Re: gnome-default-applications

Författare: Göran Uddeborg (goeran_at_uddeborg.pp.se)
Datum: 2003-02-26 23:18:29

Mattias Dahlberg writes:
> > > ...och "Preferences" borde översättas till "Föredragningar".
> >
> > Nä. Vi översätter det till det vi har i vår ordlista.
> 
> Göran, snälla skriv in "Standardprogram" för "Preferred applications"
> i ordlistan. ;)

:-)

Om det inte finns något så när samsyn bland debattörerna sätter jag
mig inte till doms genom att sätta in något i ordlista.  Detta får
vara tills vidare.

Har vi diskuterat översättningen "Favoritprogram"?

Arkiv genererat av hypermail 2.1.6.