anaconda (Red Hat)

Författare: Göran Uddeborg (goeran_at_uddeborg.pp.se)
Datum: 2003-02-25 10:55:15

Christian Rose writes:
>  #: ../upgrade.py:292
> N msgid ""
> N "The following are directories which should instead be symbolic link, which "
> N "will cause problems with the upgrade. Please return them to their original "
> N "state as a symbolic link and restart the upgrade.\n"
> N "\n"
> N msgstr ""
> N "Följande är kataloger som istället skulle vara symbolisk länk, och dessa "
> N "kommer att orsaka problem vid uppgraderingen. Var vänlig och återställ dem "
> N "till deras ursprungliga tillstånd och starta om uppgraderingen.\n"
> N "\n"
> N 

"symboliska länkAR" i plural

Eventuellt "borde" istället för "skulle".

Andra "symbolic link" har du inte översatt alls.

>  #: ../upgrade.py:359
> N msgid ""
> N "The installation program is unable to upgrade systems with a pre-rpm 4.x "
> N "database. Please install the errata rpm packages for your release as "
> N "described in the release notes and then run the upgrade procedure."
> N msgstr ""
> N "Installationsprogrammet kan inte uppgradera system med en databas som är "
> N "tidigare än rpm 4.x. Installera errata-paketen för ditt släpp enligt "
> N "beskrivningarna i utgåvenoteringarna och kör sedan "
> N "paketuppdateringsproceduren."

Kan inte "release" få översättas med "utgåva"? "Release notes"
översätts ju med "utgåvenoteringar".

>  #: ../iw/account_gui.py:36 ../textw/userauth_text.py:72
> N msgid ""
> N "Requested password contains non-ascii characters which are not allowed for "
> N "use in password."
> N msgstr ""
> N "Det begärda lösenordet innehåller tecken som inte är ascii och som inte är "
> N "tillåtna för användning i lösenord."

Sådana tråkmånsar! :-)

>  #: ../iw/autopartition_gui.py:159 ../iw/partition_gui.py:1528
> N msgid "Re_view (and modify if needed) the partitions created"
> N msgstr "_Visa på nytt (och ändra om det behövs) de partitioner som skapas"

Du har kollat att det är "på nytt"? Jag har inte kört det, men efter
en automatisk partitionering skulle det kunna vara valfritt om man
över huvud taget tittade på partitioneringen.

>  #: ../iw/examine_gui.py:69
> N msgid ""
> N "Choose this option to install your system from scratch. Depending on how "
> N "you choose to partition your system the existing data on your drives may or "
> N "may not be preserved."
> N msgstr ""
> N "Välj detta alternativ för att installera ditt system från grunden. Beroende "
> N "på hur du väljer att partitionera ditt system kommer befintlig data på dina "
> N "hårddiskar att bevaras eller inte bevaras."

Jag tycker det blir naturligare på svenska om man vänder ordningen i
sista meningen: Data på dina hårddiskar kommer eller kommer inte
bevaras beroende på hur du väljer att partitionera ditt system.

>  msgid ""
>  "FAIL.\n"
>  "\n"
> N "The image which was just tested has errors. This could be due to a corrupt "
> N "download or a bad disc. If applicable, please clean the disc and try "
> N "again. If this test continues to fail you should not continue the install."
>  msgstr ""
>  "MISSLYCKADES.\n"
>  "\n"
> N "Avbilden som testades nyss innehåller fel. Detta kan bero på en felaktig "
> N "hämtning eller en trasig skiva. Prova att göra rent skivan om möjligt och "
> N "försök igen. Om detta test fortsätter att misslyckas bör du inte fortsätta "
> N "installationen."

"If applicable" här tolkar jag mera som "om tillämpligt" än som "om
möjligt". Alltså om det är en cd, och inte en NFS-fil, t.ex.

Arkiv genererat av hypermail 2.1.6.