Re: korrekturläsning av Qvers=E4ttning?= för bluefish

Författare: Christian Rose (menthos_at_menthos.com)
Datum: 2003-02-15 16:10:27

tor 2003-02-13 klockan 22.02 skrev David Smeringe:
> # Swedish language file for Bluefish.
> # Copyright (C) 2000 Free Software Foundation, Inc.

Kanske dags att uppdatera årtalet här?


> # Bo Forslund <bo.forslund@abc.se> lör jul 1 19:05:25 CEST 2000

Det här ska vara årtal, inte datum.
Dessutom saknas ditt namn här. Alla bidragsgivares namn och årtal ska
stå med här (på en egen rad).


> # I try to translate following the recommendations of Svenska datatermgruppen 
> #, fuzzy

po-huvudet ska inte vara luddigt.


> "Last-Translator: David Smeringe <david.smeringe@telia.com>\n"
> "Language-Team: no team <LL@li.org>\n"

Ajo, "Swedish <sv@li.org>" väl? :-)


> "Content-Type: text/plain; charset=iso-8859-1\n"
> "Content-Transfer-Encoding: 8 bit\n"

"8bit" ska skrivas utan mellanrum.


> #: ../src/bfspell.c:246 ../src/bfspell.c:327
> msgid "personal dictionary"
> msgstr "Personlig ordbok"

Varför stor bokstav?


> #: ../src/bfspell.c:295
> msgid "Checking"
> msgstr "Kollar av"

"Kontrollerar" kanske.


> #: ../src/bfspell.c:328
> msgid "session dictionary"
> msgstr "Aktuella Sessionens ordbok"

Lite väl långt från originalet kanske. :)
"sessionsordbok"?


> #: ../src/bluefish.c:75
> #, c-format
> msgid ""
> "\n"
> "Usage: %s [options] [filename]\n"
> msgstr ""
> "\n"
> "Använd: %s [parametrar] [filnamn]\n"

"Usage" brukar översättas med "Användning".
"options" i kommandoradssammanhang brukar kallas "flaggor" (i
gui-sammanhang "alternativ"). "Parametrar" är något annat, det är det
man anger som värde till flaggorna.


> #: ../src/bluefish.c:76
> msgid ""
> "\n"
> "Currently accepted options are:\n"
> msgstr ""
> "\n"
> "De parametrar som finns att tillgå är:\n"

"flaggor". Finns på fler ställen, kommer inte att kommentera dem alla.


> #: ../src/bluefish.c:77
> msgid "-s      skip root check\n"
> msgstr "-s      hoppa över rootkoll\n"

Om det inte handlar om just användaren "root" brukar vi säga "rot" på
svenska.
"koll" tycker jag är lite väl mycket talspråk, skriv du gärna ut
"kontroll".


> #: ../src/bluefish.c:78
> msgid "-v      current version\n"
> msgstr "-v      gällande version\n"

"aktuell version" brukar vi använda tror jag.


> #: ../src/bluefish.c:79
> msgid "-h      this help screen\n"
> msgstr "-h      den här hjälptexten\n"

Eller "denna hjälptext"


> #: ../src/bluefish.c:134
> msgid "parsing highlighting file..."
> msgstr "läser in färgkodningsfilerna..."

nja, "tolkar färgkodningsfil...". "Läser in" andvänds som översättning
av "loading".


> #: ../src/bluefish.c:145
> msgid "compiling highlighting patterns..."
> msgstr "kompilerar färgkodningsmönsterna..."

mönster heter mönstREN i plural bestämd form.


> #: ../src/bluefish.c:149
> msgid "parsing custom menu file..."
> msgstr "läser in användarspecifika menyer..."

tolkar.
och "menyfil" ska det nog stå


> #: ../src/bluefish.c:158
> msgid "creating main gui..."
> msgstr "skapar huvudgränssnittet.."
> 
> #: ../src/bluefish.c:163
> msgid "showing main gui..."
> msgstr "visar huvudgränssnittet.."

en punkt för lite.
ev "det grafiska huvudgränssnittet". 


> #: ../src/document.c:663
> msgid "Could not open file:\n"
> msgstr "Klarade inte av att öppna filen:\n"

Eller närmare: "Kunde inte öppna..."


> #: ../src/document.c:664 ../src/document.c:788 ../src/document.c:1327
> #: ../src/document.c:1333
> msgid "Error"
> msgstr "Bluefish Felmeddelande"

Det står det inte alls! "Fel" står det.


> #: ../src/document.c:788
> msgid "Cannot display file, unknown characters found."
> msgstr "Kunde inte visa filen på grund av okända tecken."

KAN inte ...


> #: ../src/document.c:887
> #, c-format
> msgid " line %4d "
> msgstr "rad %4d "

inget blanksteg i början


> #: ../src/document.c:1019
> msgid "Input _Methods"
> msgstr "Insättnings _Metoder"

Iiik! Särskrivning!
"Inmatnings_metoder" tror jag jag skulle använt.


> #: ../src/document.c:1120
> msgid "Bluefish warning, file backup failure"
> msgstr "Bluefish varning -säkerhetskopiering misslyckades"

Särskrivning igen. "Bluefish-varning".
Jag skulle skrivit:
"Bluefish-varning, säkerhetskopiering av fil misslyckades"


> #: ../src/document.c:1326
> msgid "File save aborted, could not backup file:\n"
> msgstr "Sparande av fil är avbruten. Kunde inte skapa någon säkerhetskopia:\n"

"kunde inte säkerhetskopiera filen" kanske


> #: ../src/document.c:1332
> msgid "File save error, could not write file:\n"
> msgstr "Fel vid sparande av fil. Kunde inte skriva till filen:\n"

inget "till" i originalet.


> #: ../src/document.c:1380
> #, c-format
> msgid ""
> "Are you sure you want to close\n"
> "%s ?"
> msgstr ""
> "Är du säker på att du vill stänga\n"
> "%s ?"

Det ska inte vara blanksteg innan frågetecken och de flesta andra
skiljetecken på svenska. Inte på engelska heller, så det får du gärna
felrapportera. Gäller på fler ställen i filen


> #: ../src/document.c:1390
> msgid "Bluefish warning: file is modified!"
> msgstr "Bluefish varning: Filen är ändrad!"

Särkrivning igen.


> #: ../src/document.c:1700
> msgid "Reload"
> msgstr "Gör Om"

Kanske snarare "Läs om" istället. Inget stort o iaf.


