Re: En libc-fundering

Författare: Jan D. (jan.h.d_at_swipnet.se)
Datum: 2003-05-17 14:01:42

lördagen den 17 maj 2003 kl 11.13 skrev Göran Uddeborg:

> Jan D. writes:
>> Försöker man mata ut en CD säger den "Enheten arbetar", vilket låter
>> som ett ganska dåligt alternativ i mina öron.
>
> Jag tycker kanske inte heller formuleringen är så smidig.  Men den
> beskriver mer korrekt vad som hindrar operationen i mitt tycke.

I detta specifika fall kanske.  Men som generell översättning av
EBUSY är det inte så bra.  De personer jag frågat verkar mer eller
mindre enhälligt föredra "används", så jag ändrar till det i nästa
libc-version.

	Jan D.

Arkiv genererat av hypermail pre-2.1.8.