Re: En libc-fundering

Författare: Christian Rose (menthos_at_menthos.com)
Datum: 2003-05-12 23:09:13

mån 2003-05-12 klockan 13.30 skrev Göran Uddeborg:
>     uebn> umount /mnt/cdrom
>     umount: /mnt/cdrom: enheten är upptagen
> 
> (Orginalet på engelska är "device is busy".)
> 
> Att något är upptaget låter som att man inte kan komma åt det.  Men
> det är det ju inte riktigt frågan om.  Jag kan ju fortfarande använda
> /mnt/cdrom.  Vad det handlar om är att enheten just nu används av
> någon annan, och därför inte kan tas bort.

Samma problem (om det nu är något problem) finns ju med originalet;
"device is busy".


> Kanske det hade varit bättre att översätta med
> 
>   enheten är i bruk
> 
> eller kanske enklare
> 
>   enheten används

Isåfall vore det väl bättre att försöka få originalet ändrat till
"device is in use" eller något liknande.

Jag ser inte att den nuvarande översättningen på något sätt är fel.
Tvärtom.


Christian

Arkiv genererat av hypermail pre-2.1.8.