anaconda (Red Hat)

Författare: Christian Rose (menthos_at_menthos.com)
Datum: 2003-02-21 16:16:36

HÀr Àr uppdateringen av anaconda. Ta gÀrna en titt. Filen finns Àven pÄ
http://www.menthos.com/po/redhat/anaconda.sv.po.


Christian


 # Swedish messages for the Red Hat Anaconda installation framework.
 # Copyright 2000, 2001, 2002, 2003 Christian Rose <menthos@menthos.com>.
 #
 # $Id: sv.po,v 1.93 2003/02/15 00:21:21 menthos Exp $
 #
 msgid ""
 msgstr ""
 "Project-Id-Version: anaconda\n"
G "POT-Creation-Date: 2002-08-02 03:06-0400\n"
G "PO-Revision-Date: 2002-08-07 19:30+0200\n"
N "POT-Creation-Date: 2003-02-14 17:59-0500\n"
N "PO-Revision-Date: 2003-02-14 01:33+0100\n"
 "Last-Translator: Christian Rose <menthos@menthos.com>\n"
 "Language-Team: Swedish <sv@li.org>\n"
 "MIME-Version: 1.0\n"
 "Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n"
 "Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
 
 
G msgid "Unable to probe"
G msgstr "Kan inte testa"
G 
G msgid "Probing for video card:  "
G msgstr "Undersöker grafikkort:  "
 #: ../anaconda:477 ../anaconda:695 ../bar.py:23
N msgid "Unable to instantiate a X hardware state object."
N msgstr "Kan inte instantiera ett X-hÄrdvarutillstÄndsobjekt."
 
 
G msgid "Using mouse type: "
G msgstr "AnvÀnder mustyp: "
G 
G msgid "DISPLAY variable not set. Starting text mode!"
G msgstr "DISPLAY-variabeln Àr inte satt. Startar textlÀge!"
 #: ../anaconda:513
 #, c-format
N msgid "Using mouse type: %s"
N msgstr "AnvÀnder mustyp: %s"
 
 
 #: ../autopart.py:981
 #, python-format
N msgid ""
N "Boot partition %s doesn't belong to a BSD disk label. SRM won't be able to "
N "boot from this paritition. Use a partition belonging to a BSD disk label or "
N "change this device disk label to BSD."
N msgstr ""
N "Startpartitionen %s tillhör inte en BSD-disketikett. SRM kommer inte att "
N "kunna starta frÄn denna partition. AnvÀnd en partition som tillhör en BSD-"
N "disketikett eller Àndra denna enhetsdisketikett till BSD."
N 
 #: ../autopart.py:983
 #, python-format
N msgid ""
N "Boot partition %s doesn't belong to a disk with enough free space at its "
N "beginning for the bootloader to live on. Make sure that there's at least 5MB "
N "of free space at the beginning of the disk that contains /boot"
N msgstr ""
N "Startpartitionen %s tillhör inte en disk med tillrÀckligt mycket ledigt "
N "utrymme vid dess början som startprogrammet kan finnas pÄ. FörsÀkra dig om "
N "att det finns 5 MB ledigt utrymme vid början pÄ disken som innehÄller /boot"
N 
 #: ../autopart.py:985
 #, python-format
N msgid ""
N "Boot partition %s isn't a VFAT partition. EFI won't be able to boot from "
N "this partition."
N msgstr ""
N "Startpartitionen %s Àr inte en VFAT-partition. EFI kommer inte att kunna "
N "starta frÄn denna partition."
N 
 #: ../autopart.py:988
 #, python-format
 
 #: ../autopart.py:1410
 msgid ""
 "Automatic Partitioning sets partitions based on the selected installation "
 "type. You also can customize the partitions once they have been created.\n"
 "\n"
 "The manual disk partitioning tool, Disk Druid, allows you to create "
 "partitions in an interactive environment. You can set the file system types, "
G "mount points, partition sizes, and more.\n"
G "\n"
G "The partitioning tool, fdisk, is a text-based utility only recommended for "
G "advanced users who need to perform specialized tasks."
N "mount points, partition sizes, and more."
 msgstr ""
 "Automatisk partitionering konfigurerar partitioner baserat pÄ den valda "
 "installationstypen. Du kan ocksÄ anpassa partitionerna efter att de har "
 "skapats.\n"
 "\n"
 "Det manuella diskpartitioneringsverktyget, Disk Druid, lÄter dig skapa "
 "partitioner i en interaktiv miljö. Du kan ange filsystemstyper, "
G "monteringspunkter, storlek med mera.\n"
G "\n"
G "Partitioneringsverktyget, fdisk, Àr ett textbaserat partitioneringsverktyg "
G "som endast rekommenderas för avancerade anvÀndare som mÄste utföra speciella "
G "ÄtgÀrder."
N "monteringspunkter, storlek med mera."
 
 #: ../autopart.py:1421
 msgid ""
 "Before automatic partitioning can be set up by the installation program, you "
G "must choose how to use the space on hard drives."
N "must choose how to use the space on your hard drives."
 msgstr ""
 "Innan installationsprogrammet kan genomföra automatisk partitionering mÄste "
G "du vÀlja hur utrymmet pÄ hÄrddiskarna ska anvÀndas."
N "du vÀlja hur utrymmet pÄ dina hÄrddiskar ska anvÀndas."
 
 
 #: ../comps.py:1081
N msgid "Miscellaneous"
N msgstr "Diverse"
N 
 #: ../comps.py:1097
 msgid ""
G "This group includes all the packages available. Note that this is "
N "This group includes all the packages available. Note that there are "
 "substantially more packages than just the ones in all the other package "
 "groups on this page."
 msgstr ""
G "Denna grupp innehÄller alla tillgÀngliga paket. Observera att detta Àr "
N "Denna grupp innehÄller alla tillgÀngliga paket. Observera att det finns "
 "avsevÀrt fler paket Àn de som finns i alla andra paketgrupper pÄ denna sida."
 
 
 #: ../constants.py:65
N msgid ""
N "An unhandled exception has occurred. This is most likely a bug. Please "
N "copy the full text of this exception or save the crash dump to a floppy then "
N "file a detailed bug report against anaconda at http://bugzilla.redhat.com/"
N "bugzilla/"
N msgstr ""
N "En undantagshÀndelse som inte hanteras har intrÀffat. Detta Àr med största "
N "sannolikhet ett fel. Var vÀnlig och kopiera hela texten frÄn detta "
N "undantagsfel eller spara kraschdumpen pÄ en diskett, och skapa sedan en "
N "detaljerad felrapport pÄ http://bugzilla.redhat.com/bugzilla/"
N 
 #: ../constants.py:72
N msgid ""
N "An unhandled exception has occurred. This is most likely a bug. Please "
N "copy the full text of this exception and file a detailed bug report against "
N "anaconda at http://bugzilla.redhat.com/bugzilla/"
N msgstr ""
N "En undantagshÀndelse som inte hanteras har intrÀffat. Detta Àr med största "
N "sannolikhet ett fel. Var vÀnlig och kopiera hela texten frÄn detta "
N "undantagsfel och skapa en detaljerad felrapport för anaconda pÄ http://"
N "bugzilla.redhat.com/bugzilla/"
N 
 #: ../exception.py:168 ../text.py:240
 
 #: ../floppy.py:91
N msgid "Unable to make boot floppy"
N msgstr "Kan inte skapa startdiskett"
N 
 #: ../floppy.py:92
N msgid ""
N "The size of the kernel modules needed for your machine make it impossible to "
N "create a boot disk that will fit on a floppy diskette."
N msgstr ""
N "Storleken pÄ kÀrnmodulerna som krÀvs för din maskin gör det omöjligt att "
N "skapa en startdiskett som kommer att passa pÄ en diskett."
N 
 #: ../floppy.py:101
 
 #: ../floppy.py:158
N msgid ""
N "An error occurred while attempting to verify the boot disk. Please make "
N "sure that you have a good floppy in the first floppy drive."
N msgstr ""
N "Ett fel intrÀffade under försöket att verifiera startdisketten. FörsÀkra dig "
N "om att det finns en felfri diskett i den första diskettstationen."
N 
 #: ../floppy.py:189
N msgid ""
N "Your boot floppy appears to be invalid. This is likely due to a bad "
N "floppy. Please make sure that you have a good floppy in the first floppy "
N "drive."
N msgstr ""
N "Din startdiskett verkar vara ogiltig. Detta beror sannolikt pÄ att disketten "
N "Àr trasig. FörsÀkra dig om att det finns en felfri diskett i den första "
N "diskettstationen."
N 
 #: ../fsset.py:176
 
 #: ../gui.py:106
N msgid "An error occurred copying the screenshots over."
N msgstr "Ett fel intrÀffade vid kopiering av skÀrmdumparna."
N 
 #: ../gui.py:118
N msgid "Screenshots Copied"
N msgstr "SkÀrmdumpar kopierade"
N 
 #: ../gui.py:119
N msgid ""
N "The screenshots have been saved into the directory:\n"
N "\n"
N "\t/root/anaconda-screenshots/\n"
N "\n"
N "You can access these when you reboot and login as root."
N msgstr ""
N "SkÀrmdumparna har sparats i katalogen:\n"
N "\n"
N "\t/root/anaconda-screenshots/\n"
N "\n"
N "Du kan komma Ät dessa nÀr du startar om och loggar in som root."
N 
 #: ../gui.py:163
N msgid "Saving Screenshot"
N msgstr "Sparar skÀrmdump"
N 
 #: ../gui.py:164
 #, python-format
N msgid "A screenshot named '%s' has been saved."
N msgstr "En skÀrmdump med namnet \"%s\" har sparats."
N 
 #: ../gui.py:167
N msgid "Error Saving Screenshot"
N msgstr "Fel vid sparande av skÀrmdump"
N 
 #: ../gui.py:168
N msgid ""
N "An error occurred while saving the screenshot. If this occurred during "
N "package installation, you may need to try several times for it to succeed."
N msgstr ""
N "Ett fel intrÀffade vid sparande av skÀrmdumpen. Om detta intrÀffade under "
N "installation av paket kan du behöva försöka flera gÄnger för att det ska "
N "lyckas."
N 
 #: ../gui.py:236 ../text.py:321
 
 #: ../gui.py:846 ../gui.py:875
 msgid "Release Notes"
G msgstr "Versionsinformation"
N msgstr "UtgÄvenoteringar"
 
 
 #: ../gui.py:917
 msgid "Release notes are missing.\n"
G msgstr "Versionsinformation saknas.\n"
N msgstr "UtgÄvenoteringar saknas.\n"
 
 
 #: ../gui.py:950
 #, python-format
 msgid ""
G "An error occured when attempting to load an installer interface component."
N "An error occurred when attempting to load an installer interface component.\n"
N "\n"
N "className = %s"
 msgstr ""
 "Ett fel intrÀffade vid försök att lÀsa in en grÀnssnittskomponent för "
G "installationsprogrammet."
N "installationsprogrammet.\n"
N "\n"
N "className = %s"
 
 
 #: ../gui.py:1056
 msgid "_Release Notes"
G msgstr "_Versionsinformation"
N msgstr "_UtgÄvenoteringar"
 
 
 #: ../harddrive.py:218
 #, python-format
N msgid ""
N "Missing ISO image for CD #%d, which is required for the install.\n"
N "\n"
N "The system will now reboot."
N msgstr ""
N "ISO-avbild saknas för cd %d, som behövs för installationen.\n"
N "\n"
N "Systemet kommer nu att startas om."
N 
 #: ../image.py:77
 #, python-format
G msgid "Missing CD #%d, which is required for the install."
G msgstr "Cd %d, som behövs för installationen, saknas."
N msgid ""
N "An error occurred unmounting the CD. Please make sure you're not accessing %"
N "s from the shell on tty2 and then click OK to retry."
N msgstr ""
N "Ett fel intrÀffade vid avmontering av cd-romskivan. FörsÀkra dig om att du "
N "inte försöker komma Ät %s frÄn skalet pÄ tty2 och klicka sedan pÄ OK för att "
N "försöka igen."
 