> #: ../src/document.c:1792
> msgid "searching files..."
> msgstr "Söker filer..."

Inget stort s


> #: ../src/document.c:1855
> msgid "recursive"
> msgstr "Rekursivt"

Inget stort r


> #: ../src/document.c:1863
> msgid "is regex"
> msgstr "använder regexp"

kanske kan skriva ut "reguljärt uttryck"


> #: ../src/document.c:1921
> #, c-format
> msgid "Loading %d file(s)..."
> msgstr "Laddar %d fil(er)..."

Hellre "Läser in" tycker jag.


> #: ../src/document.c:1939 ../src/gtk_easy.c:801 ../src/menu.c:1303
> #: ../src/menu.c:1640 ../src/menu.c:1648
> msgid "Bluefish error"
> msgstr "Bluefish felmeddelande"

Särskrivning!


> #: ../src/document.c:1973
> msgid "save all"
> msgstr "Spara alla"

inget stort s


> #: ../src/document.c:1973
> msgid "close all"
> msgstr "Stäng alla"
> 
> #: ../src/document.c:1973
> msgid "choose per file"
> msgstr "Välj per fil"

Dito


> #: ../src/document.c:1974
> msgid "Bluefish: Warning, some file(s) are modified!"
> msgstr "Bluefish: Varning -en eller flera filer är ändrade!"

Var kommer bindestrecket ifrån? "Varning, en eller..." kan det väl få
vara.


> #: ../src/filebrowser.c:788
> msgid "Directory name"
> msgstr "Katalogssnamn"

Det finns inga s i "katalognamn"


> #: ../src/filebrowser.c:833
> msgid "delete file?"
> msgstr "Ta bort filen?"

inte stort t


> #: ../src/filebrowser.c:893
> msgid "New file"
> msgstr "Välj fil"

Nädu, "Ny fil"


> #: ../src/filebrowser.c:905
> msgid "Filter"
> msgstr "Filter"

Kan även vara "Filtrera". Vad är sammanhanget?


> #: ../src/gui.c:221
> msgid "QuickStart..."
> msgstr "Snabbstart"

Punkterna?


> #: ../src/gui.c:222
> msgid "Body..."
> msgstr "Body..."

"Brödtext" kanske?


> #: ../src/gui.c:225 ../src/html.c:754
> msgid "Paragraph"
> msgstr "Paragraf"

"Stycke" heter det normalt på svenska. Paragraf är något annat


> #: ../src/gui.c:227
> msgid "Break and clear"
> msgstr "Bryt och rensa"

Jag brukar föredra "töm" istället för "rensa"


> #: ../src/gui.c:230
> msgid "Anchor..."
> msgstr "Ankare"

Punkterna?


> #: ../src/gui.c:231
> msgid "Rule..."
> msgstr "Regler..."

Nädu, singular


> #: ../src/gui.c:235
> msgid "E-Mail..."
> msgstr "E-Post"

litet p
punkterna?


> #: ../src/gui.c:236
> msgid "Font..."
> msgstr "Typsnitt"

punkterna?


> #: ../src/gui.c:237
> msgid "Base Font Size..."
> msgstr "Grundtypsnittsstorlek"

Dito


> #: ../src/gui.c:241
> msgid "Preformatted Text"
> msgstr "Förformatterad text"

"Formaterad" skrivs med ett t på svenska


> #: ../src/gui.c:245
> msgid "Emphasis"
> msgstr "Betonande"

Eller "Betoning"


> #: ../src/gui.c:253
> msgid "Table Wizard..."
> msgstr "Tabell guide..."

Särskrivning! "Tabellguide..."


> #: ../src/gui.c:264
> msgid "Table Caption"
> msgstr "Tabell rubrik"

Särskrivning! "Tabellrubrik"


> #: ../src/gui.c:265
> msgid "Frame Wizard..."
> msgstr "Ram guide..."

Särskrivning! "Ramguide..."


> #: ../src/gui.c:267
> msgid "Frameset..."
> msgstr "Ramar..."

"Ramsamling" kan man väl kalla det för att skilja det från själva
ramarna


> #: ../src/gui.c:270 ../src/html.c:1634
> msgid "Frameset"
> msgstr "Ramuppsättning (frameset)"

Här kallar du det något annat :)


> #: ../src/gui.c:273 ../src/html.c:568 ../src/html_form.c:171
> msgid "Target"
> msgstr "Mål (target)"

tror inte du behöver parantesen här


> #: ../src/gui.c:275
> msgid "Input button..."
> msgstr "Inputknapp..."

"inmatningsknapp" kanske


> #: ../src/gui.c:277
> msgid "Hidden..."
> msgstr "Dåld"

"Dold" felstavat
punkterna?


> #: ../src/gui.c:282
> msgid "Option..."
> msgstr "Inställning listenhet..."

Nädu, "alternativ" står det.


> #: ../src/gui.c:283
> msgid "Option group..."
> msgstr "Gruppering för formulärlistenheter..."

Nädu, "alternativgrupp".


> #: ../src/gui.c:285
> msgid "Unordered List"
> msgstr "Oordnad Lista"

litet l


> #: ../src/gui.c:286
> msgid "Ordered List"
> msgstr "Ordnad Lista"

Dito


> #: ../src/gui.c:291
> msgid "Create stylesheet..."
> msgstr "Skapa stylesheet..."

"stilmall" på svenska


> #: ../src/gui.c:295
> msgid "Link to stylesheet..."
> msgstr "Länk till stylesheet.."

Dito


> #: ../src/gui.c:296
> msgid "Insert image..."
> msgstr "Sätt in en bild..."

Eller "Infoga"


> #: ../src/gui.c:297
> msgid "Insert thumbnail..."
> msgstr "Sätt in en tumnagel..."

Dito.
"thumbnail" översätter vi med "miniatyrbild" i GNOME


> #: ../src/gui.c:298
> msgid "Multi thumbnail..."
> msgstr "Flera tumnaglar..."

