske enklare
>
>  enheten används

Problemet är att meddelandet är en generell översättning av errno EBUSY.
Det uppkommer vid flera andra situationer än den ovan, exempelvis:

bdflush körs när en tidigare startad körning pågår.
delete_module körs på en modul som används.
init_module körs men modulen misslyckades initiera sig själv.
Försök att montera en redan monterad partition/disk/floppy/cdrom etc.
Försök att slå på diskkvotering när den redan är påslagen.
Försök att ta bort en katalog som används av någon process.

Det är möjligt att "är i bruk" eller "används" även är tillämpbart i
dessa fall, men jag kan inte avgöra det, eftersom jag inte ser någon
semantisk skillnad mellan "upptagen" och de två föreslagna alternativen.

	Jan D.

Arkiv genererat av hypermail pre-2.1.8.