Re: gnome-default-applications

Författare: Christian Rose (menthos_at_menthos.com)
Datum: 2003-02-26 19:08:36

ons 2003-02-26 klockan 19.02 skrev Mattias Dahlberg:
> Ändrar du till "Standardprogram" så länge? :)

Nä. Jag tycker att "Föredragna program" är en helt korrekt översättning
av "Preferred applications".


Christian

Arkiv genererat av hypermail 2.1.6.