Dito


> #: ../src/gui.c:464
> msgid " Standard bar "
> msgstr " Standardverktyg"

inget mellanslag på slutet
"verktyg" står det inte


> #: ../src/gui.c:468
> msgid "Context formatting"
> msgstr "Kontextformattering"

Ett t för mycket
"Context" kan du översätta med "sammanhang"


> #: ../src/gui.c:486
> msgid " List "
> msgstr " Listor "

Nädu. singular


> #: ../src/gui.c:502
> msgid "New"
> msgstr "Nytt Dokument"

litet d


> #: ../src/gui.c:504
> msgid "Open..."
> msgstr "Öppna Dokument..."

dito


> #: ../src/gui.c:509
> msgid "Save As..."
> msgstr "Spara Som..."

litet s


> #: ../src/gui.c:516
> msgid "Cut"
> msgstr "Klipp ur"

"Klipp ut" brukar vi kalla det


> #: ../src/gui.c:518
> msgid "Paste"
> msgstr "Klistra In"

litet i


> #: ../src/gui.c:522
> msgid "Search and Replace..."
> msgstr "Sök och Ersätt..."

litet e


> #: ../src/gui.c:525 ../src/preferences.c:1684
> msgid "Undo"
> msgstr "Ångra"
> 
> #: ../src/gui.c:527
> msgid "Redo"
> msgstr "Gör Om"

litet o


> #: ../src/gui.c:536
> msgid "Spellcheck..."
> msgstr "Stavningskontroll..."

Eventuellt "stavningskontrollera". beror på sammanhanget


> #: ../src/gui.c:541
> msgid "View in browser"
> msgstr "Visa i webläsare"

webbläsare stavas med två b


> #: ../src/gui.c:551
> msgid "/Edit/Undo"
> msgstr "/Edit/Ångra"

"Edit" översätts med "Redigera"


> #: ../src/gui.c:552 ../src/menu.c:96
> msgid "/Edit/Undo all"
> msgstr "/Edit/Ångra allt"

Dito


> #: ../src/gui.c:553
> msgid "/Edit/Redo"
> msgstr "/Edit/Gör om"

Dito


> #: ../src/gui.c:554 ../src/menu.c:97
> msgid "/Edit/Redo all"
> msgstr "/Edit/Gör om allt"

Dito


> #: ../src/gui.c:737
> msgid " line  1 "
> msgstr " rad  1 "

finns det en anledning till de extra blankstegen? Du ska kanke använda
samma antal?


> #: ../src/gui.c:787
> msgid "Bluefish tip:"
> msgstr "Bluefish: tips:"

Varför inte "Bluefish-tips:"


> #: ../src/gui.c:787
> msgid ""
> "This message is shown since you do not have any items in the Quickbar.\n"
> "\n"
> "If you right-click a button in the HTML toolbars you can add buttons to the "
> "Quickbar."
> msgstr ""
> "Det här meddelandet visas då du inte har någonting i din Snabblist.\n"
> "\n"
> "Om du högerklickar på en knapp i någon av verktygslisterna så kan du lägga till den i din Snabblist"

Behöver kanske inte stort s på snabblist
vi översätter "toolbar" med "verktygsrad" i GNOME, inte "vertygslist".
Gäller fler ställen


> #: ../src/gui.c:891
> msgid "Line number: "
> msgstr "Rad nummer: "

Eller "Radnummer: "


> #: ../src/gui.c:894
> msgid "From selection"
> msgstr "Från urval"

markering?


> #: ../src/html.c:353
> msgid "Insert Time"
> msgstr "Sätt in Tid"

Infoga
litet t


> #: ../src/html.c:366
> msgid " Day of the week (Sunday)"
> msgstr " Veckodag (Söndag)"

litet s i söndag


> #: ../src/html.c:369
> msgid " Day of the week (Monday)"
> msgstr " Veckodag (Måndag)"
> 
> #: ../src/html.c:372
> msgid " Day of the week (Tuesday)"
> msgstr " Veckodag (Tisdag)"
> 
> #: ../src/html.c:375
> msgid " Day of the week (Wednesday)"
> msgstr " Veckodag (Onsdag)"
> 
> #: ../src/html.c:378
> msgid " Day of the week (Thursday)"
> msgstr " Veckodag (Torsdag)"
> 
> #: ../src/html.c:381
> msgid " Day of the week (Friday)"
> msgstr " Veckodag (Fredag)"
> 
> #: ../src/html.c:384
> msgid " Day of the week (Saturday)"
> msgstr " Veckodag (Lördag)"

små bokstäver i veckodagarna


> #: ../src/html.c:398
> #, c-format
> msgid " Unix Time (%i)"
> msgstr " Unix Tid (%i)"

Särskrivning!
"Unix-tid"


> #: ../src/html.c:401
> #, c-format
> msgid " Unix Date String (%s"
> msgstr " Unix Datumsträng (%s"

Dito
"Unix-datumsträng"


> #: ../src/html.c:541
> msgid "Quick Anchor"
> msgstr "Snabblänk"

ankare?


> #: ../src/html.c:580 ../src/html.c:799 ../src/html.c:1172
> #: ../src/html_table.c:96 ../src/html_table.c:243 ../src/html_table.c:357
> msgid "Class"
> msgstr "Class"

Klass?


> #: ../src/html.c:595 ../src/html.c:818 ../src/html.c:954 ../src/html.c:1330
> #: ../src/html.c:1443 ../src/html.c:1666 ../src/html.c:1768 ../src/html.c:1943
> #: ../src/html_form.c:175 ../src/html_form.c:232 ../src/html_form.c:301
> #: ../src/html_form.c:365 ../src/html_form.c:419 ../src/html_form.c:480
> #: ../src/html_form.c:543 ../src/html_form.c:602 ../src/html_table.c:106
> #: ../src/html_table.c:259 ../src/html_table.c:367 ../src/image.c:266
> msgid "Custom"
> msgstr "Extra"

Nja, "Egen", "Egna" eller "Anpassad" kanske är bättre


> #: ../src/html.c:916
> msgid "Horizontal Rule"
> msgstr "Horisontell Linje"

litet l


> #: ../src/html.c:1046
> msgid "Header tags"
> msgstr "Rubriker"

Eller kanske "huvudtaggar"


> #: ../src/html.c:1195
> msgid "Deprecated options"
> msgstr "Föråldrade typer"

Nja, alternativ eller flaggor


> #: ../src/html.c:1220
> msgid "Link Color"
> msgstr "Färg på Länk"

litet l


> #: ../src/html.c:1246
> msgid "Custom values"
> msgstr "Extra värden"

Egna/anpassade


> #: ../src/html.c:1501
> msgid "Email address:"
> msgstr "E-post adress:"

Särskrivning!
"E-postadress:"


> #: ../src/html.c:1505
> msgid "UrlEncoded subject:"
> msgstr "UrlKodat ämne:"

