Re: GnomeICU

Författare: Christian Rose (menthos_at_menthos.com)
Datum: 2003-05-06 23:05:49

mån 2003-05-05 klockan 21.49 skrev David Smeringe:
> Ang. GnomeICU ver. 0.99.2
> 
> Vet ej om detta fortfarande gäller, men när man skriver i GnomeICU och
> vill trycka alt+s för att skicka meddelandet så hamnar markören på
> "Stäng inte vid skickande" istället.. lite irriterande. 

Vad jag vet så är snabbkommandot för att skicka meddelanden
Ctrl+Enter... så jag är inte säker på att detta är en bugg. Såvida du
inte menar att åtkomsttangenten (den understrukna bokstaven som fungerar
som en genväg) för skicka är samma som någonting annat. Det skulle i så
fall vara en bugg.


Christian

Arkiv genererat av hypermail pre-2.1.8.