Re: korrekturläsning av Qvers=E4ttning?= för bluefish

Författare: David Smeringe (david.smeringe_at_telia.com)
Datum: 2003-02-22 14:19:05

lör 2003-02-22 klockan 14.10 skrev Göran Uddeborg:
> Christian Rose writes:
> > fre 2003-02-21 klockan 23.06 skrev Göran Uddeborg:
> > > > > #: ../src/rcfile.c:659
> > > > > msgid "/replace/convert <td> in <th> in selection"
> > > > > msgstr "/ersätt/konvertera <td> i <th> i urval"
> > > > 
> > > > dito
> > > > ska kanske vara "<td> till <th>"?
> > > 
> > > Nej, det skall det nog inte.  Det betyder att bara de <td>
> > > (tabelldata) som ligger i en <th> (tabellhuvud) skall ersättas, inte
> > > eventuella <td> i en <tr> (tabellrad), som också kan finnas inom
> > > markeringen.
> > > 
> > > Antar jag i varje fall.
> > 
> > Nädu, det tror inte jag. <th> är en speciell form av <td> som istället
> > för att skapa en vanlig tabellcell skapar en cell vars innehåll är
> > formaterat som en tabellrubrik. ...
> 
> Ja, så var det visst ja.  Då tar jag tillbaka allt jag sagt och hävdar
> motsatsen! :-)
> 
> Fast då tycker jag orginalet skall felrapporteras.

Jag håller helt med. Det är nog som Christian säger, och orginalet bör 
felrapporteras (jag kan göra det). För att sätta  en punkt så tänkte jag
testa funktionen genom att markera en rad <td>test</td> och en rad
<th>test</th> (samtidigt) för att se vad den gjorde med det, men
programmet krashar helt utan felmeddelande då. Så funktionen är nog
ganska instabil i sig vilket jag också får meddela isf. :)


-- 
David Smeringe <david.smeringe@telia.com>

Arkiv genererat av hypermail 2.1.6.