Re: Gnome System Tools

Författare: Tor-björn (den_elaka_vargen_at_yahoo.com)
Datum: 2003-04-06 00:29:54

--- Christian Rose <menthos@menthos.com> wrote:
> mån 2003-03-31 klockan 22.10 skrev Tor-björn Claesson:
> > Hejsan!
> > Jag testade GST 0.24 (den som finns i Sid) och hittade några lite småskumma saker. I dialogen
> > "Inställningar för användaren ..." hade comfirmation (tror jag) översatts med konfiguration,
> > vilket var lite förvirrande när jag hade förväntat mig att få bekräfta ett byte av lösenord.
> 
> Hmm... Jag hittar inte det. Följande är alla meddelanden som innehåller
> "nfirm" i cvs HEAD:
> 
> #: interfaces/network.glade.h:150 interfaces/network.glade.in.h:63
> msgid "Password (confirm):"
> msgstr "Lösenord (bekräfta):"
> 
> #: src/network/ppp-druid.c:199
> msgid ""
> "The password and its confirmation\n"
> "must be the same."
> msgstr ""
> "Lösenordet och dess bekräftelse\n"
> "måste stämma överens."
> 
> #: src/users/user-settings.c:502
> msgid "Password confirmation isn't correct."
> msgstr "Lösenordsbekräftelsen är inte korrekt."
> 
> #~ msgid "C_onfirm:"
> #~ msgstr "_Bekräfta:"

Placeringen av snabbknapp skulle tyda på att det var det här alternativet, som i de versionen jag
har är översatt med "_Konfiguration"

> 
> #~ msgid "Please enter user's password and it's confirmation."
> #~ msgstr "Ange användarens lösenord och dess bekräftelse."
> 
> 
> > Sen
> > undrar jag om man verkligen skall skriva GNOME-systemverktygen i bestämd form.
> 
> Ja, det kan man undra. Men att ha "GNOME System Tools" oöversatt tror
> jag inte är så lyckat (det är ett alldeles för beskrivande namn för att
> vara oöversatt) och att bara ha "GNOME-systemverktyg" ger bara sken av
> att vara allmänna verktyg, inte den specifika programsvit som det
> verkligen är. Så tycker iaf jag. Eller?
Jo, det kan nog stämma.
> 
> 
> Tack annars för synpunkterna! Jag har uppdaterat
> gnome-system-tools-översättningen i cvs nu.
Tack för att ni gör ett riktigt bra jobb med översättningarna!
Om ni har något som behöver översättas vore det skoj att få hjälpa till!
> 
Tor-björn

__________________________________________________
Do you Yahoo!?
Yahoo! Tax Center - File online, calculators, forms, and more
http://tax.yahoo.com

Arkiv genererat av hypermail pre-2.1.8.