redhat-config-users (Red Hat)

Författare: Göran Uddeborg (goeran_at_uddeborg.pp.se)
Datum: 2003-03-23 16:56:05

Christian Rose writes:
>   #: redhat-config-users.gladestrings:27
> N msgid "Account expires (YYYY-MM-DD):"
> N msgstr "Kontot går ut den (YYYY-MM-DD):"

När det är datum på den formen skulle inte jag använt "den".  ("Kontot
går ut 2003-03-23.")

Arkiv genererat av hypermail 2.1.6.