"UrlEncoded" är väl ett namn på en kodning. Ska nog inte översättas


> #: ../src/html.c:1509
> msgid "UrlEncoded body:"
> msgstr "UrlAvkodat innehåll:"

Dito


> #: ../src/html.c:1649
> msgid "Add <frame> elements"
> msgstr "Lägg till <ram> element"

Särskrivning. Dessutom ska nog inte taggen översättas. "<frame>-element"


> #: ../src/html.c:1727 ../src/html.c:1813 ../src/html.c:1901
> #: ../src/wizards.c:208
> msgid "Source"
> msgstr "Källa"

Eller källkod


> #: ../src/html.c:1747
> msgid "Scrolling "
> msgstr "Skrollning "

"Rullning" heter det på svenska


> #: ../src/html.c:1751
> msgid "Frameborder"
> msgstr "Rambredd"

Nja, "ramkant" eller något sånt


> #: ../src/html.c:1756
> msgid "No Resize"
> msgstr "Ingen storleksförändring"

kanske bara "storleksändring"


> #: ../src/html.c:1807
> msgid "Embed"
> msgstr "Embed"

"Inbäddad", "bädda in" kanske


> #: ../src/html.c:1825 ../src/html_table.c:145 ../src/image.c:282
> msgid "Border"
> msgstr "Ram"

"kant" kanske så att det inte förväxlas med frame


> #: ../src/html.c:1939 ../src/html_form.c:361
> msgid "Type"
> msgstr "Type"

Typ


> #: ../src/html2.c:586
> msgid "Cascading StyleSheet dialog"
> msgstr "Stilmalls dialog"

Särskrivning!


> #: ../src/html2.c:623
> msgid "property"
> msgstr "egenskaper"

singular


> #: ../src/html2.c:643
> msgid "Selector"
> msgstr "Välj"

Väljare


> #: ../src/html2.c:643 ../src/html2.c:646
> msgid "Property"
> msgstr "Egenskaper"

singular


> #: ../src/html2.c:1138
> msgid "Bluefish: Select color"
> msgstr "Bluefish: Färgväljare"

"Välj färg" snarare


> #: ../src/html2.c:1158
> msgid "websafe"
> msgstr "websäker"

"webb" felstavat


> #: ../src/html_form.c:147
> msgid "Action"
> msgstr "Händelse"

Nja, "Åtgärd" snarare


> #: ../src/html_form.c:164
> msgid "Enctype"
> msgstr "Avodningstyp (Enctype)"

"Kodningstyp" snarare


> #: ../src/html_form.c:406
> msgid "Hidden"
> msgstr "Gömd"

hellre "Dold"


> #: ../src/html_form.c:476 ../src/html_form.c:539
> msgid "Checked"
> msgstr "Vald"

eller "ikryssad"


> #: ../src/html_form.c:598
> msgid "Multiple selections"
> msgstr "Multipla val"

"Flera val"


> #: ../src/html_form.c:638
> msgid "Option"
> msgstr "Listenhet"

alternativ


> #: ../src/html_form.c:687
> msgid "Option group"
> msgstr "gruppering för listenheter (optgroup)"

nej, alternativgrupp väl?


> #: ../src/html_table.c:88
> msgid "Cell Padding"
> msgstr "Kolumners inre mellanrum"

nej, "cellers inre mellanrum" väl?
"Cellutfyllnad" kanske


> #: ../src/html_table.c:92
> msgid "Cell Spacing"
> msgstr "Mellanrum på kolumner"

Nejdu. "Cellmellanrum" kanske


> #: ../src/html_table.c:239 ../src/html_table.c:353
> msgid "VAlign"
> msgstr "Vertikal Justering"

litet j


> #: ../src/image.c:205
> msgid "Insert image"
> msgstr "Sätt in bild"

infoga


> #: ../src/image.c:207
> msgid "Insert thumbnail"
> msgstr "Sätt in tumnagel"

Dita


> #: ../src/image.c:340
> msgid "Select files for thumbnail creation"
> msgstr "Välj filer för skapande av tumnaglar"

miniatyrbilder


> #: ../src/image.c:473
> msgid "Multi thumbnail"
> msgstr "Flera tumnaglar"

dito


> #: ../src/image.c:481
> msgid "By width and height, ignore aspect ratio"
> msgstr "Efter bredd och höjd. Ingorera måttförhållanden"

ignorera felstavat


> #: ../src/menu.c:56
> msgid "/_File"
> msgstr "/_Fil"

"Arkiv" brukar vi kalla "File"-menyn på svenska


> #: ../src/menu.c:57
> msgid "/File/tearoff1"
> msgstr "/Fil/tearoff1"

Dito


> #: ../src/menu.c:58
> msgid "/File/_New"
> msgstr "/Fil/_Nytt dokument"

Dito
Det står dessutom bara "_Nytt"


> #: ../src/menu.c:59
> msgid "/File/_Open..."
> msgstr "/Fil/_Öppna dokument.."

Arkiv
står bara Öppna
tre punkter på slutet


> #: ../src/menu.c:60
> msgid "/File/Open advanced..."
> msgstr "/Fil/Öppna avancerat..."

Arkiv igen


> #: ../src/menu.c:61
> msgid "/File/Open r_ecent"
> msgstr "/Fil/Öppna s_enaste dokument"

dito
står inget om dokument


> #: ../src/menu.c:62
> msgid "/File/Open recent/tearoff1"
> msgstr "/Fil/Öppna senaste/tearoff1"

Arkiv igen


> #: ../src/menu.c:63
> msgid "/File/_Revert to saved"
> msgstr "/Fil/_Återgå till senast sparade"

dito
står inget om senast


> #: ../src/menu.c:64
> msgid "/File/_Insert..."
> msgstr "/Fil/_Infoga dokument"

akriv igen
står inget om dokument
punkter saknas


> #: ../src/menu.c:65
> msgid "/File/sep2"
> msgstr "/Fil/sep2"

Arkiv igen


> #: ../src/menu.c:66
> msgid "/File/_Save"
> msgstr "/Fil/_Spara"

Dito


> #: ../src/menu.c:67
> msgid "/File/Save _as..."
> msgstr "/Fil/Spara _som..."

Dito
"Save _as" brukar vi översätta med "Spara so_m" (annars kolliderar s med
_Spara)


> #: ../src/menu.c:68
> msgid "/File/_Move to..."
> msgstr "/Fil/_Flytta till..."

