Re: korrekturläsning av Qvers=E4ttning?= för bluefish

Författare: Christian Rose (menthos_at_menthos.com)
Datum: 2003-02-22 13:41:20

fre 2003-02-21 klockan 23.06 skrev Göran Uddeborg:
> > > #: ../src/rcfile.c:659
> > > msgid "/replace/convert <td> in <th> in selection"
> > > msgstr "/ersätt/konvertera <td> i <th> i urval"
> > 
> > dito
> > ska kanske vara "<td> till <th>"?
> 
> Nej, det skall det nog inte.  Det betyder att bara de <td>
> (tabelldata) som ligger i en <th> (tabellhuvud) skall ersättas, inte
> eventuella <td> i en <tr> (tabellrad), som också kan finnas inom
> markeringen.
> 
> Antar jag i varje fall.

Nädu, det tror inte jag. <th> är en speciell form av <td> som istället
för att skapa en vanlig tabellcell skapar en cell vars innehåll är
formaterat som en tabellrubrik. I övrigt är den dock likadan. Att stoppa
en <th> rakt upp och ner inuti en <td> är jag därför ganska säker på att
det inte är giltigt, precis som det inte är giltigt att stoppa en <td>
rakt upp och ner inuti en annan <td>.
Därför tolkar jag denna funktion som en (praktisk) funktion för att byta
ut de <td></td> som finns inom markeringen mot <th></th>. Därav
"konvertera <td> till <th> i markeringen".


Christian

Arkiv genererat av hypermail 2.1.6.