Re: GnomeICU

Författare: Christian Rose (menthos_at_menthos.com)
Datum: 2003-05-07 23:31:56

tis 2003-05-06 klockan 23.05 skrev Christian Rose:
> mån 2003-05-05 klockan 21.49 skrev David Smeringe:
> > Ang. GnomeICU ver. 0.99.2
> > 
> > Vet ej om detta fortfarande gäller, men när man skriver i GnomeICU och
> > vill trycka alt+s för att skicka meddelandet så hamnar markören på
> > "Stäng inte vid skickande" istället.. lite irriterande. 
> 
> Vad jag vet så är snabbkommandot för att skicka meddelanden
> Ctrl+Enter... så jag är inte säker på att detta är en bugg. Såvida du
> inte menar att åtkomsttangenten (den understrukna bokstaven som fungerar
> som en genväg) för skicka är samma som någonting annat. Det skulle i så
> fall vara en bugg.

Är det så? Jag vill gärna veta :-)


Christian

Arkiv genererat av hypermail pre-2.1.8.