Re: korrekturläsning av Qvers=E4ttning?= för bluefish

Författare: Göran Uddeborg (goeran_at_uddeborg.pp.se)
Datum: 2003-02-21 23:05:18

David Smeringe writes:
> Jag har inte haft stenkoll på vad som är vanligt
> eller inte. Dessutom är jag långt ifrån en, vare sig van översättare
> eller språkvetare.. (syns kanske :) ) men det är ju kul och hjälpa till
> och när man har fått koll på den svenska standardnomenklaturen så borde
> det inte vara så krångligt.

Du behöver inte heller ursäkta dig! Ta inte kommentarerna som kritik,
utan som försök att hjälpa till. Vi är glada att du vill hjälpa till
att översätta! Det översättningar så att det räcker till alla.

Dessutom behöver man vara rätt rutinerad (= Christian) för att
t.ex. veta vad standardgenvägen för "Klipp ut" skall vara! :-)

> Skulle man kunna få ta del av ett "riktigt" po-fils-huvud för att se hur
> formatteringen skall se ut.

Du skulle kunna hämta vilken som helst från TP:s sidor. Men här är
en:

  # Swedish messages for coreutils.
  # Copyright © 1997, 2002, 2003 Free Software Foundation, Inc.
  # Peter Antman <peter.antman@abc.se>, 1997.
  # Thomas Olsson <cid95tho@lustudat.student.lu.se>, 1997.
  # Daniel Resare <daniel@resare.com> 1999, 2000.
  # Göran Uddeborg <goeran@uddeborg.pp.se>, 1996, 1997, 1998, 1999, 2000, 2001, 2002, 2003.
  # $Revision: 1.12 $
  #

Det där med $Revision$ hör inte till TP:s standard, utan något jag och
några andra tycker är praktiskt.

Sedan så är det här formatet för huvuden inom TP-projektet. Jag tror
det brukar se likadant ut i många andra sammanhang, men det är inget
som rent tekniskt krävs för att översättningen skall fungera. Det är
som sagt just kommentarer.

> Jag läste bl a någonstans att det första "#,
> fuzzy" skulle lämnas där för tolken av någon anledning. Stämmer det?

Nej. Var läste du det?

> "UrlEncoded subject:" = 
> "UrlEncoded ämne:" eller "UrlEncodat ämne:" eller vad (om man inte
> översätter "UrlEncoded" till något svenskt)?

Översätt det till Url-kodat är mitt förslag.

Arkiv genererat av hypermail 2.1.6.