 
 #: ../kickstart.py:1168
N msgid "Missing Package"
N msgstr "Paket saknas"
N 
 #: ../kickstart.py:1169
 #, python-format
N msgid ""
N "You have specified that the package '%s' should be installed. This package "
N "does not exist. Would you like to continue or abort your installation?"
N msgstr ""
N "Du har angivit att paketet \"%s\" ska installeras. Detta paket finns inte. "
N "Vill du fortsÀtta eller avbryta din installation?"
N 
 #: ../kickstart.py:1175 ../kickstart.py:1201
N msgid "_Abort"
N msgstr "_Avbryt"
N 
 #: ../kickstart.py:1176 ../kickstart.py:1202 ../iw/partition_gui.py:997
N msgid "_Continue"
N msgstr "_FortsÀtt"
N 
 #: ../kickstart.py:1194
N msgid "Missing Group"
N msgstr "Grupp saknas"
N 
 #: ../kickstart.py:1195
 #, python-format
N msgid ""
N "You have specified that the group '%s' should be installed. This group does "
N "not exist. Would you like to continue or abort your installation?"
N msgstr ""
N "Du har angivit att gruppen \"%s\" ska installeras. Denna grupp finns inte. "
N "Vill du fortsÀtta eller avbryta din installation?"
N 
 #: ../network.py:39
 
 #: ../packages.py:143
N msgid ""
N "Unable to read header list. This may be due to a missing file or bad "
N "media. Press <return> to try again."
N msgstr ""
N "Kan inte lÀsa huvudlistan. Detta kan bero pÄ att filen saknas eller "
N "felaktigt medium. Tryck pÄ <Retur> för att försöka igen."
N 
 #: ../packages.py:157
N msgid ""
N "Unable to read comps file. This may be due to a missing file or bad media. "
N "Press <return> to try again."
N msgstr ""
N "Kan inte lÀsa comps-filen. Detta kan bero pÄ att filen saknas eller "
N "felaktigt medium. Tryck pÄ <Retur> för att försöka igen."
N 
 #: ../packages.py:229
 
 #: ../packages.py:344
 #, python-format
 msgid ""
G "The file %s cannot be opened. This is due to a missing file, a bad package, "
G "or bad media. Press <return> to try again."
N "The package %s-%s-%s cannot be opened. This is due to a missing file or "
N "perhaps a corrupt package. If you are installing from CD media this usually "
N "means the CD media is corrupt, or the CD drive is unable to read the media.\n"
N "\n"
N "Press <return> to try again."
 msgstr ""
G "Filen %s kan inte öppnas. Detta kan bero pÄ att filen saknas, ett felaktigt "
G "paket, eller felaktigt medium. Tryck pÄ <Retur> för att försöka igen."
N "Paketet %s-%s-%s kan inte öppnas. Detta beror pÄ en saknad fil eller kanske "
N "ett trasigt paket. Om du installerar frÄn cd-medium kan detta bero pÄ att cd-"
N "mediumet Àr trasigt, eller att cd-lÀsaren inte kan lÀsa mediumet.\n"
N "\n"
N "Tryck <Retur> för att försöka igen."
 
 
 #: ../packages.py:374
 #, python-format
 msgid ""
 "There was an error installing %s. This can indicate media failure, lack of "
 "disk space, and/or hardware problems. This is a fatal error and your "
 "install will be aborted. Please verify your media and try your install "
 "again.\n"
 "\n"
 "Press the OK button to reboot your system."
 msgstr ""
 "Det uppstod ett fel vid installationen av %s. Detta kan bero pÄ ett "
 "mediafel, brist pÄ hÄrddiskutrymme, och/eller hÄrdvaruproblem. Detta Àr ett "
 "ödesdigert fel och din installation kommer att avbrytas. Verifiera mediumet "
G "och försök igen.\n"
N "och försök att installera igen.\n"
 "\n"
 "Tryck pÄ OK-knappen för att starta om ditt system."
 
 #: ../packages.py:516
 #, python-format
N msgid ""
N "You are trying to install on a machine which isn't supported by this release "
N "of %s."
N msgstr ""
N "Du försöker installera pÄ en maskin som inte stöds av denna version av %s."
N 
 #: ../packages.py:588 ../upgrade.py:334
N msgid ""
N "Unable to merge header list. This may be due to a missing file or bad "
N "media. Press <return> to try again."
N msgstr ""
N "Kan inte slÄ samman huvudlistan. Detta kan bero pÄ att filen saknas eller "
N "felaktigt medium. Tryck pÄ <Retur> för att försöka igen."
N 
 #: ../packages.py:711
 
 #: ../partedUtils.py:733
 #, python-format
 msgid ""
 "The partition table on device %s was unreadable. To create new partitions it "
 "must be initialized, causing the loss of ALL DATA on this drive.\n"
 "\n"
G "Would you like to initialize this drive?"
N "This operation will override any previous installation choices about which "
N "drives to ignore.\n"
N "\n"
N "Would you like to initialize this drive, erasing ALL DATA?"
 msgstr ""
 "Partitionstabellen pÄ enhet %s Àr olÀsbar. För att skapa nya partitioner "
 "mÄste den initieras, vilket kommer att förstöra ALL DATA pÄ denna enhet.\n"
 "\n"
G "Vill du initiera denna enhet?"
N "Denna ÄtgÀrd kommer att ÄsidosÀtta alla tidigare val under installationen om "
N "vilka enheter som ska ignoreras.\n"
N "\n"
N "Vill du initiera denna enhet och ta bort ALL DATA?"
 
 
 #: ../partIntfHelpers.py:39
 msgid "Volume Group Names must be less than 128 characters"
G msgstr "Volymgruppsnamn fÄr vara högst 128 tecken lÄnga"
N msgstr "Volymgruppsnamn mÄste anvÀnda fÀrre Àn 128 tecken"
 
 
 #: ../partIntfHelpers.py:47
 msgid ""
 "Error - the volume group name contains illegal characters or spaces. "
 "Acceptable characters are letters, digits, '.' or '_'."
 msgstr ""
 "Fel - volymgruppsnamnet innehÄller otillÄtna tecken eller blanktecken. "
G "TillÄtna tecken Àr bokstÀver, siffror, \".\" eller \"-\"."
N "TillÄtna tecken Àr bokstÀver, siffror, \".\" eller \"_\"."
 
 
 #: ../partIntfHelpers.py:61
 msgid "Logical Volume Names must be less than 128 characters"
G msgstr "Logiska volymnamn fÄr högst vara 128 tecken"
N msgstr "Logiska volymnamn mÄste anvÀnda fÀrre Àn 128 tecken"
 
 
 #: ../partIntfHelpers.py:71
 msgid ""
 "Error - the logical volume name contains illegal characters or spaces. "
 "Acceptable characters are letters, digits, '.' or '_'."
 msgstr ""
G "Fel - det logiska volymnamnet innehÄller otillÄtna tecken eller "
G "blanktecken. TillÄtna tecken Àr bokstÀver, siffror, \".\" eller \"-\"."
N "Fel - det logiska volymnamnet innehÄller otillÄtna tecken eller blanktecken. "
N "TillÄtna tecken Àr bokstÀver, siffror, \".\" eller \"_\"."
 
 
 #: ../partRequests.py:221
 #, python-format
N msgid ""
N "The mount point %s cannot be used. It must be a symbolic link for proper "
N "system operation. Please select a different mount point."
N msgstr ""
N "Monteringspunkten %s kan inte anvÀndas. Den mÄste vara en symbolisk lÀnk för "
N "att systemet ska fungera korrekt. VĂ€lj en annan monteringspunkt."
N 
 #: ../partRequests.py:228
 
 #: ../rescue.py:139
N msgid "Setup Networking"
N msgstr "Konfigurera nÀtverk"
N 
 #: ../rescue.py:140
N msgid "Do you want to start the network interfaces on this system?"
N msgstr "Vill du starta nÀtverksgrÀnssnitten pÄ detta system?"
N 
 #: ../rescue.py:159 ../rescue.py:194 ../rescue.py:347
 
 #: ../text.py:342
 #, python-format
G msgid "%s (C) 2002 Red Hat, Inc."
G msgstr "%s © 2002 Red Hat, Inc."
N msgid "%s (C) 2003 Red Hat, Inc."
N msgstr "%s © 2003 Red Hat, Inc."
 
 
 #: ../upgradeclass.py:8
N msgid "Upgrade Existing System"
N msgstr "Uppgradera befintligt system"
N 
 #: ../upgradeclass.py:12
N msgid "Upgrade"
N msgstr "Uppgradera"
N 
 #: ../upgrade.py:61
 
 #: ../upgrade.py:281
N msgid "Absolute Symlinks"
N msgstr "Absoluta symboliska lÀnkar"
N 
 #: ../upgrade.py:292
N msgid ""
N "The following are directories which should instead be symbolic link, which "
N "will cause problems with the upgrade. Please return them to their original "
N "state as a symbolic link and restart the upgrade.\n"
N "\n"
N msgstr ""
N "Följande Àr kataloger som istÀllet skulle vara symbolisk lÀnk, och dessa "
N "kommer att orsaka problem vid uppgraderingen. Var vÀnlig och ÄterstÀll dem "
N "till deras ursprungliga tillstÄnd och starta om uppgraderingen.\n"
N "\n"
N 
 #: ../upgrade.py:298
N msgid "Invalid Directories"
N msgstr "Ogiltiga kataloger"
N 
 #: ../upgrade.py:304
 #, python-format
 
G msgid "Rebuild of RPM database failed. You may be out of disk space?"
G msgstr ""
G "Ombyggnad av RPM-databasen misslyckades. Du kanske har slut pÄ diskutrymme?"
 #: ../upgrade.py:359
N msgid ""
N "The installation program is unable to upgrade systems with a pre-rpm 4.x "
N "database. Please install the errata rpm packages for your release as "
N "described in the release notes and then run the upgrade procedure."
N msgstr ""
N "Installationsprogrammet kan inte uppgradera system med en databas som Àr "
N "tidigare Àn rpm 4.x. Installera errata-paketen för ditt slÀpp enligt "
N "beskrivningarna i utgÄvenoteringarna och kör sedan "
N "paketuppdateringsproceduren."
 
