authconfig (Red Hat)

Författare: Christian Rose (menthos_at_menthos.com)
Datum: 2003-02-21 16:17:05

Här är uppdateringen av authconfig. Ta gärna en titt. Filen finns även
på
http://www.menthos.com/po/redhat/authconfig.sv.po.


Christian
 # Swedish messages for authconfig.
 # Copyright 2000, 2001, 2002 Christian Rose <menthos@menthos.com>.
 #
 # $Id: sv.po,v 1.47 2002/11/04 21:45:38 nalin Exp $
 #
 msgid ""
 msgstr ""
 "Project-Id-Version: authconfig\n"
G "POT-Creation-Date: 2002-07-23 18:55-0400\n"
G "PO-Revision-Date: 2002-07-24 02:11+0200\n"
N "POT-Creation-Date: 2002-08-27 15:12-0400\n"
N "PO-Revision-Date: 2002-09-07 20:02+0200\n"
 "Last-Translator: Christian Rose <menthos@menthos.com>\n"
 "Language-Team: Swedish <sv@li.org>\n"
 "MIME-Version: 1.0\n"
 "Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n"
 "Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
 
 
G msgid "(c) 1999-2001 Red Hat, Inc."
G msgstr "© 1999-2001 Red Hat, Inc."
 #: authconfig.c:1047
N msgid "(c) 1999-2002 Red Hat, Inc."
N msgstr "© 1999-2002 Red Hat, Inc."
 
 
 #: glade.strings:12
 msgid ""
 "NIS is the Name Information Service. It is commonly used on small to medium "
 "networks."
 msgstr ""
G "NIS är Name Information Service. Det används vanligtvis på små till "
G "medelstora nätverk."
N "NIS är en namninformationstjänst (Name Information Service). Det används "
N "vanligtvis på små till medelstora nätverk."
 
 
 #: glade.strings:44
 msgid "Hesiod Settings"
G msgstr "Hesiod-inställningar"
N msgstr "Hesiodinställningar"
 
 
 #: glade.strings:49
 msgid "Kerberos Settings"
G msgstr "Kerberos-inställningar"
N msgstr "Kerberosinställningar"

# Swedish messages for authconfig.
# Copyright 2000, 2001, 2002 Christian Rose <menthos@menthos.com>.
#
# $Id: sv.po,v 1.47 2002/11/04 21:45:38 nalin Exp $
#
msgid ""
msgstr ""
"Project-Id-Version: authconfig\n"
"POT-Creation-Date: 2002-08-27 15:12-0400\n"
"PO-Revision-Date: 2002-09-07 20:02+0200\n"
"Last-Translator: Christian Rose <menthos@menthos.com>\n"
"Language-Team: Swedish <sv@li.org>\n"
"MIME-Version: 1.0\n"
"Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n"
"Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"

#: authconfig.c:125
msgid "Warning"
msgstr "Varning"

#: authconfig.c:125 authconfig.c:601 authconfig.c:614 glade.strings:37
msgid "Ok"
msgstr "OK"

#: authconfig.c:143
msgid "Domain:"
msgstr "Domän:"

#: authconfig.c:144 authconfig.c:184
msgid "Server:"
msgstr "Server:"

#: authconfig.c:164
msgid "LHS:"
msgstr "LHS:"

#: authconfig.c:165
msgid "RHS:"
msgstr "RHS:"

#: authconfig.c:185
msgid "Base DN:"
msgstr "Bas-DN:"

#: authconfig.c:218
msgid "Realm:"
msgstr "Realm:"

#: authconfig.c:219
msgid "KDC:"
msgstr "KDC:"

#: authconfig.c:220
msgid "Admin Server:"
msgstr "Administrationsserver:"

#: authconfig.c:244
msgid "Workgroup:"
msgstr "Arbetsgrupp:"

#: authconfig.c:245
msgid "Servers:"
msgstr "Servrar:"

