Re: korrekturläsning av Qvers=E4ttning?= för bluefish

Författare: Göran Uddeborg (goeran_at_uddeborg.pp.se)
Datum: 2003-02-21 23:02:12

Christian Rose writes:
> tor 2003-02-13 klockan 22.02 skrev David Smeringe:
> > #: ../src/gui.c:222
> > msgid "Body..."
> > msgstr "Body..."
> 
> "Brödtext" kanske?

Hellre ett direktare "kropp".  Det är dokumentets kropp till skillnad
mot dess huvud, men det behöver inte vara brödtext.  Det kan
t.ex. vara uteslutande bilder.

> > #: ../src/gui.c:231
> > msgid "Rule..."
> > msgstr "Regler..."
> 
> Nädu, singular

Dessutom handlar det nog snarare om en LINJE än om en REGEL.

> > #: ../src/html.c:1046
> > msgid "Header tags"
> > msgstr "Rubriker"
> 
> Eller kanske "huvudtaggar"

Rubrik tycker jag är bra; jag förmodar att det handlar om rubriker
över stycken i en text.  Men taggar får gärna vara med.  Så:
Rubriktaggar

> > #: ../src/html.c:1505
> > msgid "UrlEncoded subject:"
> > msgstr "UrlKodat ämne:"
> 
> "UrlEncoded" är väl ett namn på en kodning. Ska nog inte översättas

Det betyder naturligtvis "kodat som man kodar URL:ar".  Men jag skulle
nog inte se det som ett namn.  Det är snarare en mycket komprimerad
beskrivning.  Jag föreslår att du behåller det som det är.

> > #: ../src/html.c:1509
> > msgid "UrlEncoded body:"
> > msgstr "UrlAvkodat innehåll:"
> 
> Dito

Det skall naturligtvis översättas på samma sätt här.

> > #: ../src/menu.c:259
> > msgid "/Tags/Special/_Non Latin"
> > msgstr "/Taggar/Special/Ej Latin"
> 
> stort L
> ingen genväg?

Dessutom, det torde handla om adjektivet "latin", inte språket
"latin".  "Non latin characters".  Så på svenska "Ej latinska".

> > #: ../src/menu.c:263
> > msgid "/Tags/Special/Non Latin/_THORN (Icelandic) "
> > msgstr "/Taggar/Special/Ej Latin/ _THORN (Isländskt) "
> 
> dito

Och ett onödigt blanksteg.

> > #: ../src/menu.c:279
> > msgid "/Tags/Special/Other/_Left angle quotes "
> > msgstr "/Taggar/Special/Övriga/_Left angle quotes "
> 
> Varför inte översatt?
> 
> 
> > #: ../src/menu.c:281
> > msgid "/Tags/Special/Other/_Right angle quotes "
> > msgstr "/Taggar/Special/Övriga/_Right angel quotes "
> 
> Inte översatt och även felstavat

Jag skulle föreslå "vänstra/högra vinkelcitationstecken".

Arkiv genererat av hypermail 2.1.6.