 
G msgid "Mouse Not Detected"
G msgstr "Ingen mus upptÀcktes"
G 
G msgid ""
G "Your mouse was not automatically detected. To proceed in the graphical "
G "installation mode, please proceed to the next screen and provide your mouse "
G "information. You may also use text mode installation which does not require "
G "a mouse."
G msgstr ""
G "Din mus kunde inte upptÀckas automatiskt. För att kunna fortsÀtta "
G "installationen i grafiklÀge mÄste du fortsÀtta till nÀsta skÀrm och ange "
G "information om din mus. Du kan ocksÄ anvÀnda textlÀgesinstallationen, som "
G "inte krÀver nÄgon mus."
G 
G msgid "Use text mode"
G msgstr "AnvÀnd textlÀge"
G 
G msgid "Attempting to start native X server"
G msgstr "Försöker starta hÄrdvaruspecifika X-servern"
G 
G msgid "Attempting to start VESA driver X server"
G msgstr "Försöker starta X-server med VESA-drivrutin"
G 
G msgid "Waiting for X server to start...log located in /tmp/X.log\n"
G msgstr "VÀntar pÄ att X-servern ska starta... logg finns i /tmp/X.log\n"
G 
G msgid " X server started successfully."
G msgstr " X-servern startade utan problem."
G 
G msgid "Account Configuration"
G msgstr "Kontokonfiguration"
 #: ../upgrade.py:501
 #, python-format
N msgid ""
N "Upgrades for this version of %s are only supported from Red Hat Linux 6.2 or "
N "higher. This appears to be an older system. Do you wish to continue the "
N "upgrade process?"
N msgstr ""
N "Uppgraderingar för denna version av %s stöds endast frÄn Red Hat Linux 6.2 "
N "eller högre. Detta verkar vara ett Àldre system. Vill du fortsÀtta "
N "uppgraderingsprocessen?"
N 
 #: ../xsetup.py:53 ../iw/xconfig_gui.py:34 ../textw/xconfig_text.py:23
N msgid "DDC Probed Monitor"
N msgstr "DDC-testad bildskÀrm"
 
 #: ../iw/account_gui.py:25
N msgid "Set Root Password"
N msgstr "StÀll in rootlösenord"
N 
 #: ../iw/account_gui.py:35 ../textw/userauth_text.py:71
N msgid "Error with Password"
N msgstr "Fel i lösenord"
N 
 #: ../iw/account_gui.py:36 ../textw/userauth_text.py:72
N msgid ""
N "Requested password contains non-ascii characters which are not allowed for "
N "use in password."
N msgstr ""
N "Det begÀrda lösenordet innehÄller tecken som inte Àr ascii och som inte Àr "
N "tillÄtna för anvÀndning i lösenord."
N 
 #: ../iw/account_gui.py:51
 
 #: ../iw/account_gui.py:96
 msgid "Root _Password: "
G msgstr "_Rootlösenord: "
N msgstr "R_ootlösenord: "
 
 
 #: ../iw/autopartition_gui.py:34 ../iw/partition_gui.py:1403
 #: ../textw/partition_text.py:1205
N msgid "Automatic Partitioning"
N msgstr "Automatisk partitionering"
N 
 #: ../iw/autopartition_gui.py:62 ../iw/partition_gui.py:1431
 #, python-format
N msgid "You need to select at least one hard drive to have %s installed onto."
N msgstr ""
N "Du mÄste vÀlja minst en hÄrddisk som du vill att %s ska installeras pÄ."
N 
 #: ../iw/autopartition_gui.py:104 ../iw/partition_gui.py:1473
N msgid "I want to have automatic partitioning:"
N msgstr "Jag vill ha automatisk partitionering:"
N 
 #: ../iw/autopartition_gui.py:135 ../iw/partition_gui.py:1504
N msgid "Select the drive(s) to use for this installation:"
N msgstr "VÀlj den eller de hÄrddiskar som ska anvÀndas för denna installation:"
N 
 #: ../iw/autopartition_gui.py:159 ../iw/partition_gui.py:1528
N msgid "Re_view (and modify if needed) the partitions created"
N msgstr "_Visa pÄ nytt (och Àndra om det behövs) de partitioner som skapas"
N 
 #: ../iw/blpasswidget.py:37
 
 #: ../iw/blpasswidget.py:76
 msgid "Change _password"
G msgstr "Byt _lösenord"
N msgstr "Byt l_ösenord"
 
 
 #: ../iw/bootdisk_gui.py:23
G msgid "Boot Disk Creation"
N msgid "Boot Diskette Creation"
 msgstr "Skapande av startdiskett"
 
 #: ../iw/bootdisk_gui.py:54
 #, python-format
 msgid ""
 "The boot diskette allows you to boot your %s system from a floppy diskette. "
G "A boot disk allows you to boot your system if your bootloader configuration "
G "stops working, if you chose not to install a boot loader, or if your third-"
G "party boot loader does not support Linux.\n"
N "A boot diskette allows you to boot your system in the event your bootloader "
N "configuration stops working, if you chose not to install a boot loader, or "
N "if your third-party boot loader does not support Linux.\n"
 "\n"
G "It is highly recommended you create a boot disk.\n"
N "It is highly recommended you create a boot diskette.\n"
 msgstr ""
 "Startdisketten lÄter dig starta ditt %s-system frÄn en diskett. En "
 "startdiskett lÄter dig starta ditt system om din startprogramskonfiguration "
 "slutar fungera, om du vÀljer att inte installera ett startprogram, eller om "
 "ditt tredjepartsstartprogram inte stöder Linux.\n"
 "\n"
 "Det rekommenderas varmt att du skapar en startdiskett.\n"
 
 #: ../iw/bootdisk_gui.py:70
G msgid "_Yes, I would like to create a boot disk"
N msgid "_Yes, I would like to create a boot diskette"
 msgstr "_Ja, jag vill skapa en startdiskett"
 
 #: ../iw/bootdisk_gui.py:73
G msgid "No, I _do not want to create a boot disk"
N msgid "No, I _do not want to create a boot diskette"
 msgstr "N_ej, jag vill inte skapa en startdiskett"
 
 
 #: ../iw/bootloader_main_gui.py:223
 msgid "_Change boot loader"
G msgstr "_Byt startprogram"
N msgstr "B_yt startprogram"
 
 #: ../iw/bootloader_main_gui.py:251
 msgid "Configure advanced boot loader _options"
G msgstr "Konfigurera avancerade startprograms_alternativ"
N msgstr "_Konfigurera avancerade startprogramsalternativ"
 
 
 #: ../iw/confirm_gui.py:61
 #, python-format
 msgid ""
 "A complete log of the installation can be found in the %s file after "
 "rebooting your system.\n"
 "\n"
 "A kickstart file containing the installation options selected can be found "
 "in the %s file after rebooting the system."
 msgstr ""
 "En komplett logg av installationen kan hittas i filen %s efter omstart av "
 "systemet.\n"
 "\n"
G "En kickstart-fil som innehÄller de installationsalternativ som valdes kan "
N "En kickstartfil som innehÄller de installationsalternativ som valdes kan "
 "hittas i filen %s efter omstart av systemet."
 
 
 #: ../iw/congrats_gui.py:53
 #, python-format
 msgid ""
G "If you created a boot diskette to boot the system, insert it before "
G "rebooting.\n"
N "If you created a boot diskette during this installation as your primary "
N "means of booting %s, insert it before rebooting your newly installed "
N "system.\n"
 "\n"
 msgstr ""
G "Om du skapade en startdiskett för att starta systemet bör du sÀtta i denna "
G "innan du startar om.\n"
N "Om du skapade en startdiskett under denna installation som det huvudsakliga "
N "sÀttet att starta %s, bör du sÀtta i denna innan du startar om ditt "
N "nyinstallerade system.\n"
 "\n"
 
 
 #: ../iw/desktop_choice_gui.py:58
 #, python-format
 msgid ""
 "The default workstation environment includes our recommendations for new "
 "users, including:\n"
 "\n"
 "\tDesktop shell (GNOME)\n"
 "\tOffice suite (OpenOffice)\n"
 "\tWeb browser (Mozilla) \n"
 "\tEmail (Evolution)\n"
 "\tInstant messaging\n"
 "\tSound and video applications\n"
 "\tGames\n"
 "\tSoftware Development Tools\n"
 "\tAdministration Tools\n"
 "\n"
 "After installation, additional software can be added or removed using the "
G "'redhat-config-package' tool.\n"
N "'redhat-config-packages' tool.\n"
 "\n"
 "If you are familiar with %s, you may have specific packages you would like "
 "to install or avoid installing. Check the box below to customize your "
 "installation."
 msgstr ""
 "Standardarbetsstationsmiljön innehÄller vÄra rekommendationer för nya "
 "anvÀndare och bland annat:\n"
 "\n"
 "\tSkrivbordsskal (GNOME)\n"
 "\tKontorsprogramvara (OpenOffice)\n"
 "\tWebblÀsare (Mozilla) \n"
 "\tE-post (Evolution)\n"
 "\tSnabbmeddelanden\n"
 "\tProgram för ljud och video\n"
 "\tSpel\n"
 "\tProgramutvecklingsverktyg\n"
 "\tAdministrationsverktyg\n"
 "\n"
 "Efter installationen kan ytterligare programvara lÀggas till eller tas bort "
G "genom anvÀndning av verktyget \"redhat-config-package\".\n"
N "genom anvÀndning av verktyget \"redhat-config-packages\".\n"
 "\n"
 "Om du Àr bekant med %s kanske du har vissa specifika paket som du vill "
 "installera eller undvika att installera. Kryssa i rutan nedan för att "
 "anpassa din installation."
 
 
 #: ../iw/desktop_choice_gui.py:81
 #, python-format
 msgid ""
 "The default personal desktop environment includes our recommendations for "
 "new users, including:\n"
 "\n"
 "\tDesktop shell (GNOME)\n"
 "\tOffice suite (OpenOffice)\n"
 "\tWeb browser (Mozilla) \n"
 "\tEmail (Evolution)\n"
 "\tInstant messaging\n"
 "\tSound and video applications\n"
 "\tGames\n"
 "\n"
 "After installation, additional software can be added or removed using the "
G "'redhat-config-package' tool.\n"
N "'redhat-config-packages' tool.\n"
 "\n"
 "If you are familiar with %s, you may have specific packages you would like "
 "to install or avoid installing. Check the box below to customize your "
 "installation."
 msgstr ""
 "Den personliga standardskrivbordsmiljön innehÄller vÄra rekommendationer för "
 "nya anvÀndare och bland annat:\n"
 "\n"
 "\tSkrivbordsskal (GNOME)\n"
 "\tKontorsprogramvara (OpenOffice)\n"
 "\tWebblÀsare (Mozilla) \n"
 "\tE-post (Evolution)\n"
 "\tSnabbmeddelanden\n"
 "\tProgram för ljud och video\n"
 "\tSpel\n"
 "\n"
 "Efter installationen kan ytterligare programvara lÀggas till eller tas bort "
G "genom anvÀndning av verktyget \"redhat-config-package\".\n"
N "genom anvÀndning av verktyget \"redhat-config-packages\".\n"
 "\n"
 "Om du Àr bekant med %s kanske du har vissa specifika paket som du vill "
 "installera eller undvika att installera. Kryssa i rutan nedan för att "
 "anpassa din installation."
 
