Re: gFTP

Författare: Göran Uddeborg (goeran_at_uddeborg.pp.se)
Datum: 2003-02-24 22:24:14

David Weinehall:
> Trunkera är en existerande
> svenskt ord som bland annat används inom matematiken,

Nja, det får väl ändå anses svengelskt?  Det används säkert svengelska
inom matematiken liksom de flesta andra forskningsområden.  Ordet är
inte etablerat nog att få vara med i SAOL i varje fall.

> Kapa kan väl snarare missuppfattas som ett
> försök till piratdåd :-)

Jag associerade till att kapa ett träd eller en bräda.  Och då stämmer
det bättre.

Arkiv genererat av hypermail 2.1.6.