Re: korrekturläsning av Qvers=E4ttning?= för bluefish

Författare: Göran Uddeborg (goeran_at_uddeborg.pp.se)
Datum: 2003-02-26 23:06:56

David Smeringe writes:
> mån 2003-02-17 klockan 11.22 skrev Christian Rose:
> > > #: ../src/preferences.c:1468
> > > msgid "File subpattern #"
> > > msgstr "Fil-extramönster #"
> > > 
> > > #: ../src/preferences.c:1469
> > > msgid "Line subpattern #"
> > > msgstr "Rad extramönster #"
> > 
> > särskrivning i det sista meddelandet
> > # brukar beteckna "nummer" på engelska, vet du om det är så här? isf bör
> > du översätta med nummer på något sätt
> > 
> 
> Vet faktiskt inte helt. Gissar på (och ändrar till) antal. Så här ser
> det ut: http://dsmeringe.host.sk/bluefish_dump.png

Av din bild är jag rätt säker på att det skall vara "nummer". Det ser
väldigt likt ut som hur man beskriver för emacs hur den skall tolka
felmeddelanden när man kompilerar.

Vad man gör är att man anger vilken del av mönstret som innehåller
filnamnet, vilken som anger raden, och vilken del som är själva
meddelandet. För att ta första exemplet:

 make ([a-zA-Z0-9/_.-]+):([0-9]+):(.*) 1 2 3  make 1

så betyder det att den första (ettan under "File #") delen av
mönstret, d.v.s. "([a-zA-Z0-9/_.-]+)", är den del som är filnamn. Och
så vidare. I fallet tidy så finns det tydligen ingen del som är
filnamn, utan första delen är radnummer och andra delen utdata. En
del definieras genom att den är innesluten i parenteser.

Så "extramönster" är inte bra. Fildelmönster, raddelmönster och
utdatadelmönster skulle jag föreslå. I samtliga fall följt av
"nummer".

Sedan verkar de ju ha missat att markera "File #", "Line #" och
"Output #" för översättning. Det kan du ju felanmäla. Här är det ju
trångt, så du får väl översätta med "Fil nr" och motsvarande.

Arkiv genererat av hypermail 2.1.6.