Re: En libc-fundering

Författare: Göran Uddeborg (goeran_at_uddeborg.pp.se)
Datum: 2003-05-17 11:13:40

Jan D. writes:
> Försöker man mata ut en CD säger den "Enheten arbetar", vilket låter
> som ett ganska dåligt alternativ i mina öron.

Jag tycker kanske inte heller formuleringen är så smidig.  Men den
beskriver mer korrekt vad som hindrar operationen i mitt tycke.

Arkiv genererat av hypermail pre-2.1.8.