Arkiv igen


> #: ../src/menu.c:69
> msgid "/File/Sa_ve all"
> msgstr "/Fil/S_para alla"

Dito


> #: ../src/menu.c:70
> msgid "/File/sep3"
> msgstr "/File/sep3"

Dito


> #: ../src/menu.c:71
> msgid "/File/_Close"
> msgstr "/Fil/S_täng"

Dito


> #: ../src/menu.c:72
> msgid "/File/Close all"
> msgstr "/Fil/Stäng alla"

Dito


> #: ../src/menu.c:73
> msgid "/File/sep5"
> msgstr "/Fil/sep5"

Dito


> #: ../src/menu.c:74
> msgid "/File/_Quit"
> msgstr "/Fil/A_vsluta"

Dito
Varför inte "_Avsluta" med a som genväg?


> #: ../src/menu.c:75
> msgid "/_Edit"
> msgstr "/Re_digera"

Brukar ha "_Redigera" med r som genväg i andra GNOME-program


> #: ../src/menu.c:77
> msgid "/Edit/Cu_t"
> msgstr "/Redigera/_Radera"

Nädu, "Klipp _ut"


> #: ../src/menu.c:79
> msgid "/Edit/_Paste"
> msgstr "/Redigera/K_listra in"

Brukar använda "Klistra _in" med i som genväg i andra GNOME-program


> #: ../src/menu.c:83
> msgid "/Edit/Ne_w find..."
> msgstr "/Redigera/N_y sök..."

"Ny sökning" kanske


> #: ../src/menu.c:85
> msgid "/Edit/R_eplace..."
> msgstr "/Redigera/E_rsätt..."

Funkar inte e som genväg?


> #: ../src/menu.c:86
> msgid "/Edit/New re_place..."
> msgstr "/Redigera/Ny _ersätt..."

kanske ska ta r här istället, det är nog mer ovanligt


> #: ../src/menu.c:90
> msgid "/Edit/Replace special/_ascii to HTML entities"
> msgstr "/Redigera/Ersätt special/_ascii till HTML entiteter"

Särskrivning! HTML-entiteter


> #: ../src/menu.c:91
> msgid "/Edit/Replace special/_iso8859 to HTML entities"
> msgstr "/Redigera/Ersätt special/_iso8859 till HTML entiteter"
> 
> #: ../src/menu.c:92
> msgid "/Edit/Replace special/_both types to HTML entities"
> msgstr "/Redigera/Ersätt special/_båda typerna till HTML entiteter"

Dito


> #: ../src/menu.c:100
> msgid "/Edit/G_oto selection"
> msgstr "/Redigera/Gå till ra_d"

nädu, "gå till markering" väl?


> #: ../src/menu.c:119
> msgid "/Tags/Special/Accent/Uppercase/A-I/A grave "
> msgstr "/Taggar/Special/Accentuerade/Versaler/A-I/A grave "

"grav". "A med grav accent" kanske


> #: ../src/menu.c:120
> msgid "/Tags/Special/Accent/Uppercase/A-I/A acute "
> msgstr "/Taggar/Special/Accentuerade/Versaler/A-I/A acute "

"akut". "A med akut accent" kanske


> #: ../src/menu.c:121
> msgid "/Tags/Special/Accent/Uppercase/A-I/A circumflex "
> msgstr "/Taggar/Special/Accentuerade/Versaler/A-I/A circumflex "
> 
> #: ../src/menu.c:122
> msgid "/Tags/Special/Accent/Uppercase/A-I/A tilde "
> msgstr "/Taggar/Special/Accentuerade/Versaler/A-I/A tilde "
> 
> #: ../src/menu.c:123
> msgid "/Tags/Special/Accent/Uppercase/A-I/AE ligature "
> msgstr "/Taggar/Special/Accentuerade/Versaler/A-I/AE ligature "
> 
> #: ../src/menu.c:124
> msgid "/Tags/Special/Accent/Uppercase/A-I/A diaeresis "
> msgstr "/Taggar/Special/Accentuerade/Versaler/A-I/A diaerisis "
> 
> #: ../src/menu.c:125
> msgid "/Tags/Special/Accent/Uppercase/A-I/A ring "
> msgstr "/Taggar/Special/Accentuerade/Versaler/A-I/A ring "
> 
> #: ../src/menu.c:126
> msgid "/Tags/Special/Accent/Uppercase/A-I/C cedilla "
> msgstr "/Taggar/Special/Accentuerade/Versaler/A-I/C cedilla "
> 
> #: ../src/menu.c:127
> msgid "/Tags/Special/Accent/Uppercase/A-I/E grave "
> msgstr "/Taggar/Special/Accentuerade/Versaler/A-I/E grave"
> 
> #: ../src/menu.c:128
> msgid "/Tags/Special/Accent/Uppercase/A-I/E acute "
> msgstr "/Taggar/Special/Accentuerade/Versaler/A-I/E diaerisis "
> 
> #: ../src/menu.c:129
> msgid "/Tags/Special/Accent/Uppercase/A-I/E circumflex "
> msgstr "/Taggar/Special/Accentuerade/Versaler/A-I/E circumflex "
> 
> #: ../src/menu.c:130
> msgid "/Tags/Special/Accent/Uppercase/A-I/E diaeresis "
> msgstr "/Taggar/Special/Accentuerade/Versaler/A-I/E diaresis "
> 
> #: ../src/menu.c:131
> msgid "/Tags/Special/Accent/Uppercase/A-I/I grave "
> msgstr "/Taggar/Special/Accentuerade/Versaler/A-I/I grave "
> 
> #: ../src/menu.c:132
> msgid "/Tags/Special/Accent/Uppercase/A-I/I acute "
> msgstr "/Taggar/Special/Accentuerade/Versaler/A-I/I acute"
> 
> #: ../src/menu.c:133
> msgid "/Tags/Special/Accent/Uppercase/A-I/I circumflex "
> msgstr "/Taggar/Special/Accentuerade/Versaler/A-I/I circumflex"
> 
> #: ../src/menu.c:134
> msgid "/Tags/Special/Accent/Uppercase/A-I/I diaeresis "
> msgstr "/Taggar/Special/Accentuerade/Versaler/A-I/I diaerisis "
> 
> #: ../src/menu.c:135
> msgid "/Tags/Special/Accent/Uppercase/_J-Z"
> msgstr "/Taggar/Special/Accentuerade/Versaler/_J-Z"
> 
> #: ../src/menu.c:136
> msgid "/Tags/Special/Accent/Uppercase/J-Z/tearoff1"
> msgstr "/Taggar/Special/Accentuerade/Versaler/J-Z/tearoff1"
> 
> #: ../src/menu.c:137
> msgid "/Tags/Special/Accent/Uppercase/J-Z/N tilde "
> msgstr "/Taggar/Special/Accentuerade/Versaler/J-Z/N tilde "
> 
> #: ../src/menu.c:138
> msgid "/Tags/Special/Accent/Uppercase/J-Z/O grave "
> msgstr "/Taggar/Special/Accentuerade/Versaler/J-Z/O grave "
> 
> #: ../src/menu.c:139
> msgid "/Tags/Special/Accent/Uppercase/J-Z/O acute "
> msgstr "/Taggar/Special/Accentuerade/Versaler/J-Z/O acute "
> 
> #: ../src/menu.c:140
> msgid "/Tags/Special/Accent/Uppercase/J-Z/O circumflex "
> msgstr "/Taggar/Special/Accentuerade/Versaler/J-Z/O circumflex "
> 
> #: ../src/menu.c:141
> msgid "/Tags/Special/Accent/Uppercase/J-Z/OE ligature"
> msgstr "/Taggar/Special/Accentuerade/Versaler/A-I/OE ligature"
> 
> #: ../src/menu.c:142
> msgid "/Tags/Special/Accent/Uppercase/J-Z/O tilde "
> msgstr "/Taggar/Special/Accentuerade/Versaler/J-Z/O tilde "

