Re: autorun (Red Hat)

Författare: Christian Rose (menthos_at_menthos.com)
Datum: 2003-03-04 00:15:40

sön 2003-02-23 klockan 13.45 skrev Tomas Gradin:
>  > #: autorun.cc:543
>  > #, c-format
>  > msgid "Command STRING will be executed if the CD changes (default \"%s\")"
>  > msgstr "Kommandot STRÄNG kommer att köras om cd:n ändras (standard \"%s\")"
> 
> Varför CD -> cd?

Datatermgruppens rekommendation
(http://www.nada.kth.se/dataterm/fos-lista.html#f22) i enlighet med
Svenska skrivregler.


Christian

Arkiv genererat av hypermail 2.1.6.