Re: Väder prognos programmet.

Författare: Christian Rose (menthos_at_menthos.com)
Datum: 2003-04-05 21:50:52

fre 2003-04-04 klockan 14.30 skrev
=?iso-8859-1?B?TGFyc2pvaGFuIFL2bm5sdW5k ?=:
> Jag håller just på att prova Linux och fann ett väder program i gnome (Väderrapport 2.0.1) som det står att jag kan skicka synpunkter om översättningen till er om.
> 
> Programmet är jätte trevligt helst om man som jag jobbar med eftersläckning i skogen i olika delar av landet.

Trevligt, trevligt!


> Det jag önskade ytterligare av programmet skulle vara att det visade i metric systemet och inte bara i imperial systemet d.v.s. Farenheit blir Celsius, knot blir m/s och incHg blir mmHg.

Som Göran redan påpekat är det endast själva översättningen som denna
lista primärt är till för.
Men jag undrar inte om den funktionalitet du är ute efter inte redan
finns, åtminstone till en viss del? Nu har jag inte tillgång till GNOME
2.0 här utan bara GNOME 2.2, men om jag högerklickar på
väderpanelprogrammet (alltså det som visar vädret) och väljer
"Inställningar" finns där ett alternativ som heter "Använd metriska
enheter". Då får man prognoserna i enheterna °C, km/h, hPa och så
vidare. Jag vill minnas att något liknande alternativ även finns i GNOME
2.0-versionen.

Visserligen är inte detta exakt de enheter du efterfrågar (som jag och
många andra i Sverige verkar du föredra m/s framför km/h för
vindhastighet). Detta jobbas på dock. Ett problem är att även länder som
använder metriska enheter använder olika enheter för vind (en del
använder km/h, andra m/s):
http://bugzilla.gnome.org/show_bug.cgi?id=50595
Och så hade det naturligtvis varit trevligt med metriska enheter som
standard om man använder svenska
(http://bugzilla.gnome.org/show_bug.cgi?id=103079) och något mer
lämpligt än Pittsburgh som standardort för prognoser
(http://bugzilla.gnome.org/show_bug.cgi?id=103080). Har du fler
synpunkter på hur väderprogrammet kan förbättras går det bra att
rapportera sådant på samma sätt på http://bugzilla.gnome.org/.


Tack för synpunkterna!

Christian

Arkiv genererat av hypermail pre-2.1.8.