Motsvarande. Du kan nog hitta vad de flesta sådana accenter och
diakritiska tecken (heter det så?) heter på svenska i en ordbok


> #: ../src/menu.c:143
> msgid "/Tags/Special/Accent/Uppercase/J-Z/O diaeresis "
> msgstr "/Taggar/Special/Accentuerade/Versaler/J-Z/O diaeresis \""

Varför citattecknet på slutet?


> #: ../src/menu.c:144
> msgid "/Tags/Special/Accent/Uppercase/J-Z/O slash "
> msgstr "/Taggar/Special/Accentuerade/Versaler/J-Z/O slash "
> 
> #: ../src/menu.c:145
> msgid "/Tags/Special/Accent/Uppercase/J-Z/U grave "
> msgstr "/Taggar/Special/Accentuerade/Versaler/J-Z/U grave "
> 
> #: ../src/menu.c:146
> msgid "/Tags/Special/Accent/Uppercase/J-Z/U acute "
> msgstr "/Taggar/Special/Accentuerade/Versaler/J-Z/U acute "
> 
> #: ../src/menu.c:147
> msgid "/Tags/Special/Accent/Uppercase/J-Z/U circumflex "
> msgstr "/Taggar/Special/Accentuerade/Versaler/J-Z/U circumflex "
> 
> #: ../src/menu.c:148
> msgid "/Tags/Special/Accent/Uppercase/J-Z/U diaeresis "
> msgstr "/Taggar/Special/Accentuerade/Versaler/J-Z/U diaerisis "
> 
> #: ../src/menu.c:150
> msgid "/Tags/Special/Accent/Uppercase/J-Z/Y acute "
> msgstr "/Taggar/Special/Accentuerade/Versaler/J-Z/Y acute "
> 
> #: ../src/menu.c:152
> msgid "/Tags/Special/Accent/_Lowercase"
> msgstr "/Taggar/Special/Accentuerade/_Gemener"
> 
> #: ../src/menu.c:153
> msgid "/Tags/Special/Accent/Lowercase/_A-I"
> msgstr "/Taggar/Special/Accentuerade/gemener/_A-I"
> 
> #: ../src/menu.c:154
> msgid "/Tags/Special/Accent/Lowercase/A-I/tearoff1"
> msgstr "/Taggar/Special/Accentuerade/gemener/A-I/tearoff1"
> 
> #: ../src/menu.c:156
> msgid "/Tags/Special/Accent/Lowercase/A-I/a grave "
> msgstr "/Taggar/Special/Accentuerade/gemener/A-I/a grave "
> 
> #: ../src/menu.c:158
> msgid "/Tags/Special/Accent/Lowercase/A-I/a acute "
> msgstr "/Taggar/Special/Accentuerade/gemener/A-I/a acute"
> 
> #: ../src/menu.c:160
> msgid "/Tags/Special/Accent/Lowercase/A-I/a circumflex "
> msgstr "/Taggar/Special/Accentuerade/gemener/A-I/a circumflex "
> 
> #: ../src/menu.c:162
> msgid "/Tags/Special/Accent/Lowercase/A-I/a tilde "
> msgstr "/Taggar/Special/Accentuerade/gemener/A-I/a tilde "
> 
> #: ../src/menu.c:164
> msgid "/Tags/Special/Accent/Lowercase/A-I/a ring "
> msgstr "/Taggar/Special/Accentuerade/gemener/A-I/a diaerisis "
> 
> #: ../src/menu.c:166
> msgid "/Tags/Special/Accent/Lowercase/A-I/ae ligature "
> msgstr "/Taggar/Special/Accentuerade/gemener/A-I/ae ligature "
> 
> #: ../src/menu.c:168
> msgid "/Tags/Special/Accent/Lowercase/A-I/a diaeresis "
> msgstr "/Taggar/Special/Accentuerade/gemener/A-I/a diaerisis "
> 
> #: ../src/menu.c:170
> msgid "/Tags/Special/Accent/Lowercase/A-I/c cedilla "
> msgstr "/Taggar/Special/Accentuerade/gemener/A-I/c cedilla "
> 
> #: ../src/menu.c:172
> msgid "/Tags/Special/Accent/Lowercase/A-I/e grave "
> msgstr "/Taggar/Special/Accentuerade/gemener/A-I/e grave "
> 
> #: ../src/menu.c:174
> msgid "/Tags/Special/Accent/Lowercase/A-I/e acute "
> msgstr "/Taggar/Special/Accentuerade/gemener/A-I/e acute "
> 
> #: ../src/menu.c:176
> msgid "/Tags/Special/Accent/Lowercase/A-I/e circumflex "
> msgstr "/Taggar/Special/Accentuerade/gemener/A-I/e circumflex "
> 
> #: ../src/menu.c:178
> msgid "/Tags/Special/Accent/Lowercase/A-I/e diaeresis "
> msgstr "/Taggar/Special/Accentuerade/gemener/A-I/e diaerisis "
> 
> #: ../src/menu.c:180
> msgid "/Tags/Special/Accent/Lowercase/A-I/i grave "
> msgstr "/Taggar/Special/Accentuerade/gemener/A-I/i grave "
> 
> #: ../src/menu.c:182
> msgid "/Tags/Special/Accent/Lowercase/A-I/i acute "
> msgstr "/Taggar/Special/Accentuerade/gemener/A-I/i acute "
> 
> #: ../src/menu.c:184
> msgid "/Tags/Special/Accent/Lowercase/A-I/i circumflex "
> msgstr "/Taggar/Special/Accentuerade/gemener/A-I/i circumflex "
> 
> #: ../src/menu.c:186
> msgid "/Tags/Special/Accent/Lowercase/A-I/i diaeresis "
