Re: anaconda (Red Hat)

Författare: Göran Uddeborg (goeran_at_uddeborg.pp.se)
Datum: 2003-02-26 23:16:02

Christian Rose writes:
> tis 2003-02-25 klockan 10.55 skrev Göran Uddeborg:
> > >  #: ../upgrade.py:292
> > > N msgid ""
> > > N "The following are directories which should instead be symbolic link, which "
> > > N "will cause problems with the upgrade. Please return them to their original "
> > > N "state as a symbolic link and restart the upgrade.\n"
> > > N "\n"
> > > N msgstr ""
> > > N "Följande är kataloger som istället skulle vara symbolisk länk, och dessa "
> > > N "kommer att orsaka problem vid uppgraderingen. Var vänlig och återställ dem "
> > > N "till deras ursprungliga tillstånd och starta om uppgraderingen.\n"
> > > N "\n"
> > 
> > "symboliska länkAR" i plural
> 
> Jaja. Fel i originalet. Orkar du rapportera?

Bug 85248

> > >  #: ../upgrade.py:359
> > > N msgid ""
> > > N "The installation program is unable to upgrade systems with a pre-rpm 4.x "
> > > N "database. Please install the errata rpm packages for your release as "
> > > N "described in the release notes and then run the upgrade procedure."
> > > N msgstr ""
> > > N "Installationsprogrammet kan inte uppgradera system med en databas som är "
> > > N "tidigare än rpm 4.x. Installera errata-paketen för ditt släpp enligt "
> > > N "beskrivningarna i utgåvenoteringarna och kör sedan "
> > > N "paketuppdateringsproceduren."
> > 
> > Kan inte "release" få översättas med "utgåva"? "Release notes"
> > översätts ju med "utgåvenoteringar".
> 
> Ok, jag ändrar. Har vi "release" i ordlistan?

Jadå.

> > >  msgid ""
> > >  "FAIL.\n"
> > >  "\n"
> > > N "The image which was just tested has errors. This could be due to a corrupt "
> > > N "download or a bad disc. If applicable, please clean the disc and try "
> > > N "again. If this test continues to fail you should not continue the install."
> > >  msgstr ""
> > >  "MISSLYCKADES.\n"
> > >  "\n"
> > > N "Avbilden som testades nyss innehåller fel. Detta kan bero på en felaktig "
> > > N "hämtning eller en trasig skiva. Prova att göra rent skivan om möjligt och "
> > > N "försök igen. Om detta test fortsätter att misslyckas bör du inte fortsätta "
> > > N "installationen."
> > 
> > "If applicable" här tolkar jag mera som "om tillämpligt" än som "om
> > möjligt". Alltså om det är en cd, och inte en NFS-fil, t.ex.
> 
> Äsch, plocka ut hårddisken och göra rent skivorna med lätt fuktad trasa
> funkar väl? :-)

Visst, men den där NFS-filen som finns någon helt annanstans ...

:-)

Arkiv genererat av hypermail 2.1.6.