Re: En inte-libc-fundering

Författare: Göran Uddeborg (goeran_at_uddeborg.pp.se)
Datum: 2003-05-13 20:50:59

Jan D. writes:
> Vilken version av libc? Det finns ingen sådan översättning i den 
> senaste
> versionen.

Jag har glibc 2.3.1. Men när jag avformatterar meddelandefilen finns
mycket riktigt inte meddelandet där. Jag får kolla var det kommer
ifrån. Jag bara förutsatte att det kom ifrån libc.

> Jag inser inte skillnaden på "används av någon annan" och "upptagen".
> För mig är det synonymer.

Om den "används av någon annan" behöver det inte nödvändigtvis betyda
att den inte kan användas av andra också. Däremot får jag inte ta
bort den.

Om den däremot är "upptagen" kan andra inte använda den samtidigt.

Om ljuset är tänt i ett rum för att någon sitter och läser där, så kan
jag inte släcka det för det ANVÄNDS. Det finns inget som hindrar att
jag också använder mig av ljuset genom att sätta mig att läsa där, så
ljuset är inte upptaget. Däremot är den stolen som någon sitter i
upptagen, den kan inte jag använda mig av.

> Problemet är att meddelandet är en generell översättning av errno
> EBUSY.

Det har jag tänkt på, men i alla de fall jag kunde komma var det inte
sämre med "i bruk" än "upptagen". Tvärtom var det mer korrekt.

> bdflush körs när en tidigare startad körning pågår.

Vad är det som är upptaget/i bruk här?

> init_module körs men modulen misslyckades initiera sig själv.

Blir det EBUSY av det? Det var ju lite konstigt.

> delete_module körs på en modul som används.
> Försök att montera en redan monterad partition/disk/floppy/cdrom etc.
> Försök att slå på diskkvotering när den redan är påslagen.
> Försök att ta bort en katalog som används av någon process.

I samtliga dessa fall tycker jag "i bruk" är mer korrekt än "upptagen".

För att ge dig ett exempel till. På en del system kan även textfiler
inte tas bort när de används av någon. Men även där kan jag också
köra textfilen samtidigt om jag vill; den är inte upptagen.

> Det är möjligt att "är i bruk" eller "används" även är tillämpbart i
> dessa fall, men jag kan inte avgöra det, eftersom jag inte ser någon
> semantisk skillnad mellan "upptagen" och de två föreslagna alternativen.

Jag hoppas jag förklarat det nu.

Arkiv genererat av hypermail pre-2.1.8.