 
G msgid ""
G "You don't have any Linux partitions.\n"
G "You can't upgrade this sytem!"
G msgstr ""
G "Du har inga Linuxpartitioner.\n"
G "Du kan inte uppgradera detta system!"
 #: ../iw/examine_gui.py:59
N msgid "Perform an upgrade of an existing installation"
N msgstr "Utför en uppgradering av en befintlig installation"
 
 #: ../iw/examine_gui.py:61
G msgid "Please select the device containing the root filesystem: "
G msgstr "VÀlj enheten som innehÄller rotfilsystemet: "
 #, python-format
N msgid ""
N "Choose this option if you would like to upgrade your existing %s system. "
N "This option will preserve the existing data on your drives."
N msgstr ""
N "VĂ€lj detta alternativ om du vill uppgradera ditt befintliga %s-system. Detta "
N "alternativ kommer att bevara befintlig data pÄ dina hÄrddiskar."
 
 #: ../iw/examine_gui.py:67
 #, python-format
G msgid "Upgrading the %s installation on partition /dev/%s"
G msgstr "Uppgraderar %s-installationen pÄ partitionen /dev/%s"
N msgid "Perform a new %s installation"
N msgstr "Utför en nyinstallation av %s"
N 
 #: ../iw/examine_gui.py:69
N msgid ""
N "Choose this option to install your system from scratch. Depending on how "
N "you choose to partition your system the existing data on your drives may or "
N "may not be preserved."
N msgstr ""
N "VÀlj detta alternativ för att installera ditt system frÄn grunden. Beroende "
N "pÄ hur du vÀljer att partitionera ditt system kommer befintlig data pÄ dina "
N "hÄrddiskar att bevaras eller inte bevaras."
 
 
 #: ../iw/examine_gui.py:127 ../iw/pixmapRadioButtonGroup_gui.py:195
N msgid "The following Red Hat product will be upgraded:"
N msgstr "Följande Red Hat-produkt kommer att uppgraderas:"
N 
 #: ../iw/examine_gui.py:134
N msgid "Unknown Linux system"
N msgstr "OkÀnt Linux-system"
N 
 #: ../iw/fdasd_gui.py:27
 
 #: ../iw/fdasd_gui.py:28
 msgid "Select drive to run fdasd on"
G msgstr "VÀlj enhet att köra fdasd pÄ"
N msgstr "VÀlj hÄrddisk att köra fdasd pÄ"
N 
 #: ../iw/fdasd_gui.py:93
N msgid ""
N "Formatting the selected DASD device will destroy all contents of the device. "
N "Do you really want to format the selected DASD device?"
N msgstr ""
N "Formatering av den valda DASD-enheten kommer att förstöra allt innehÄll pÄ "
N "enheten. Vill du verkligen formatera den valda DASD-enheten?"
 
 
 #: ../iw/fdisk_gui.py:103
 msgid "Select a drive to partition with fdisk:"
G msgstr "VĂ€lj en enhet att partitionera med fdisk:"
N msgstr "VÀlj en hÄrddisk att partitionera med fdisk:"
 
 
 #: ../iw/firewall_gui.py:132
 #, python-format
 msgid ""
 "Invalid port given: %s. The proper format is 'port:protocol', where port is "
G "between 1 and 65535, and port is either 'tcp' or 'udp'.\n"
N "between 1 and 65535, and protocol is either 'tcp' or 'udp'.\n"
 "\n"
 "For example, '1234:udp'"
 msgstr ""
 "Ogiltig port angiven: %s. Korrekt format Àr \"port:protokoll\", dÀr port Àr "
G "mellan 1 och 65535, och port antingen Àr \"tcp\" eller \"udp\".\n"
N "mellan 1 och 65535, och protokoll antingen Àr \"tcp\" eller \"udp\".\n"
 "\n"
 "Exempelvis \"1234:udp\""
 
 
 #: ../iw/lvm_dialog_gui.py:165
 #, python-format
N msgid ""
N "The physical extent size cannot be changed because the value selected (%"
N "10.2f MB) is too large compared to the size of the smallest physical volume "
N "(%10.2f MB) in the volume group."
N msgstr ""
N "Storleken pÄ den fysiska ytan kan inte Àndras eftersom det vÀrde som valts (%"
N "10.2f MB) Àr för stor jÀmfört med storleken pÄ den minsta fysiska volymen (%"
N "10.2f MB) i volymgruppen."
N 
 #: ../iw/lvm_dialog_gui.py:179
 
 #: ../iw/lvm_dialog_gui.py:1076 ../iw/osbootwidget.py:94
N msgid "_Add"
N msgstr "_LĂ€gg till"
N 
 #: ../iw/lvm_dialog_gui.py:1079 ../iw/network_gui.py:488
 #: ../iw/osbootwidget.py:98 ../iw/partition_gui.py:1339
 #: ../iw/partition_gui.py:1345
N msgid "_Edit"
N msgstr "_Redigera"
N 
 #: ../iw/lvm_dialog_gui.py:1093
 
 #: ../iw/network_gui.py:162
 #, python-format
 msgid ""
 "The hostname \"%s\" is not valid for the following reason:\n"
 "\n"
 "%s"
 msgstr ""
G "VÀrdnamnet \"%s\" Àr inte giltigt pÄ grund av följande orsak:\n"
N "VÀrdnamnet \"%s\" Àr inte giltigt av följande skÀl:\n"
 "\n"
 "%s"
 
 
 #: ../iw/network_gui.py:181
 msgid ""
 "You have no active network devices. Your system will not be able to "
 "communicate over a network by default without at least one device active.\n"
 "\n"
 "NOTE: If you have a PCMCIA-based network adapter you should leave it "
 "inactive at this point. When you reboot your system the adapter will be "
 "activated automatically."
 msgstr ""
 "Du har inga aktiva nÀtverksenheter. Ditt system kommer inte att kunna "
G "kommunicera över ett nÀtverk som standard utan Ätminstone en aktiv "
G "enhet.\n"
N "kommunicera över ett nÀtverk som standard utan Ätminstone en aktiv enhet.\n"
 "\n"
 "OBSERVERA: Om du har ett PCMCIA-baserat nÀtverkskort bör du lÀmna det "
G "inaktivt för tillfÀllet. NÀr du startar om ditt system kommer "
G "nÀtverkskortet att aktiveras automatiskt."
N "inaktivt för tillfÀllet. NÀr du startar om ditt system kommer nÀtverkskortet "
N "att aktiveras automatiskt."
 
 
 #: ../iw/osbootwidget.py:41
 msgid ""
G "A boot loader password prevents users from passing arbitrary options to the "
G "kernel. For highest security, we recommend setting a password, but this is "
G "not necessary for more casual users."
N "You can configure the boot loader to boot other operating systems. It will "
N "allow you to select an operating system to boot from the list. To add "
N "additional operating systems, which are not automatically detected, click "
N "'Add.' To change the operating system booted by default, select 'Default' by "
N "the desired operating system."
 msgstr ""
G "Ett startprogramslösenord förhindrar anvÀndare frÄn att skicka godtyckliga "
G "alternativ till kÀrnan. Vi rekommenderar att ett lösenord anges för största "
G "möjliga sÀkerhet, men detta Àr inte nödvÀndigt för anvÀndare som inte har sÄ "
G "stort behov av sÀkerhet."
G 
G msgid "Password:"
G msgstr "Lösenord:"
G 
G msgid "Confirm:"
G msgstr "BekrÀfta:"
G 
G msgid "No password"
G msgstr "Inget lösenord"
G 
G msgid "Change _Password"
G msgstr "Byt _lösenord"
G 
G msgid "_Use a Boot Loader Password"
G msgstr "_AnvÀnd ett lösenord för startprogrammet"
G 
G msgid "Set _Password"
G msgstr "Ange _lösenord"
G 
G msgid "Force the use of LBA32 extensions for booting (not normally required)"
G msgstr ""
G "Tvinga fram anvÀndning av LBA32-tillÀgg för start (behövs normalt inte)"
N "Du kan konfigurera startprogrammet att starta andra operativsystem. Det "
N "lÄter dig vÀlja ett operativsystem att starta frÄn listan. För att lÀgga "
N "till ytterligare operativsystem, som inte upptÀcks automatiskt, klickar du "
N "pÄ \"LÀgg till\". För att Àndra det operativsystem som startas som standard "
N "vÀljer du \"Standard\" bredvid det önskade operativsystemet."
 
G msgid "_Force LBA32"
G msgstr "_Tvinga LBA32"
 #: ../iw/osbootwidget.py:65 ../iw/silo_gui.py:263
 #: ../textw/bootloader_text.py:281 ../textw/silo_text.py:207
 #: ../textw/xconfig_text.py:395 ../textw/xconfig_text.py:402
 #: ../textw/xconfig_text.py:516 ../textw/xconfig_text.py:517
 #: ../textw/xconfig_text.py:536 ../textw/xconfig_text.py:537
N msgid "Default"
N msgstr "Standard"
 
G msgid "General kernel parameters"
G msgstr "AllmÀnna parametrar till kÀrnan"
 #: ../iw/osbootwidget.py:65
N msgid "Label"
N msgstr "Etikett"
 
 
 #: ../iw/osbootwidget.py:138
 msgid ""
G "The label is what is displayed in the boot loader to choose to boot this "
G "operating system. The device is the device which it boots from."
N "Enter a label to be displayed in the boot loader menu. The device (or hard "
N "drive and partition number) is the device from which it boots."
 msgstr ""
G "Etiketten Àr vad som visas i startprogrammet sÄ att detta operativsystem "
G "kan vÀljas att startas upp. Enheten Àr den enhet som den startar frÄn."
N "Ange en etikett som visas i startprogramsmenyn. Enheten (eller hÄrddisk och "
N "partitionsnummer) Àr den enhet som det startar frÄn."
 
G msgid "Label"
G msgstr "Etikett"
 #: ../iw/osbootwidget.py:150
N msgid "_Label"
N msgstr "_Etikett"
 
G msgid "Default Boot Target"
G msgstr "StandardstartmÄl"
 #: ../iw/osbootwidget.py:194
N msgid "Default Boot _Target"
N msgstr "_StandardstartmÄl"
 
 
 #: ../iw/partition_gui.py:1388
 msgid "Hide RAID device/LVM Volume _Group members"
G msgstr "Dölj RAID-enhetsmedlemmar/LVM-volym_gruppmedlemmar"
G 
G msgid "Automatic Partitioning"
G msgstr "Automatisk partitionering"
G 
G msgid "You need to select at least one hard drive to have %s installed onto."
G msgstr ""
G "Du mÄste vÀlja minst en hÄrddisk som du vill att %s ska installeras pÄ."
G 
G msgid "I want to have automatic partitioning:"
G msgstr "Jag vill ha automatisk partitionering:"
G 
G msgid "Select the drive(s) to use for this installation:"
G msgstr "VÀlj den eller de hÄrddiskar som ska anvÀndas för denna installation:"
G 
G msgid "Re_view (and modify if needed) the partitions created"
G msgstr "_Visa pÄ nytt (och Àndra om det behövs) de partitioner som skapas"
N msgstr "Dölj RAID-enhetsmedlemmar/LVM-volym_gruppsmedlemmar"
 
 
 #: ../iw/raid_dialog_gui.py:487
 msgid ""
 "The source drive has no partitions to be cloned. You must first define "
 "partitions of type 'software RAID' on this drive before it can be cloned."
 msgstr ""
 "KÀllhÄrddisken har inga partitioner som kan klonas. Du mÄste först definiera "
G "partitioner av typen \"programvaru-RAID\" pÄ denna hÄrddisk innan den kan "
G "klonas."
N "partitioner av typen \"programvaru-RAID\" pÄ hÄrddisken innan den kan klonas."
 
