Re: Språkfel i Anaconda

Författare: Tomas Gradin (tg_at_df.lth.se)
Datum: 2003-04-17 23:42:50

 > Det låter dock fel om man kompletterar meningen:
 > Sätt i skivan i enheten för att fortsätta installationen.
 > 
 > Detta låter betydligt bättre:
 > Sätt in skivan i enheten för att slutföra installationen.
 > 
 > Vilken variant tycker ni är bäst?

Ingendera. Det borde stå:

Mata in skiva x för att fortsätta installationen.

Man sätter ljus i ljusstakar, men man sätter inte skivor i cd-läsare.

/tg

Arkiv genererat av hypermail pre-2.1.8.