#. NSCD
#: authconfig.c:285
msgid "Cache Information"
msgstr "Cacheinformation"

#. NSS modules: NIS.
#: authconfig.c:293
msgid "Use NIS"
msgstr "Använd NIS"

#: authconfig.c:323
msgid "Use LDAP"
msgstr "Använd LDAP"

#: authconfig.c:328 authconfig.c:491
msgid "Use TLS"
msgstr "Använd TLS"

#. NSS modules: hesiod.
#: authconfig.c:362
msgid "Use Hesiod"
msgstr "Använd Hesiod"

#: authconfig.c:392
msgid "Next"
msgstr "Nästa"

#: authconfig.c:393 authconfig.c:602 authconfig.c:615
msgid "Back"
msgstr "Tillbaka"

#: authconfig.c:393 authconfig.c:603 glade.strings:38
msgid "Cancel"
msgstr "Avbryt"

#: authconfig.c:413
msgid "User Information Configuration"
msgstr "Konfiguration av användarinformation"

#: authconfig.c:474
msgid "Use Shadow Passwords"
msgstr "Använd skugglösenord"

#: authconfig.c:479
msgid "Use MD5 Passwords"
msgstr "Använd MD5-lösenord"

#: authconfig.c:486
msgid "Use LDAP Authentication"
msgstr "Använd LDAP-autentisering"

#: authconfig.c:524
msgid "Use Kerberos 5"
msgstr "Använd Kerberos 5"

#: authconfig.c:562
msgid "Use SMB Authentication"
msgstr "Använd SMB-autentisering"

#. !/usr/bin/python2.2
#. Toggle a boolean.
#. Create a vbox or dialog using the file, and return it. */
#. Create a vbox with the right controls and return the vbox. */
#: authconfig.c:632 authconfig-gtk.py:112 glade.strings:7
msgid "Authentication Configuration"
msgstr "Autentiseringskonfiguration"

#: authconfig.c:775
msgid "enable shadowed passwords by default"
msgstr "använd skugglösenord som standard"

#: authconfig.c:777
msgid "disable shadowed passwords by default"
msgstr "använd inte skugglösenord som standard"

#: authconfig.c:781
msgid "enable MD5 passwords by default"
msgstr "använd MD5-lösenord som standard"

#: authconfig.c:783
msgid "disable MD5 passwords by default\n"
msgstr "använd inte MD5-lösenord som standard\n"

#: authconfig.c:786
msgid "enable NIS"
msgstr "använd NIS"

#: authconfig.c:788
msgid "disable NIS"
msgstr "använd inte NIS"

#: authconfig.c:790
msgid "default NIS domain"
msgstr "standarddomän för NIS"

#: authconfig.c:790
msgid "<domain>"
msgstr "<domän>"

#: authconfig.c:792
msgid "default NIS server\n"
msgstr "standardserver för NIS\n"

#: authconfig.c:792 authconfig.c:807 authconfig.c:816 authconfig.c:818
#: authconfig.c:829
msgid "<server>"
msgstr "<server>"

#: authconfig.c:795
msgid "enable LDAP for user information by default"
msgstr "använd LDAP för användarinformation som standard"

#: authconfig.c:797
msgid "disable LDAP for user information by default"
msgstr "använd inte LDAP för användarinformation som standard"

#: authconfig.c:799
msgid "enable use of TLS with LDAP"
msgstr "använd TLS med LDAP"

#: authconfig.c:801
msgid "disable use of TLS with LDAP"
msgstr "använd inte TLS med LDAP"

#: authconfig.c:803
msgid "enable LDAP for authentication by default"
msgstr "använd LDAP för autentisering som standard"

#: authconfig.c:805
msgid "disable LDAP for authentication by default"
msgstr "använd inte LDAP för autentisering som standard"

#: authconfig.c:807
msgid "default LDAP server"
msgstr "standardserver för LDAP"