 
 #: ../iw/raid_dialog_gui.py:498
 msgid ""
 "The source drive selected has partitions on it which are not of type "
 "'software RAID'.\n"
 "\n"
 "These partitions will have to be removed before this drive can be cloned. "
 msgstr ""
 "KÀllhÄrddisken som valdes har partitioner pÄ sig som inte Àr av typen "
 "\"programvaru-RAID\".\n"
 "\n"
G "Dessa partitioner mÄste tas bort innan denna hÄrddisk kan klonas. "
N "Dessa partitioner mÄste tas bort innan hÄrddisken kan klonas. "
 
 #: ../iw/raid_dialog_gui.py:510
 #, python-format
 msgid ""
 "The source drive selected has partitions which are not constrained to the "
 "drive /dev/%s.\n"
 "\n"
 "These partitions will have to be removed or restricted to this drive before "
 "this drive can be cloned. "
 msgstr ""
 "KÀllhÄrddisken har partitioner som inte begrÀnsas till hÄrddisken /dev/%s.\n"
 "\n"
 "Dessa partitioner kommer att behöva tas bort eller begrÀnsas till denna "
G "hÄrddisk innan denna hÄrddisk kan klonas. "
N "hÄrddisk innan hÄrddisken kan klonas. "
 
 #: ../iw/raid_dialog_gui.py:523
 msgid ""
 "The source drive selected has software RAID partition(s) which are members "
 "of an active software RAID device.\n"
 "\n"
 "These partitions will have to be removed before this drive can be cloned."
 msgstr ""
 "KÀllhÄrddisken som valts har programvaru-RAID-partition(er) som Àr medlemmar "
 "i en aktiv programvaru-RAID-enhet.\n"
 "\n"
G "Dessa partitioner kommer att behöva tas bort innan denna hÄrddisk kan klonas."
N "Dessa partitioner kommer att behöva tas bort innan hÄrddisken kan klonas."
 
 
 #: ../iw/raid_dialog_gui.py:556
 #, python-format
 msgid ""
 "The target drive /dev/%s has a partition which cannot be removed for the "
 "following reason:\n"
 "\n"
 "\"%s\"\n"
 "\n"
 "This partition must be removed before this drive can be a target."
 msgstr ""
G "MÄlhÄrddisken /dev/%s har en partitionstabell som inte kan tas bort pÄ grund "
G "av följande orsak:\n"
N "MÄlhÄrddisken /dev/%s har en partition som, av följande skÀl, inte kan tas "
N "bort:\n"
 "\n"
 "\"%s\"\n"
 "\n"
G "Denna partition mÄste tas bort innan denna hÄrddisk kan vara ett mÄl."
N "Denna partition mÄste tas bort innan hÄrddisken kan vara ett mÄl."
 
 
 #: ../iw/raid_dialog_gui.py:637
 #, python-format
 msgid ""
 "The drive /dev/%s will now be cloned to the following drives:\n"
 "\n"
 msgstr ""
G "HÄrddisken /dev%s kommer nu att klonas till följande hÄrddiskar:\n"
N "HÄrddisken /dev/%s kommer nu att klonas till följande hÄrddiskar:\n"
 "\n"
 
 
G msgid "T_ext"
G msgstr "T_ext"
 #: ../iw/xconfig_gui.py:393
N msgid "_Text"
N msgstr "_Text"
 
 
 #: ../iw/xconfig_gui.py:608
 msgid ""
 "In most cases, the monitor can be automatically detected. If the detected "
 "settings are not correct for the monitor, select the right settings."
 msgstr ""
 "I de flesta fall kan bildskÀrmen upptÀckas automatiskt. Om de upptÀckta "
G "instÀllningarna inte Àr de rÀtta för bildkÀrmen bör du vÀlja rÀtt "
N "instÀllningarna inte Àr de rÀtta för bildskÀrmen bör du vÀlja rÀtt "
 "instÀllningar."
 
 
 #: ../iw/zipl_gui.py:74
 msgid ""
 "The z/IPL Boot Loader will now be installed on your system.\n"
 "\n"
 "The root partition will be the one you selected previously in the partition "
 "setup.\n"
 "\n"
 "The kernel used to start the machine will be the one to be installed by "
 "default.\n"
 "\n"
 "If you wish to make changes later after the installation feel free to change "
 "the /etc/zipl.conf configuration file.\n"
 "\n"
 "You can now enter any additional kernel parameters which your machine or "
 "your setup may require."
 msgstr ""
 "Startprogrammet z/IPL kommer nu att installeras pÄ ditt system.\n"
 "\n"
 "Rotpartitionen kommer att vara den du valde tidigare under "
 "partitionskonfigurationen.\n"
 "\n"
 "KÀrnan som anvÀnds för att starta maskinen kommer att vara den som "
 "installeras som standard.\n"
 "\n"
 "Om du vill göra Àndringar senare efter installationen kan du redigera "
 "konfigurationsfilen /etc/zipl.conf.\n"
 "\n"
G "Du kan nu ange nÄgra ytterligare kÀrnparametrar som din maskin eller din "
G "konfiguration krÀver."
N "Du kan nu ange eventuella ytterligare kÀrnparametrar som din maskin eller "
N "din konfiguration krÀver."
 
 
 #: ../textw/bootdisk_text.py:24
 #, python-format
 msgid ""
G "The boot disk allows you to boot your %s system from a floppy diskette. A "
G "boot disk allows you to boot your system if your bootloader configuration "
G "stops working.\n"
N "The boot diskette allows you to boot your %s system from a floppy diskette. "
N "A boot diskette allows you to boot your system in the event your bootloader "
N "configuration stops working.\n"
 "\n"
G "It is highly recommended you create a boot disk.\n"
N "It is highly recommended you create a boot diskette.\n"
 "\n"
G "Would you like to create a boot disk?"
N "Would you like to create a boot diskette?"
 msgstr ""
 "Startdisketten lÄter dig starta ditt %s-system frÄn en diskett. En "
 "startdiskett lÄter dig starta ditt system om din startprogramskonfiguration "
 "slutar fungera.\n"
 "\n"
 "Det rekommenderas varmt att du skapar en startdiskett.\n"
 "\n"
 "Vill du skapa en startdiskett?"
 
 #: ../textw/bootdisk_text.py:31
G msgid "Boot Disk"
N msgid "Boot Diskette"
 msgstr "Startdiskett"
 
 
 #: ../textw/bootloader_text.py:392
N msgid ""
N "A boot loader password prevents users from passing arbitrary options to the "
N "kernel. For highest security, we recommend setting a password, but this is "
N "not necessary for more casual users."
N msgstr ""
N "Ett startprogramslösenord förhindrar anvÀndare frÄn att skicka godtyckliga "
N "alternativ till kÀrnan. Vi rekommenderar att ett lösenord anges för största "
N "möjliga sÀkerhet, men detta Àr inte nödvÀndigt för anvÀndare som inte har sÄ "
N "stort behov av sÀkerhet."
N 
 #: ../textw/bootloader_text.py:402
 
 #: ../textw/bootloader_text.py:415
N msgid "Confirm:"
N msgstr "BekrÀfta:"
N 
 #: ../textw/bootloader_text.py:444
 
 #: ../textw/fdasd_text.py:31
 msgid "Choose a disk to run fdasd or dasdfmt on"
G msgstr "VÀlj enhet att köra fdasd eller dasdfmt pÄ"
N msgstr "VÀlj en hÄrddisk att köra fdasd eller dasdfmt pÄ"
N 
 #: ../textw/fdasd_text.py:32
N msgid "Next"
N msgstr "NĂ€sta"
 
 
 #: ../textw/fdasd_text.py:74
 #, python-format
 msgid "An error occurred while running %s on drive %s."
G msgstr "Ett fel intrÀffade vid körning av %s pÄ enhet %s."
N msgstr "Ett fel intrÀffade vid körning av %s pÄ hÄrddisk %s."
 
 #: ../textw/fdasd_text.py:85
 #, python-format
 msgid ""
 "Running dasdfmt means the loss of \n"
 "ALL DATA on drive %s.\n"
 "\n"
 "Do you really want this?"
 msgstr ""
 "Att köra dasdfmt innebÀr att ALL DATA\n"
G "kommer att gÄ förlorad pÄ enhet %s.\n"
N "kommer att gÄ förlorad pÄ hÄrddisk %s.\n"
 "\n"
 "Vill du verkligen detta?"
 
 
 #: ../textw/fdisk_text.py:40
 msgid "Choose a disk to run fdisk on"
G msgstr "VÀlj enhet att köra fdisk pÄ"
N msgstr "VÀlj en hÄrddisk att köra fdisk pÄ"
 
 
G msgid "You don't have any Linux partitions. You can't upgrade this system!"
G msgstr "Du har inga Linuxpartitioner. Du kan inte uppgradera systemet!"
 #: ../textw/upgrade_text.py:205
N msgid "Reinstall System"
N msgstr "Installera om system"
 
 
G msgid "Upgrade Partition"
G msgstr "Uppgradera partition"
 #: ../textw/upgrade_text.py:208
N msgid ""
N "One or more existing Linux installations have been found on your system.\n"
N "\n"
N "Please choose one to upgrade, or select 'Reinstall System' to freshly "
N "install your system."
N msgstr ""
N "En eller flera Linux-installationer har hittats pÄ ditt system.\n"
N "\n"
N "VÀlj en att uppgradera, eller vÀlj \"Installera om system\" för att "
N "installera ditt system frÄn grunden."
 
 
 #: ../textw/userauth_text.py:44 ../loader2/urls.c:423
N msgid "Password:"
N msgstr "Lösenord:"
N 
 #: ../textw/userauth_text.py:45
 
 #: ../textw/userauth_text.py:102
N msgid "Edit User"
N msgstr "Redigera anvÀndare"
N 
 #: ../textw/userauth_text.py:105
 
 #: ../textw/userauth_text.py:113 ../textw/userauth_text.py:222
N msgid "Full Name"
N msgstr "FullstÀndigt namn"
N 
 #: ../textw/userauth_text.py:125
 
G msgid ""
G "Select the color depth and video mode you want to use for your system. Use "
G "the '%s' button to test the video mode."
 #: ../textw/xconfig_text.py:136
N msgid "Select the color depth and video mode you want to use for your system. "
 msgstr ""
 "VÀlj det fÀrgdjup och det grafiklÀge som du vill anvÀnda pÄ ditt system."
 
