Re: korrekturläsning av Qvers=E4ttning?= för bluefish

Författare: Göran Uddeborg (goeran_at_uddeborg.pp.se)
Datum: 2003-02-22 14:10:17

Christian Rose writes:
> fre 2003-02-21 klockan 23.06 skrev Göran Uddeborg:
> > > > #: ../src/rcfile.c:659
> > > > msgid "/replace/convert <td> in <th> in selection"
> > > > msgstr "/ersätt/konvertera <td> i <th> i urval"
> > > 
> > > dito
> > > ska kanske vara "<td> till <th>"?
> > 
> > Nej, det skall det nog inte.  Det betyder att bara de <td>
> > (tabelldata) som ligger i en <th> (tabellhuvud) skall ersättas, inte
> > eventuella <td> i en <tr> (tabellrad), som också kan finnas inom
> > markeringen.
> > 
> > Antar jag i varje fall.
> 
> Nädu, det tror inte jag. <th> är en speciell form av <td> som istället
> för att skapa en vanlig tabellcell skapar en cell vars innehåll är
> formaterat som en tabellrubrik. ...

Ja, så var det visst ja.  Då tar jag tillbaka allt jag sagt och hävdar
motsatsen! :-)

Fast då tycker jag orginalet skall felrapporteras.

Arkiv genererat av hypermail 2.1.6.