Re: Gnome System Tools

Författare: Christian Rose (menthos_at_menthos.com)
Datum: 2003-04-05 23:22:24

mån 2003-03-31 klockan 22.10 skrev Tor-björn Claesson:
> Hejsan!
> Jag testade GST 0.24 (den som finns i Sid) och hittade några lite småskumma saker. I dialogen
> "Inställningar för användaren ..." hade comfirmation (tror jag) översatts med konfiguration,
> vilket var lite förvirrande när jag hade förväntat mig att få bekräfta ett byte av lösenord.

Hmm... Jag hittar inte det. Följande är alla meddelanden som innehåller
"nfirm" i cvs HEAD:

#: interfaces/network.glade.h:150 interfaces/network.glade.in.h:63
msgid "Password (confirm):"
msgstr "Lösenord (bekräfta):"

#: src/network/ppp-druid.c:199
msgid ""
"The password and its confirmation\n"
"must be the same."
msgstr ""
"Lösenordet och dess bekräftelse\n"
"måste stämma överens."

#: src/users/user-settings.c:502
msgid "Password confirmation isn't correct."
msgstr "Lösenordsbekräftelsen är inte korrekt."

#~ msgid "C_onfirm:"
#~ msgstr "_Bekräfta:"

#~ msgid "Please enter user's password and it's confirmation."
#~ msgstr "Ange användarens lösenord och dess bekräftelse."


> Sen
> undrar jag om man verkligen skall skriva GNOME-systemverktygen i bestämd form.

Ja, det kan man undra. Men att ha "GNOME System Tools" oöversatt tror
jag inte är så lyckat (det är ett alldeles för beskrivande namn för att
vara oöversatt) och att bara ha "GNOME-systemverktyg" ger bara sken av
att vara allmänna verktyg, inte den specifika programsvit som det
verkligen är. Så tycker iaf jag. Eller?


Tack annars för synpunkterna! Jag har uppdaterat
gnome-system-tools-översättningen i cvs nu.


Christian

Arkiv genererat av hypermail pre-2.1.8.