 
 #: ../textw/xconfig_text.py:278
N msgid "Monitor Sync Rates"
N msgstr "Synkroniseringsfrekvenser för bildskÀrm"
N 
 #: ../textw/xconfig_text.py:283
N msgid ""
N "Please enter the sync rates for your monitor. \n"
N "\n"
N "NOTE - it is not usually necessary to edit sync rates manually, and care "
N "should be taken to make sure the values entered are accurate."
N msgstr ""
N "Ange synkroniseringsfrekvenserna för din bildskÀrm. \n"
N "\n"
N "OBSERVERA - det Àr normalt inte nödvÀndigt att redigera "
N "synkroniseringsfrekvenser manuellt, och du bör lÀgga vikt vid att försÀkra "
N "dig om att de angivna vÀrdena Àr korrekta."
N 
 #: ../textw/xconfig_text.py:288
N msgid "HSync Rate: "
N msgstr "Horisontell frekvens: "
N 
 #: ../textw/xconfig_text.py:293
N msgid "VSync Rate: "
N msgstr "Vertikal frekvens: "
N 
 #: ../textw/xconfig_text.py:401
 #, python-format
 
 #: ../textw/zipl_text.py:22
N msgid ""
N "The z/IPL Boot Loader will be installed on your system after installation is "
N "complete. You can now enter any additional kernel and chandev parameters "
N "which your machine or your setup may require."
N msgstr ""
N "Startprogrammet z/IPL kommer att installeras pÄ ditt system efter det att "
N "installationen Àr fÀrdig. Du kan nu ange eventuella ytterligare kÀrn- och "
N "chandev-parametrar som din maskin eller din konfiguration kanske krÀver."
N 
 #: ../textw/zipl_text.py:47
 
 #: ../textw/zipl_text.py:54 ../textw/zipl_text.py:57
N msgid "Chandev line "
N msgstr "Chandev-rad "
N 
 #: ../installclasses/custom.py:10
 
G msgid "CDROM type"
G msgstr "Typ av cd-rom"
G 
G msgid "What type of CDROM do you have?"
G msgstr "Vilken typ av cd-rom har du?"
G 
G msgid "Initializing CDROM..."
G msgstr "Initierar cd-rom..."
 #: ../loader2/cdinstall.c:95 ../loader2/cdinstall.c:116
 #: ../loader2/mediacheck.c:272
N msgid "Media Check"
N msgstr "Mediakontroll"
 
G msgid "Miscellaneous"
G msgstr "Diverse"
 #: ../loader2/cdinstall.c:95 ../loader2/cdinstall.c:98
 #: ../loader2/cdinstall.c:116 ../loader2/cdinstall.c:124
 #: ../loader2/method.c:415
N msgid "Test"
N msgstr "Testa"
 
G msgid ""
G "This module can take parameters which affects its operation. If you don't "
G "know what parameters to supply, just skip this screen by pressing the \"OK\" "
G "button now."
G msgstr ""
G "Denna modul kan ta parametrar som pÄverkar dess funktion. Om du inte vet "
G "vilka parametrar du bör ange hoppar du bara över denna skÀrm genom att "
G "trycka pÄ knappen \"OK\"."
G 
G msgid "Module Parameters"
G msgstr "Modulparametrar"
 #: ../loader2/cdinstall.c:95 ../loader2/cdinstall.c:99
N msgid "Eject CD"
N msgstr "Mata ut cd"
 
G msgid "Devices"
G msgstr "Enheter"
 #: ../loader2/cdinstall.c:96
 #, c-format
N msgid ""
N "Choose \"%s\" to test the CD currently in the drive, or \"%s\" to eject the "
N "CD and insert another for testing."
N msgstr ""
N "VÀlj \"%s\" för att testa den cd som för tillfÀllet Àr i enheten, eller \"%s"
N "\" för att mata ut cd:n och stoppa i en annan för testning."
 
G msgid "Do you have a driver disk?"
G msgstr "Har du en drivrutinsdiskett?"
 #: ../loader2/cdinstall.c:117
 #, c-format
N msgid ""
N "If you would like to test additional media, insert the next CD and press \"%s"
N "\". You do not have to test all CDs, although it is recommended you do so at "
N "least once.\n"
N "\n"
N "To begin the installation process insert CD #1 into the drive and press \"%s"
N "\"."
N msgstr ""
N "Om du vill testa ytterligare media sÀtter du in nÀsta cd och trycker \"%s\". "
N "Du behöver dock inte testa alla cd-skivor, Àven om det rekommenderas att du "
N "gör det minst en gÄng.\n"
N "\n"
N "För att börja installationen stoppar du in den första cd-skivan i enheten "
N "och trycker \"%s\"."
 
G msgid "Insert your driver disk and press \"OK\" to continue."
G msgstr "SÀtt i din drivrutinsdiskett och tryck pÄ \"OK\" för att fortsÀtta."
 #: ../loader2/cdinstall.c:140 ../loader2/cdinstall.c:354
 #, c-format
N msgid ""
N "The %s CD was not found in any of your CDROM drives. Please insert the %s CD "
N "and press %s to retry."
N msgstr ""
N "Cd-skivan med %s kunde inte hittas i nÄgon av dina cd-romenheter. SÀtt i cd-"
N "skivan med %s och tryck %s för att försöka igen."
 
G msgid "Failed to mount driver disk."
G msgstr "Montering av drivrutinsdisketten misslyckades."
 #: ../loader2/cdinstall.c:257
N msgid "CD Found"
N msgstr "Cd hittades"
 
 #: ../loader2/cdinstall.c:259
 #, c-format
 msgid ""
G "The floppy disk you inserted is not a valid driver disk for this release of %"
G "s."
N "To begin testing the CD media before installation press %s.\n"
N "\n"
N "Choose %s to skip the media test and start the installation."
 msgstr ""
G "Disketten som du satte i Àr ingen giltig drivrutinsdiskett för denna version "
G "av %s."
N "För att pÄbörja testandet av cd-skivorna innan installationen trycker du \"%s"
N "\".\n"
N "VÀlj \"%s\" för att hoppa över mediatestet och starta installationen."
 
 #: ../loader2/cdinstall.c:349
 #, c-format
 msgid ""
G "Which driver should I try?. If the driver you need does not appear in this "
G "list, and you have a separate driver disk, please press F2."
N "No %s CD was found which matches your boot media. Please insert the %s CD "
N "and press %s to retry."
 msgstr ""
G "Vilken drivrutin ska jag prova? Om drivrutinen du behöver inte finns i denna "
G "lista och du har en separat drivrutinsdiskett, tryck F2."
N "Ingen cd-skiva med %s kunde hittas som stÀmmer överens med ditt startmedium. "
N "SÀtt i cd-skivan med %s och tryck %s för att försöka igen."
 
G msgid "Specify module parameters"
G msgstr "Ange modulparametrar"
 #: ../loader2/cdinstall.c:359
N msgid "CD Not Found"
N msgstr "Cd hittades inte"
N 
 #: ../loader2/cdinstall.c:430
N msgid "Cannot find kickstart file on CDROM."
N msgstr "Kan inte hitta kickstartfil pÄ cdrom-skiva."
 
G msgid "Failed to insert %s module."
G msgstr "Misslyckades med att stoppa in %s-modulen."
 #: ../loader2/driverdisk.c:92 ../loader2/firewire.c:50
N msgid "Loading"
N msgstr "LĂ€ser in"
 
G msgid "Kickstart Error"
G msgstr "Kickstart-fel"
 #: ../loader2/driverdisk.c:92
N msgid "Reading driver disk..."
N msgstr "LĂ€ser drivrutinsdisketten..."
 
G msgid "Error opening: kickstart file %s: %s"
G msgstr "Fel vid öppning: kickstart-fil %s: %s"
 #: ../loader2/driverdisk.c:197
N msgid "Driver Disk Source"
N msgstr "KÀlla för drivrutinsdiskett"
 
G msgid "Error reading contents of kickstart file %s: %s"
G msgstr "Fel vid lÀsning av innehÄllet i kickstart-fil %s: %s"
 #: ../loader2/driverdisk.c:198
N msgid ""
N "You have multiple devices which could serve as sources for a driver disk. "
N "Which would you like to use?"
N msgstr ""
N "Du har flera enheter som kan tjÀna som kÀllor för en drivrutinsdiskett. "
N "Vilken vill du anvÀnda?"
 
 #: ../loader2/driverdisk.c:216
 #, c-format
G msgid "Error on line %d of kickstart file %s."
G msgstr "Fel pÄ rad %d i kickstart-fil %s."
N msgid "Insert your driver disk into /dev/%s and press \"OK\" to continue."
N msgstr ""
N "SÀtt i din drivrutinsdiskett i /dev/%s och tryck pÄ \"OK\" för att fortsÀtta."
 
G msgid "Welcome to %s"
G msgstr "VĂ€lkommen till %s"
 #: ../loader2/driverdisk.c:218
N msgid "Insert Driver Disk"
N msgstr "SĂ€tt i drivrutinsdiskett"
 
G msgid ""
G " <Tab>/<Alt-Tab> between elements | <Space> selects | <F12> next screen "
G msgstr ""
G " <Tab>/<Alt-Tab> mellan element | <Blanksteg> vÀljer | <F12> nÀsta skÀrm "
 #: ../loader2/driverdisk.c:231
N msgid "Failed to mount driver disk."
N msgstr "Montering av drivrutinsdisketten misslyckades."
 
G msgid "Choose a Language"
G msgstr "VÀlj ett sprÄk"
 #: ../loader2/driverdisk.c:295
N msgid "Manually choose"
N msgstr "VĂ€lj manuellt"
N 
 #: ../loader2/driverdisk.c:296
N msgid "Load another disk"
N msgstr "LĂ€s in en annan diskett"
N 
 #: ../loader2/driverdisk.c:297
N msgid ""
N "No devices of the appropriate type were found on this driver disk. Would "
N "you like to manually select the driver, continue anyway, or load another "
N "driver disk?"
N msgstr ""
N "Inga enheter av rÀtt typ hittades pÄ denna drivrutinsdiskett. Vill du vÀlja "
N "drivrutinen manuellt, fortsÀtta ÀndÄ, eller lÀsa in en annan "
N "drivrutinsdiskett?"
 
G msgid "Keyboard Type"
G msgstr "Tangentbordstyp"
 #: ../loader2/driverdisk.c:340
N msgid "Driver disk"
N msgstr "Drivrutinsdiskett"
 
G msgid "What type of keyboard do you have?"
G msgstr "Vilken typ av tangentbord har du?"
 #: ../loader2/driverdisk.c:341
N msgid "Do you have a driver disk?"
N msgstr "Har du en drivrutinsdiskett?"
 
G msgid "Local CDROM"
G msgstr "Lokal cd-rom"
 #: ../loader2/driverdisk.c:351
N msgid "More Driver Disks?"
N msgstr "Fler drivrutinsdisketter?"
N 
 #: ../loader2/driverdisk.c:352
N msgid "Do you wish to load any more driver disks?"
N msgstr "Vill du lÀsa in fler drivrutinsdisketter?"
N 
 #: ../loader2/driverdisk.c:376 ../loader2/hdinstall.c:504
 #: ../loader2/kickstart.c:101 ../loader2/kickstart.c:111
 #: ../loader2/kickstart.c:154 ../loader2/modules.c:922 ../loader2/net.c:658
 #: ../loader2/net.c:681 ../loader2/nfsinstall.c:262
 #: ../loader2/urlinstall.c:366 ../loader2/urlinstall.c:375
 #: ../loader2/urlinstall.c:386
N msgid "Kickstart Error"
N msgstr "Kickstartfel"
 
G msgid "NFS image"
G msgstr "NFS-avbild"
 #: ../loader2/driverselect.c:60
 #, c-format
N msgid ""
N "Please enter any parameters which you wish to pass to the %s module "
N "separated by spaces. If you don't know what parameters to supply, skip this "
N "screen by pressing the \"OK\" button. A list of available options can be "
N "obtained by pressing the F1 key."
N msgstr ""
N "Ange alla modulparametrar som du vill skicka till modulen %s, Ă„tskilda med "
N "blanksteg. Om du inte vet vilka parametrar du bör ange hoppar du bara över "
N "denna skÀrm genom att trycka pÄ knappen \"OK\". En lista med de tillgÀngliga "
N "alternativen kan fÄs genom att trycka pÄ F1-tangenten."
 