> msgstr "/Taggar/Special/Accentuerade/gemener/A-I/i diaerisis "
> 
> #: ../src/menu.c:188
> msgid "/Tags/Special/Accent/Lowercase/_J-Z"
> msgstr "/Taggar/Special/Accentuerade/gemener/_J-Z"
> 
> #: ../src/menu.c:189
> msgid "/Tags/Special/Accent/Lowercase/J-Z/tearoff1"
> msgstr "/Taggar/Special/Accentuerade/gemener/J-Z/tearoff1"
> 
> #: ../src/menu.c:191
> msgid "/Tags/Special/Accent/Lowercase/J-Z/n tilde "
> msgstr "/Taggar/Special/Accentuerade/gemener/J-Z/n tilde "
> 
> #: ../src/menu.c:193
> msgid "/Tags/Special/Accent/Lowercase/J-Z/o grave "
> msgstr "/Taggar/Special/Accentuerade/gemener/J-Z/o grave "
> 
> #: ../src/menu.c:195
> msgid "/Tags/Special/Accent/Lowercase/J-Z/o acute "
> msgstr "/Taggar/Special/Accentuerade/gemener/J-Z/o acute "
> 
> #: ../src/menu.c:196
> msgid "/Tags/Special/Accent/Lowercase/J-Z/oe ligature "
> msgstr "/Taggar/Special/Accentuerade/gemener/A-I/oe ligature "
> 
> #: ../src/menu.c:197
> msgid "/Tags/Special/Accent/Lowercase/J-Z/o circumflex "
> msgstr "/Taggar/Special/Accentuerade/gemener/J-Z/o circumflex "
> 
> #: ../src/menu.c:199
> msgid "/Tags/Special/Accent/Lowercase/J-Z/o tilde "
> msgstr "/Taggar/Special/Accentuerade/gemener/J-Z/o tilde "
> 
> #: ../src/menu.c:201
> msgid "/Tags/Special/Accent/Lowercase/J-Z/o diaeresis "
> msgstr "/Taggar/Special/Accentuerade/gemener/J-Z/o diaerisis "
> 
> #: ../src/menu.c:203
> msgid "/Tags/Special/Accent/Lowercase/J-Z/o slash "
> msgstr "/Taggar/Special/Accentuerade/gemener/J-Z/o slash "
> 
> #: ../src/menu.c:205
> msgid "/Tags/Special/Accent/Lowercase/J-Z/u grave "
> msgstr "/Taggar/Special/Accentuerade/gemener/J-Z/u grave "
> 
> #: ../src/menu.c:207
> msgid "/Tags/Special/Accent/Lowercase/J-Z/u acute "
> msgstr "/Taggar/Special/Accentuerade/gemener/J-Z/u acute "
> 
> #: ../src/menu.c:209
> msgid "/Tags/Special/Accent/Lowercase/J-Z/u circumflex "
> msgstr "/Taggar/Special/Accentuerade/gemener/J-Z/u circumflex "
> 
> #: ../src/menu.c:211
> msgid "/Tags/Special/Accent/Lowercase/J-Z/u diaeresis "
> msgstr "/Taggar/Special/Accentuerade/gemener/J-Z/u diaerisis "
> 
> #: ../src/menu.c:213
> msgid "/Tags/Special/Accent/Lowercase/J-Z/y acute "
> msgstr "/Taggar/Special/Accentuerade/gemener/J-Z/y acute "
> 
> #: ../src/menu.c:215
> msgid "/Tags/Special/Accent/Lowercase/J-Z/y diaeresis "
> msgstr "/Taggar/Special/Accentuerade/gemener/J-Z/y diaerisis "
> 
> #: ../src/menu.c:217
> msgid "/Tags/Special/Accent/separator"
> msgstr "/Taggar/Special/Accent/Separator"
> 
> #: ../src/menu.c:218
> msgid "/Tags/Special/Accent/U_mlaut "
> msgstr "/Taggar/Special/Accent/U_mlaut "
> 
> #: ../src/menu.c:219
> msgid "/Tags/Special/Accent/_Acute "
> msgstr "/Taggar/Special/Accent/_Acute "
> 
> #: ../src/menu.c:220
> msgid "/Tags/Special/Accent/_Cedilla "
> msgstr "/Tags/Special/Accent/_Cedilla "

Fler sådana där termer som du nog bör slå upp i ordlista
"cedilla" har jag tex för mig heter "cedilj" på svenska


> #: ../src/menu.c:223
> msgid "/Tags/Special/Currency/_Cent sign "
> msgstr "/Taggar/Special/Valuta/_Cent tecken "

Särskrivning! Cent-tecken


> #: ../src/menu.c:225
> msgid "/Tags/Special/Currency/_Pound sterling "
> msgstr "/Taggar/Special/Valuta/_Pound sterling "

"Pund" skulle jag nog bara säga


> #: ../src/menu.c:230
> msgid "/Tags/Special/Currency/_Euro "
> msgstr "/Taggar/Special/Valuta/_Euro"

Inget blanksteg på slutet?


> #: ../src/menu.c:231
> msgid "/Tags/Special/_Math-Science"
> msgstr "/Taggar/Special/Mattematik-Vetenskap"

"Matematik" felstavat


> #: ../src/menu.c:232
> msgid "/Tags/Special/Math-Science/tearoff1"
> msgstr "/Taggar/Special/Mattematik-Vetenskap/tearoff1"
> 
> #: ../src/menu.c:233
> msgid "/Tags/Special/Math-Science/Logical _not sign "
> msgstr "/Taggar/Special/Mattematik-Vetenskap/Logical not sign "

Dito
"Logiskt inte"
var är genvägen?