#: authconfig.c:809
msgid "default LDAP base DN\n"
msgstr "standardbasnamn för LDAP\n"

#: authconfig.c:809
msgid "<dn>"
msgstr "<namn>"

#: authconfig.c:812
msgid "enable kerberos authentication by default"
msgstr "använd kerberos-autentisering som standard"

#: authconfig.c:814
msgid "disable kerberos authentication by default"
msgstr "använd inte kerberos-autentisering som standard"

#: authconfig.c:816
msgid "default kerberos KDC"
msgstr "standard-KDC för kerberos"

#: authconfig.c:818
msgid "default kerberos admin server"
msgstr "standardadministationsserver för kerberos"

#: authconfig.c:820
msgid "default kerberos realm\n"
msgstr "standard-realm för kerberos\n"

#: authconfig.c:820
msgid "<realm>"
msgstr "<realm>"

#: authconfig.c:823
msgid "enable SMB authentication by default"
msgstr "använd SMB-autentisering som standard"

#: authconfig.c:825
msgid "disable SMB authentication by default"
msgstr "använd inte SMB-autentisering som standard"

#: authconfig.c:827
msgid "workgroup authentication servers are in"
msgstr "servrar för autentisering av arbetsgrupper finns på"

#: authconfig.c:827
msgid "<workgroup>"
msgstr "<arbetsgrupp>"

#: authconfig.c:829
msgid "names of servers to authenticate against\n"
msgstr "namn på servrar att autentisera mot\n"

#: authconfig.c:832
msgid "enable hesiod for user information by default"
msgstr "använd hesiod för användarinformation som standard"

#: authconfig.c:834
msgid "disable hesiod for user information by default"
msgstr "använd inte hesiod för användarinformation som standard"

#: authconfig.c:836
msgid "default hesiod LHS"
msgstr "standard-LHS för hesiod"

#: authconfig.c:836
msgid "<lhs>"
msgstr "<lhs>"

#: authconfig.c:838
msgid "default hesiod RHS\n"
msgstr "standard-RHS för hesiod\n"

#: authconfig.c:838
msgid "<rhs>"
msgstr "<rhs>"

#: authconfig.c:841
msgid "enable caching of user information by default"
msgstr "använd cachning av användarinformation som standard"

#: authconfig.c:843
msgid "disable caching of user information by default\n"
msgstr "använd inte cachning av användarinformation som standard\n"

#: authconfig.c:850
msgid "do not start/stop portmap, ypbind, and nscd"
msgstr "starta/stoppa inte portmap, ypbind och nscd"

#: authconfig.c:852
msgid "don't display user interface"
msgstr "visa inte användargränssnitt"

#: authconfig.c:854
msgid "probe network for defaults and print them"
msgstr "undersök nätverket för standardalternativ och skriv ut dem"

#: authconfig.c:857
msgid "use locally-defined policies"
msgstr "använd lokalt definierad policy"

#: authconfig.c:859
msgid "don't use locally-defined policies"
msgstr "använd inte lokalt definierad policy"

#: authconfig.c:870
#, c-format
msgid "%s: bad argument %s: %s\n"
msgstr "%s: felaktigt argument %s: %s\n"

#: authconfig.c:879
#, c-format
msgid "%s: attempting to continue\n"
msgstr "%s: försöker fortsätta\n"

#: authconfig.c:883
#, c-format
msgid "%s: unexpected argument\n"
msgstr "%s: oväntat argument\n"

#: authconfig.c:910
#, c-format
msgid "%s: can only be run as root\n"
msgstr "%s: kan endast köras som root\n"

#: authconfig.c:921 authconfig.c:929 authconfig.c:937 authconfig.c:945
#: authconfig.c:953 authconfig.c:961 authconfig.c:974 authconfig.c:982
#, c-format
msgid "%s: critical error reading %s/%s"
msgstr "%s: kritiskt fel vid läsning av %s/%s"