G msgid "Hard drive"
G msgstr "HĂ„rddisk"
 #: ../loader2/driverselect.c:83
N msgid "Enter Module Parameters"
N msgstr "Ange modulparametrar"
 
G msgid "SCSI"
G msgstr "SCSI"
G 
G msgid "Network"
G msgstr "NĂ€tverk"
G 
G msgid "What kind of device would you like to add"
G msgstr "Vilken typ av enhet vill du lÀgga till"
G 
G msgid "The following devices have been found on your system:"
G msgstr "Följande enheter har hittats i ditt system:"
 #: ../loader2/driverselect.c:186
N msgid "No drivers found"
N msgstr "Inga drivrutiner hittades"
 
G msgid "Done"
G msgstr "FĂ€rdig"
 #: ../loader2/driverselect.c:186
N msgid "Load driver disk"
N msgstr "LĂ€s in drivrutinsdiskett"
 
G msgid "Add Device"
G msgstr "LĂ€gg till enhet"
 #: ../loader2/driverselect.c:187
N msgid ""
N "No drivers were found to manually insert. Would you like to use a driver "
N "disk?"
N msgstr ""
N "Inga drivrutiner som kan infogas manuellt kunde hittas. Vill du anvÀnda en "
N "drivrutinsdiskett?"
 
 #: ../loader2/driverselect.c:206
 msgid ""
G "No special device drivers have been loaded for your system. Would you like "
G "to load any now?"
N "Please select the driver below which you wish to load. If it does not "
N "appear and you have a driver disk, press F2."
 msgstr ""
G "Inga sÀrskilda drivrutiner för ditt system har lÀsts in. Vill du lÀsa in "
G "nÄgra nu?"
N "VÀlj den drivrutin nedan som du vill lÀsa in. Om den inte finns i denna "
N "lista och du har en drivrutinsdiskett, tryck F2."
 
 #: ../loader2/driverselect.c:214
N msgid "Specify optional module arguments"
N msgstr "Ange valfria modulparametrar"
N 
 #: ../loader2/driverselect.c:234
N msgid "Select Device Driver to Load"
N msgstr "VÀlj enhetsdrivrutin att lÀsa in"
N 
 #: ../loader2/firewire.c:50 ../loader2/windows.c:65
 #, c-format
G msgid "Failed to read directory %s: %s"
G msgstr "Kunde inte lÀsa katalogen %s: %s"
N msgid "Loading %s driver..."
N msgstr "LĂ€ser in %s-drivrutinen..."
 
 
G msgid "Media Check"
G msgstr "Mediakontroll"
 #: ../loader2/hdinstall.c:505
 #, c-format
N msgid "Bad argument to HD kickstart method command %s: %s"
N msgstr "Felaktigt argument till HD-kickstartmetodkommandot %s: %s"
 
G msgid "Eject CD"
G msgstr "Mata ut cd"
 #: ../loader2/hdinstall.c:555
N msgid "Cannot find kickstart file on hard drive."
N msgstr "Kan inte hitta kickstartfil pÄ hÄrddisken."
 
 #: ../loader2/kbd.c:123
N msgid "Keyboard Type"
N msgstr "Tangentbordstyp"
N 
 #: ../loader2/kbd.c:124
N msgid "What type of keyboard do you have?"
N msgstr "Vilken typ av tangentbord har du?"
N 
 #: ../loader2/kickstart.c:102
 #, c-format
G msgid ""
G "Choose \"%s\" to test the CD currently in the drive, or \"%s\" to eject the "
G "CD and insert another for testing."
G msgstr ""
G "VÀlj \"%s\" för att testa den cd som för tillfÀllet Àr i enheten, eller \"%s"
G "\" för att mata ut cd:n och stoppa i en annan för testning."
N msgid "Error opening kickstart file %s: %s"
N msgstr "Fel vid öppnande av kickstartfilen %s: %s"
 
 #: ../loader2/kickstart.c:112
 #, c-format
G msgid ""
G "If you would like to test additional media, insert the next CD and press \"%s"
G "\". You do not have to test all CDs, although it is recommended you do so at "
G "least once.\n"
G "\n"
G "To begin the installation process insert CD #1 into the drive and press \"%s"
G "\"."
G msgstr ""
G "Om du vill testa ytterligare media sÀtter du in nÀsta cd och trycker \"%s\". "
G "Du behöver dock inte testa alla cd-skivor, Àven om det rekommenderas att du "
G "gör det minst en gÄng.\n"
G "\n"
G "För att börja installationen stoppar du in den första cd-skivan i enheten "
G "och trycker \"%s\"."
N msgid "Error reading contents of kickstart file %s: %s"
N msgstr "Fel vid lÀsning av innehÄllet i kickstartfil %s: %s"
 
 #: ../loader2/kickstart.c:155
 #, c-format
G msgid ""
G "The %s CD was not found in any of your CDROM drives. Please insert the %s CD "
G "and press %s to retry."
G msgstr ""
G "Cd-skivan med %s kunde inte hittas i nÄgon av dina cd-romenheter. SÀtt i cd-"
G "skivan med %s och tryck %s för att försöka igen."
N msgid "Error in %s on line %d of kickstart file %s."
N msgstr "Fel i %s pÄ rad %d i kickstartfilen %s."
 
G msgid "CD Found"
G msgstr "CD hittades"
 #: ../loader2/kickstart.c:255
N msgid "Cannot find ks.cfg on boot floppy."
N msgstr "Hittade inte ks.cfg pÄ startdisketten."
 
 #: ../loader2/lang.c:51 ../loader2/loader.c:166
 #, c-format
N msgid "Welcome to %s"
N msgstr "VĂ€lkommen till %s"
N 
 #: ../loader2/lang.c:52 ../loader2/loader.c:172
 msgid ""
G "To begin testing the CD media before installation press %s.\n"
G "\n"
G "Choose %s to skip the media test and start the installation."
N " <Tab>/<Alt-Tab> between elements | <Space> selects | <F12> next screen "
 msgstr ""
G "För att pÄbörja testandet av cd-skivorna innan installationen trycker du \"%s"
G "\".\n"
G "VÀlj \"%s\" för att hoppa över mediatestet och starta installationen."
N " <Tab>/<Alt-Tab> mellan element | <Blanksteg> vÀljer | <F12> nÀsta skÀrm "
 
G msgid "Networking Device"
G msgstr "NĂ€tverksenhet"
 #: ../loader2/lang.c:372
N msgid "Choose a Language"
N msgstr "VÀlj ett sprÄk"
N 
 #: ../loader2/loader.c:97
N msgid "Local CDROM"
N msgstr "Lokal cd-rom"
N 
 #: ../loader2/loader.c:98
N msgid "Hard drive"
N msgstr "HĂ„rddisk"
N 
 #: ../loader2/loader.c:101
N msgid "NFS image"
N msgstr "NFS-avbild"
 
 #: ../loader2/loader.c:292
N msgid "Update Disk Source"
N msgstr "KÀlla för uppdateringsdiskett"
N 
 #: ../loader2/loader.c:293
 msgid ""
G "You have multiple network devices on this system. Which would you like to "
G "install through?"
N "You have multiple devices which could serve as sources for an update disk. "
N "Which would you like to use?"
 msgstr ""
G "Du har flera nÀtverksenheter i detta system. Vilken vill du installera via?"
G 
G msgid "That directory does not seem to contain a Red Hat installation tree."
G msgstr "Den katalogen verkar inte innehÄlla ett Red Hat-installationsstrÀd."
G 
G msgid "That directory could not be mounted from the server"
G msgstr "Den katalogen kunde inte monteras frÄn servern"
N "Du har flera enheter som kan tjÀna som kÀllor för en uppdateringsdiskett. "
N "Vilken vill du anvÀnda?"
 
 #: ../loader2/loader.c:307
 #, c-format
G msgid "File %s/%s not found on server."
G msgstr "Filen %s/%s kunde inte hittas pÄ servern."
N msgid "Insert your updates disk into /dev/%s and press \"OK\" to continue."
N msgstr ""
N "SÀtt i din uppdateringsdiskett i /dev/%s och tryck \"OK\" för att fortsÀtta."
N 
 #: ../loader2/loader.c:309
N msgid "Updates Disk"
N msgstr "Uppdateringsdiskett"
N 
 #: ../loader2/loader.c:321
N msgid "Failed to mount updates disk"
N msgstr "Montering av uppdateringsdisketten misslyckades."
N 
 #: ../loader2/loader.c:324
N msgid "Updates"
N msgstr "Uppdateringar"
N 
 #: ../loader2/loader.c:324
N msgid "Reading anaconda updates..."
N msgstr "LĂ€ser anaconda-uppdateringar..."
N 
 #: ../loader2/loader.c:346
N msgid ""
N "No hard drives have been found. You probably need to manually choose device "
N "drivers for the installation to succeed. Would you like to select drivers "
N "now?"
N msgstr ""
N "Inga hÄrddiskar har hittats. Du behöver troligtvis manuellt vÀlja "
N "enhetsdrivrutiner för att installationen ska lyckas. Vill du vÀlja "
N "drivrutiner nu?"
 
G msgid "HTTP"
G msgstr "HTTP"
G 
G msgid "Unable to retrieve the first install image"
G msgstr "Misslyckades med att hÀmta första installationsavbilden"
G 
G msgid "FTP and HTTP installs require 20MB or more of system memory."
G msgstr "FTP- och HTTP-installationer krÀver minst 20 MB systemminne."
 #: ../loader2/loader.c:562
 #, c-format
N msgid "You do not have enough RAM to install %s on this machine."
N msgstr ""
N "Du har inte tillrÀckligt med minne för att installera %s pÄ denna maskin."
 
 
G msgid "Cannot find ks.cfg on boot floppy."
G msgstr "Hittade inte ks.cfg pÄ startdisketten."
 #: ../loader2/loader.c:714
N msgid "No driver found"
N msgstr "Ingen drivrutin hittades"
 
G msgid "Updates Disk"
G msgstr "Uppdateringsdiskett"
 #: ../loader2/loader.c:714
N msgid "Select driver"
N msgstr "VĂ€lj drivrutin"
 
G msgid "Insert your updates disk and press \"OK\" to continue."
G msgstr "SÀtt i din uppdateringsdiskett och tryck \"OK\" för att fortsÀtta."
 #: ../loader2/loader.c:715
N msgid "Use a driver disk"
N msgstr "AnvÀnd en drivrutinsdiskett"
 
 #: ../loader2/loader.c:716
 msgid ""
G "The floppy disk you inserted is not a valid update disk for this release of %"
G "s."
N "Unable to find any devices of the type needed for this installation type. "
N "Would you like to manually select your driver or use a driver disk?"
 msgstr ""
G "Disketten som du satte i Àr ingen giltig uppdateringsdiskett för denna "
G "version av %s."
G 
G msgid "Failed to mount floppy disk."
G msgstr "Montering av disketten misslyckades."
G 
G msgid "Updates"
G msgstr "Uppdateringar"
N "Kan inte hitta nÄgra enheter av den typ som behövs för denna "
N "installationstyp. Vill du vÀlja din drivrutin manuellt eller anvÀnda en "
N "drivrutinsdiskett?"
 