> #: ../src/menu.c:235
> msgid "/Tags/Special/Math-Science/_Multiplication sign "
> msgstr "/Taggar/Special/Mattematik-Vetenskap/Multiplikationstecken "

Matematik felstavat
var är genvägen?


> #: ../src/menu.c:237
> msgid "/Tags/Special/Math-Science/_Division sign "
> msgstr "/Taggar/Special/Mattematik-Vetenskap/_Divisionstecken "

Matematik felstavat


> #: ../src/menu.c:239
> msgid "/Tags/Special/Math-Science/_Plus-minus sign "
> msgstr "/Taggar/Special/Mattematik-Vetenskap/_Plus-minus-tecken "

Dito


> #: ../src/menu.c:241
> msgid "/Tags/Special/Math-Science/_Less-than sign <"
> msgstr "/Taggar/Special/Mattematik-Vetenskap/ Mindre än tecken <"

Dito
"Mindre än-tecken" kanske
Var är genvägen?


> #: ../src/menu.c:243
> msgid "/Tags/Special/Math-Science/_Greater-than sign >"
> msgstr "/Taggar/Special/Mattematik-Vetenskap/Större än tecken >"

Dito
Motsvarande


> #: ../src/menu.c:245
> msgid "/Tags/Special/Math-Science/Superscript _1 "
> msgstr "/Taggar/Special/Mattematik-Vetenskap/Superskript _1 "

Matematik felstavat
Upphöjt kanske


> #: ../src/menu.c:247
> msgid "/Tags/Special/Math-Science/Superscript _2 "
> msgstr "/Taggar/Special/Mattematik-Vetenskap/ Superskript _2 "

Dito
Vraför extra blanksteg?


> #: ../src/menu.c:249
> msgid "/Tags/Special/Math-Science/Superscript _3 "
> msgstr "/Taggar/Special/Mattematik-Vetenskap/Superskript _3 "

Matematik felstavat
Upphöjt kanske


> #: ../src/menu.c:251
> msgid "/Tags/Special/Math-Science/One _quarter "
> msgstr "/Taggar/Special/Mattematik-Vetenskap/En _fjärdedel "

Matematik felstavat


> #: ../src/menu.c:253
> msgid "/Tags/Special/Math-Science/One _half "
> msgstr "/Taggar/Special/Mattematik-Vetenskap/En halv "

Matematik felstavat
var är genvägen?


> #: ../src/menu.c:255
> msgid "/Tags/Special/Math-Science/_Three quarters "
> msgstr "/Taggar/Special/Mattematik-Vetenskap/Tre fjärdedelar "

Dito


> #: ../src/menu.c:257
> msgid "/Tags/Special/Math-Science/Deg_ree sign "
> msgstr "/Taggar/Special/Mattematik-Vetenskap/Gradtecken "

Dito


> #: ../src/menu.c:259
> msgid "/Tags/Special/_Non Latin"
> msgstr "/Taggar/Special/Ej Latin"

stort L
ingen genväg?


> #: ../src/menu.c:260
> msgid "/Tags/Special/Non Latin/tearoff1"
> msgstr "/Taggar/Special/Ej Latin/tearoff1"

stort L


> #: ../src/menu.c:261
> msgid "/Tags/Special/Non Latin/_ETH (Icelandic) "
> msgstr "/Taggar/Special/Ej Latin/_ETH (Isländskt) "

dito


> #: ../src/menu.c:263
> msgid "/Tags/Special/Non Latin/_THORN (Icelandic) "
> msgstr "/Taggar/Special/Ej Latin/ _THORN (Isländskt) "

dito


> #: ../src/menu.c:265
> msgid "/Tags/Special/Non Latin/et_h (Icelandic) "
> msgstr "/Taggar/Special/Ej Latin/et_h (Isländskt) "
> 
> #: ../src/menu.c:267
> msgid "/Tags/Special/Non Latin/th_orn "
> msgstr "/Taggar/Special/Ej Latin/th_orn "

dito


> #: ../src/menu.c:268
> msgid "/Tags/Special/Non Latin/Sharp _s "
> msgstr "/Taggar/Special/Ej Latin/Sharps "
> 
> #: ../src/menu.c:269
> msgid "/Tags/Special/Non Latin/_Micro sign "
> msgstr "/Taggar/Special/Ej Latin/Microtecken "

stort L
ingen genväg?


> #: ../src/menu.c:273
> msgid "/Tags/Special/Other/_Non-breaking space"
> msgstr "/Taggar/Special/Övriga/Radbrytningsfritt mellanslag"

genväg?


> #: ../src/menu.c:275
> msgid "/Tags/Special/Other/_Section sign "
> msgstr "/Taggar/Special/Övriga/Paragraftecken "

genväg?


> #: ../src/menu.c:277
> msgid "/Tags/Special/Other/_Copyright sign "
> msgstr "/Taggar/Special/Övriga/Copyrighttecken "

genväg?


> #: ../src/menu.c:279
> msgid "/Tags/Special/Other/_Left angle quotes "
> msgstr "/Taggar/Special/Övriga/_Left angle quotes "

Varför inte översatt?


> #: ../src/menu.c:281
> msgid "/Tags/Special/Other/_Right angle quotes "
> msgstr "/Taggar/Special/Övriga/_Right angel quotes "

Inte översatt och även felstavat


> #: ../src/menu.c:283
> msgid "/Tags/Special/Other/Registered _trademark "
> msgstr "/Taggar/Special/Övriga/Registrerat varumärke "

genväg?


> #: ../src/menu.c:285
> msgid "/Tags/Special/Other/Inverted _exclamation "
> msgstr "/Taggar/Special/Övriga/Inverted _exclamination "

Varför inte översatt?


> #: ../src/menu.c:287
> msgid "/Tags/Special/Other/Inverted _question mark "
> msgstr "/Taggar/Special/Övriga/Inverterat frågetecken "

ingen genväg


> #: ../src/menu.c:289
> msgid "/Tags/Special/Other/_Feminine ordinal "
> msgstr "/Taggar/Special/Övriga/Feminine ordinal "

Inte översatt och ingen genväg

 
> #: ../src/menu.c:291
> msgid "/Tags/Special/Other/_Masculine ordinal "
> msgstr "/Taggar/Special/Övriga/_Masciline ordinal "
 
inte översatt

Det där var halva filen, tar och tittar på resten vid ett annat
tillfälle.


Christian

Arkiv genererat av hypermail 2.1.6.