#: authconfig.c:968
#, c-format
msgid "%s: unable to read caching configuration"
msgstr "%s: kan inte läsa cachningskonfiguration"

#: authconfig.c:1044
msgid ""
" <Tab>/<Alt-Tab> between elements  |  <Space> selects  | <F12> next "
"screen"
msgstr ""
" <Tab>/<Alt-Tab> mellan element  | <Blanksteg> väljer  | <F12> nästa "
"skärm"

#: authconfig.c:1047
msgid "(c) 1999-2002 Red Hat, Inc."
msgstr "© 1999-2002 Red Hat, Inc."

#: authconfig.c:1054
msgid "dialog was cancelled\n"
msgstr "dialogen avbröts\n"

#: authconfig.c:1069
#, c-format
msgid "%s: critical error recording caching setting"
msgstr "%s: kritiskt fel vid registrering av cachningsinställning"

#: authconfig.c:1075 authconfig.c:1081 authconfig.c:1087 authconfig.c:1093
#: authconfig.c:1099 authconfig.c:1104 authconfig.c:1109 authconfig.c:1115
#, c-format
msgid "%s: critical error writing %s/%s"
msgstr "%s: kritiskt fel vid skrivning av %s/%s"

#: authconfig.desktop.in.h:1 glade.strings:36
msgid "Authentication"
msgstr "Autentisering"

#: authconfig.desktop.in.h:2
msgid "Control how the system verifies users who attempt to log in"
msgstr "Styr hur systemet verifierar användare som försöker logga in"

#: authinfo.h:58
#, c-format
msgid ""
"The %s file was not found, but it is required for %s support to work "
"properly. Install the %s package, which provides this file."
msgstr ""
"Filen %s hittades inte, men den krävs för att stöd för %s ska fungera "
"korrekt. Installera paketet %s som tillhandahåller denna fil."

#: glade.strings:8
msgid "_Cache User Information"
msgstr "_Lagra användarinformation i cache"

#: glade.strings:9
msgid "NIS"
msgstr "NIS"

#: glade.strings:10
msgid "_Configure NIS..."
msgstr "_Konfigurera NIS..."

#: glade.strings:11
msgid "Enable _NIS Support"
msgstr "Använd stöd för _NIS"

#: glade.strings:12
msgid ""
"NIS is the Name Information Service. It is commonly used on small to medium "
"networks."
msgstr ""
"NIS är en namninformationstjänst (Name Information Service). Det används "
"vanligtvis på små till medelstora nätverk."

#: glade.strings:13 glade.strings:24
msgid "LDAP"
msgstr "LDAP"

#: glade.strings:14 glade.strings:25
msgid "Enable _LDAP Support"
msgstr "Använd stöd för _LDAP"

#: glade.strings:15 glade.strings:26
msgid "_Configure LDAP..."
msgstr "_Konfigurera LDAP..."

#: glade.strings:16 glade.strings:27
msgid ""
"The Lightweight Directory Access Protocol is a standard way of searching a "
"directory, which can hold arbitrary data in a structured hierarchy. LDAP is "
"increasingly being used in small to large networks."
msgstr ""
"LDAP (Lightweight Directory Access Protocol) är ett standardsätt för att "
"genomsöka en katalog som kan innehålla godtycklig data i en strukturerad "
"hierarki. LDAP används mer och mer i små till stora nätverk."

#: glade.strings:17
msgid "Hesiod"
msgstr "Hesiod"

#: glade.strings:18
msgid "Enable _Hesiod Support"
msgstr "Använd stöd för _Hesiod"

#: glade.strings:19
msgid "_Configure Hesiod..."
msgstr "_Konfigurera Hesiod..."

#: glade.strings:20
msgid ""
"Hesiod allows a system administrator to publish user and group information "
"in DNS. It is sometimes used in very large networks."
msgstr ""
"Hesiod låter en systemadministratör publicera användar- och gruppinformation "
"i DNS. Det används ibland i mycket stora nätverk."