G msgid "Reading anaconda updates..."
G msgstr "LĂ€ser anaconda-uppdateringar..."
G 
G msgid "You do not have enough RAM to install %s on this machine."
G msgstr ""
G "Du har inte tillrÀckligt med minne för att installera %s pÄ denna maskin."
 #: ../loader2/loader.c:810
N msgid "The following devices have been found on your system."
N msgstr "Följande enheter har hittats i ditt system."
 
 #: ../loader2/loader.c:812
 msgid ""
G "The second stage of the install which you have selected does not match the "
G "boot disk which you are using. This shouldn't happen, and I'm rebooting "
G "your system now."
N "No device drivers have been loaded for your system. Would you like to load "
N "any now?"
 msgstr ""
G "Det andra steget i installationen som du har valt passar inte med den "
G "startdiskett som du anvÀnder. Detta borde inte hÀnda, och jag startar om "
G "ditt system nu."
N "Inga enhetsdrivrutiner för ditt system har lÀsts in. Vill du lÀsa in nÄgra "
N "nu?"
 
G msgid ""
G "No hard drives have been found. You probably need to manually choose device "
G "drivers for the installation to succeed. Would you like to select drivers "
G "now?"
G msgstr ""
G "Inga hÄrddiskar har hittats. Du behöver troligtvis manuellt vÀlja "
G "enhetsdrivrutiner för att installationen ska lyckas. Vill du vÀlja "
G "drivrutiner nu?"
 #: ../loader2/loader.c:816
N msgid "Devices"
N msgstr "Enheter"
N 
 #: ../loader2/loader.c:817
N msgid "Done"
N msgstr "FĂ€rdig"
N 
 #: ../loader2/loader.c:818
N msgid "Add Device"
N msgstr "LĂ€gg till enhet"
 
 
 #: ../loader2/mediacheck.c:322
 msgid ""
 "FAIL.\n"
 "\n"
G "It is not recommended to use this media."
N "The image which was just tested has errors. This could be due to a corrupt "
N "download or a bad disc. If applicable, please clean the disc and try "
N "again. If this test continues to fail you should not continue the install."
 msgstr ""
 "MISSLYCKADES.\n"
 "\n"
G "Det rekommenderas att du inte anvÀnder detta medium."
N "Avbilden som testades nyss innehÄller fel. Detta kan bero pÄ en felaktig "
N "hÀmtning eller en trasig skiva. Prova att göra rent skivan om möjligt och "
N "försök igen. Om detta test fortsÀtter att misslyckas bör du inte fortsÀtta "
N "installationen."
 
 
 #: ../loader2/method.c:161 ../loader2/method.c:369 ../loader2/method.c:454
 #, c-format
G msgid "Failed to mount driver disk: %s."
G msgstr "Montering av drivrutinsdiskett misslyckades: %s."
G 
G msgid "The wrong diskette was inserted."
G msgstr "Fel diskett sattes in."
G 
G msgid "Loading"
G msgstr "LĂ€ser in"
N msgid "Failed to read directory %s: %s"
N msgstr "Kunde inte lÀsa katalogen %s: %s"
 
 #: ../loader2/method.c:412
 #, c-format
G msgid "Loading %s driver..."
G msgstr "LĂ€ser in %s-drivrutinen..."
G 
G msgid "Driver Disk"
G msgstr "Drivrutinsdiskett"
N msgid ""
N "Would you like to perform a checksum test of the ISO image:\n"
N "\n"
N "  %s?"
N msgstr ""
N "Vill du utföra en test av kontrollsumman för ISO-avbilden:\n"
N "\n"
N "  %s?"
 
G msgid "Please insert the %s driver disk now."
G msgstr "SĂ€tt i %s-drivrutinsdisketten nu."
 #: ../loader2/method.c:415
N msgid "Checksum Test"
N msgstr "Test av kontrollsumma"
 
 
 #: ../loader2/net.c:207 ../loader2/net.c:388
N msgid "Dynamic IP"
N msgstr "Dynamisk IP"
N 
 #: ../loader2/net.c:208 ../loader2/net.c:389
 #, c-format
N msgid "Sending request for IP information for %s..."
N msgstr "Skickar förfrÄgan om IP-information för %s..."
N 
 #: ../loader2/net.c:278
 
 #: ../loader2/net.c:659
 #, c-format
G msgid "bad argument to kickstart network command %s: %s"
G msgstr "felaktigt argument till kickstart-nÀtverkskommando %s : %s"
N msgid "Bad argument to kickstart network command %s: %s"
N msgstr "Felaktigt argument till kickstartnÀtverkskommandot %s: %s"
 
 
G msgid "Boot protocol to use"
G msgstr "Startprotokoll att anvÀnda"
G 
G msgid "Network gateway"
G msgstr "NĂ€tverksgateway"
G 
G msgid "IP address"
G msgstr "IP-adress"
G 
G msgid "Netmask"
G msgstr "NĂ€tmask"
G 
G msgid "Domain name"
G msgstr "DomÀnnamn"
G 
G msgid "Network device"
 #: ../loader2/net.c:740
N msgid "Networking Device"
 msgstr "NĂ€tverksenhet"
 
G msgid "No DNS lookups"
G msgstr "Inga DNS-uppslagningar"
 #: ../loader2/net.c:741
N msgid ""
N "You have multiple network devices on this system. Which would you like to "
N "install through?"
N msgstr ""
N "Du har flera nÀtverksenheter i detta system. Vilken vill du installera via?"
N 
 #: ../loader2/nfsinstall.c:44
N msgid "NFS server name:"
N msgstr "Namn pÄ NFS-server:"
N 
 #: ../loader2/nfsinstall.c:47 ../loader2/urls.c:276
N msgid "Red Hat directory:"
N msgstr "Red Hat-katalog:"
N 
 #: ../loader2/nfsinstall.c:53
N msgid "NFS Setup"
N msgstr "NFS-konfiguration"
 
 #: ../loader2/nfsinstall.c:213 ../loader2/urlinstall.c:107
 #, c-format
 msgid ""
G " <Tab>/<Alt-Tab> between elements  |  <Space> selects |  <F12> next "
G "screen"
N "The %s installation tree in that directory does not seem to match your boot "
N "media."
 msgstr ""
G " <Tab>/<Alt-Tab> mellan element  | <Blanksteg> vÀljer  | <F12> nÀsta "
G "skÀrm"
N "%s-installationstrÀdet i den katalogen verkar inte stÀmma överens med ditt "
N "startmedium."
 
 #: ../loader2/nfsinstall.c:217
 #, c-format
G msgid "netconfig %s (C) 1999 Red Hat, Inc."
G msgstr "netconfig %s © 1999 Red Hat, Inc."
N msgid "That directory does not seem to contain a %s installation tree."
N msgstr "Den katalogen verkar inte innehÄlla ett %s-installationstrÀd."
 
G msgid "Network configuration"
G msgstr "NĂ€tverkskonfiguration"
 #: ../loader2/nfsinstall.c:225
N msgid "That directory could not be mounted from the server."
N msgstr "Den katalogen kunde inte monteras frÄn servern."
 
G msgid "Would you like to set up networking?"
G msgstr "Vill du konfigurera nÀtverksinstÀllningar?"
G 
G msgid "PC Card"
G msgstr "PC Card"
G 
G msgid "Initializing PC Card Devices..."
G msgstr "Initierar PC Card-enheter..."
G 
G msgid "PCMCIA"
G msgstr "PCMCIA"
G 
G msgid "Please insert your PCMCIA driver disk into your floppy drive now."
G msgstr "SĂ€tt i din PCMCIA-drivrutinsdiskett i din diskettstation nu."
G 
G msgid "Failed to mount disk."
G msgstr "Misslyckades med att montera disketten."
G 
G msgid "That floppy does not look like a Red Hat PCMCIA driver disk."
G msgstr "Den dÀr disketten ser inte ut som en Red Hat PCMCIA-drivrutinsdiskett."
 #: ../loader2/nfsinstall.c:263
 #, c-format
N msgid "Bad argument to NFS kickstart method command %s: %s"
N msgstr "Felaktigt argument till NFS-kickstartmetodkommandot %s: %s"
 
 
 #: ../loader2/urlinstall.c:59
 #, c-format
N msgid "Unable to retrieve %s://%s/%s/%s."
N msgstr "Kan inte hÀmta %s://%s/%s/%s."
N 
 #: ../loader2/urlinstall.c:99
N msgid "Unable to retrieve the install image."
N msgstr "Kan inte hÀmta installationsavbilden."
N 
 #: ../loader2/urlinstall.c:367
 #, c-format
N msgid "Bad argument to Url kickstart method command %s: %s"
N msgstr "Felaktigt argument till Url-kickstartmetodkommandot %s: %s"
N 
 #: ../loader2/urlinstall.c:376
N msgid "Must supply a --url argument to Url kickstart method."
N msgstr "MĂ„ste ange ett --url-argument till Url-kickstartmetoden."
N 
 #: ../loader2/urlinstall.c:387
 #, c-format
N msgid "Unknown Url method %s"
N msgstr "Url-metoden %s Àr okÀnd"
N 
 #: ../loader2/urls.c:169
 #, c-format
 
 #: ../loader2/urls.c:394
 msgid ""
 "If you are using non anonymous ftp, enter the account name and password you "
 "wish to use below."
 msgstr ""
G "Om du anvÀnder icke-anonym ftp anger du anvÀndarnamnet och lösenordet som du "
N "Om du anvÀnder icke-anonym ftp anger du kontonamnet och lösenordet som du "
 "vill anvÀnda nedan."
 
 
 #: ../loader2/urls.c:420
 msgid "Account name:"
G msgstr "AnvÀndarnamn:"
G 
G msgid "FTP Proxy:"
G msgstr "FTP-proxy:"
G 
G msgid "HTTP Proxy:"
G msgstr "HTTP-proxy:"
G 
G msgid "FTP Proxy Port:"
G msgstr "FTP-proxyport:"
G 
G msgid "HTTP Proxy Port:"
G msgstr "HTTP-proxyport:"
N msgstr "Kontonamn:"
 
 
 #. generated from zone.tab
 msgid "Madeira Islands"
G msgstr "Madeiraöarna"
N msgstr "Madeira"
 
 
 #. generated from zone.tab
 msgid "Western Australia"
G msgstr "VĂ€stra Australien"
N msgstr "VĂ€staustralien"
 
 
 #. generated from lang-table
N msgid "Dutch"
N msgstr "HollÀndska"
N 
 #. generated from lang-table
 
 #. generated from lang-table
G msgid "Romanian"
G msgstr "RumÀnska"
N msgid "Portuguese(Brazilian)"
N msgstr "Portugisiska(brasiliansk)"
Arkiv genererat av hypermail 2.1.6.