#: glade.strings:21
msgid "User Information"
msgstr "Användarinformation"

#: glade.strings:22
msgid "Use _Shadow Passwords"
msgstr "Använd _skugglösenord"

#: glade.strings:23
msgid "Use _MD5 Passwords"
msgstr "Använd _MD5-lösenord"

#: glade.strings:28
msgid "Kerberos"
msgstr "Kerberos"

#: glade.strings:29
msgid "Enable _Kerberos Support"
msgstr "Använd stöd för _Kerberos"

#: glade.strings:30
msgid "_Configure Kerberos..."
msgstr "_Konfigurera Kerberos..."

#: glade.strings:31
msgid ""
"Kerberos is a trusted third-party authentication system which is commonly "
"used in medium to large networks."
msgstr ""
"Kerberos är autentiseringssystem för pålitliga tredjeparter som vanligen "
"används i mellanstora till stora nätverk."

#: glade.strings:32
msgid "SMB Authentication"
msgstr "SMB-autentisering"

#: glade.strings:33
msgid "Enable _SMB Support"
msgstr "Använd stöd för _SMB"

#: glade.strings:34
msgid "_Configure SMB..."
msgstr "_Konfigurera SMB..."

#: glade.strings:35
msgid ""
"SMB authentication verifies user passwords by attempting to connect to a "
"server which uses the SMB (system message block) protocol suite."
msgstr ""
"SMB-autentisering verifierar användarlösenord genom att försöka ansluta till "
"en server som använder protokolluppsättningen SMB (System Message Block)."

#: glade.strings:39
msgid "NIS Settings"
msgstr "NIS-inställningar"

#: glade.strings:40
msgid "NIS _Server"
msgstr "NIS-_server"

#: glade.strings:41
msgid "NIS _Domain"
msgstr "NIS-domän"

#: glade.strings:42 glade.strings:47 glade.strings:53 glade.strings:58
#: glade.strings:64
msgid "Apply"
msgstr "Verkställ"

#: glade.strings:43 glade.strings:48 glade.strings:54 glade.strings:59
#: glade.strings:65
msgid "Close"
msgstr "Stäng"

#: glade.strings:44
msgid "Hesiod Settings"
msgstr "Hesiodinställningar"

#: glade.strings:45
msgid "Hesiod _RHS"
msgstr "Hesiod-_RHS"

#: glade.strings:46
msgid "Hesiod _LHS"
msgstr "Hesiod-_LHS"

#: glade.strings:49
msgid "Kerberos Settings"
msgstr "Kerberosinställningar"

#: glade.strings:50
msgid "_Admin Servers"
msgstr "_Administrationsservrar"

#: glade.strings:51
msgid "_Realm"
msgstr "_Realm"

#: glade.strings:52
msgid "_KDCs"
msgstr "_KDC:er"

#: glade.strings:55
msgid "SMB Settings"
msgstr "SMB-inställningar"

#: glade.strings:56
msgid "_Domain Controllers"
msgstr "_Domänkontrollörer"

#: glade.strings:57
msgid "_Workgroup"
msgstr "_Arbetsgrupp"

#: glade.strings:60
msgid "LDAP Settings"
msgstr "LDAP-inställningar"

#: glade.strings:61
msgid "LDAP _Server"
msgstr "LDAP-_server"

#: glade.strings:62
msgid "LDAP Search _Base DN"
msgstr "_Bassök-DN för LDAP"

#: glade.strings:63
msgid "Use _TLS to encrypt connections"
msgstr "Använd _TLS för att kryptera anslutningar"

#: localpol.h:9
msgid "Use Local Policies"
msgstr "Använd lokal policy"

#~ msgid "authconfig"
#~ msgstr "authconfig"

#~ msgid "OK"
#~ msgstr "OK"

Arkiv genererat av hypermail 2.1.6.