chkconfig (Red Hat)

Författare: Christian Rose (menthos_at_menthos.com)
Datum: 2003-02-21 16:17:31

Här är uppdateringen av chkconfig. Ta gärna en titt. Filen finns även på
http://www.menthos.com/po/redhat/chkconfig.sv.po.


Christian


 # Swedish messages for chkconfig.
 # Copyright (C) 2001, 2002, 2003 Christian Rose <menthos@menthos.com>
 #
 # $Id: sv.po,v 1.25 2003/02/02 12:02:57 menthos Exp $
 #
 msgid ""
 msgstr ""
 "Project-Id-Version: chkconfig\n"
G "POT-Creation-Date: 2002-06-12 01:15-0400\n"
G "PO-Revision-Date: 2002-07-19 16:30+0200\n"
N "POT-Creation-Date: 2003-01-31 16:09-0500\n"
N "PO-Revision-Date: 2003-02-02 13:13+0100\n"
 "Last-Translator: Christian Rose <menthos@menthos.com>\n"
 "Language-Team: Swedish <sv@li.org>\n"
 "MIME-Version: 1.0\n"
 "Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n"
 "Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
 
 
 #: ../chkconfig.c:35
 #, c-format
 msgid ""
 "service %s supports chkconfig, but is not referenced in any runlevel (run "
 "'chkconfig --add %s')\n"
 msgstr ""
G "tjänsten %s stöder chkconfig men nämns inte i någon körnivå (kör "
G "\"chkconfig --add %s\")\n"
N "tjänsten %s stöder chkconfig men nämns inte i någon körnivå (kör \"chkconfig "
N "--add %s\")\n"
 
N 
 #: ../alternatives.c:46
 #, c-format
N msgid "alternatives version %s - Copyright (C) 2001 Red Hat, Inc.\n"
N msgstr "alternatives version %s - Copyright © 2001 Red Hat, Inc.\n"
N 
 #: ../alternatives.c:47
N msgid ""
N "This may be freely redistributed under the terms of the GNU Public License.\n"
N "\n"
N msgstr ""
N "Detta kan distribueras fritt under villkoren i GNU Public License.\n"
N "\n"
N 
 #: ../alternatives.c:48
N msgid "usage: alternatives --install <link> <name> <path> <priority>\n"
N msgstr ""
N "användning: alternatives --install <länk> <namn> <sökväg> <prioritet>\n"
N 
 #: ../alternatives.c:49
N msgid "          [--initscript <service>]\n"
N msgstr ""
N "             [--initscript <tjänst>]\n"
N 
 #: ../alternatives.c:50
N msgid "          [--slave <link> <name> <path>]*\n"
N msgstr ""
N "             [--slave <länk> <namn> <sökväg>]*\n"
N 
 # Ska vara vänsterjusterat i förhållande till "usage: "/"användning: " ovan
 #: ../alternatives.c:51
N msgid "    alternatives --remove <name> <path>\n"
N msgstr ""
N "      alternatives --remove <namn> <sökväg>\n"
N 
 #: ../alternatives.c:52
N msgid "    alternatives --auto <name>\n"
N msgstr ""
N "      alternatives --auto <namn>\n"
N 
 #: ../alternatives.c:53
N msgid "    alternatives --config <name>\n"
N msgstr ""
N "      alternatives --config <namn>\n"
N 
 #: ../alternatives.c:54
N msgid "    alternatives --display <name>\n"
N msgstr ""
N "      alternatives --display <namn>\n"
N 
 #: ../alternatives.c:55
N msgid "    alternatives --set <name> <path>\n"
N msgstr ""
N "      alternatives --set <namn> <sökväg>\n"
N 
 #: ../alternatives.c:56
N msgid "\n"
N msgstr "\n"
N 
 #: ../alternatives.c:57
N msgid "common options: --verbose --test --help --usage --version\n"
N msgstr "gemensamma flaggor: --verbose --test --help --usage --version\n"
N 
 #: ../alternatives.c:58
N msgid "        --altdir <directory> --admindir <directory>\n"
N msgstr "          --altdir <katalog> --admindir <katalog>\n"
N 
 #: ../alternatives.c:159
 #, c-format
N msgid "failed to open %s: %s\n"
N msgstr "misslyckades med att öppna %s: %s\n"
N 
 #: ../alternatives.c:168
 #, c-format
N msgid "failed to read %s: %s\n"
N msgstr "misslyckades med att läsa %s: %s\n"
N 
 #: ../alternatives.c:177
 #, c-format
N msgid "%s empty!\n"
N msgstr "%s är tom!\n"
N 
 #: ../alternatives.c:186
 #, c-format
N msgid "bad mode on line 1 of %s\n"
N msgstr "felaktigt läge på rad 1 i %s\n"
N 
 #: ../alternatives.c:193
 #, c-format
N msgid "bad primary link in %s\n"
N msgstr "felaktig primär länk i %s\n"
N 
 #: ../alternatives.c:205
 #, c-format
N msgid "path %s unexpected in %s\n"
N msgstr "sökvägen %s oväntad i %s\n"
N 
 #: ../alternatives.c:214
 #, c-format
N msgid "missing path for slave %s in %s\n"
N msgstr "sökväg saknas för slaven %s i %s\n"
N 
 #: ../alternatives.c:224
 #, c-format
N msgid "unexpected end of file in %s\n"
N msgstr "oväntat filslut i %s\n"
N 
 #: ../alternatives.c:233
 #, c-format
N msgid "path to alternate expected in %s\n"
N msgstr "sökväg till alternativ förväntades i %s\n"
N 
 #: ../alternatives.c:253
 #, c-format
N msgid "numeric priority expected in %s\n"
N msgstr "numerisk prioritet förväntades i %s\n"
N 
 #: ../alternatives.c:275
 #, c-format
N msgid "slave path expected in %s\n"
N msgstr "slavsökväg förväntades i %s\n"
N 
 #: ../alternatives.c:294
 #, c-format
N msgid "unexpected line in %s: %s\n"
N msgstr "oväntad rad i %s: %s\n"
N 
 #: ../alternatives.c:316
N msgid "link points to no alternative -- setting mode to manual\n"
N msgstr ""
N "länken pekar inte till något alternativ -- ställer in läge till manuellt\n"
N 
 #: ../alternatives.c:321
N msgid "link changed -- setting mode to manual\n"
N msgstr "länken ändrad -- ställer in läge till manuellt\n"
N 
 #: ../alternatives.c:337 ../alternatives.c:344
 #, c-format
N msgid "would remove %s\n"
N msgstr "skulle ta bort %s\n"
N 
 #: ../alternatives.c:339 ../alternatives.c:346 ../alternatives.c:377
 #, c-format
N msgid "failed to remove link %s: %s\n"
N msgstr "misslyckades med att ta bort länken %s: %s\n"
N 
 #: ../alternatives.c:362 ../alternatives.c:374
 #, c-format
N msgid "would link %s -> %s\n"
N msgstr "skulle länka %s -> %s\n"
N 
 #: ../alternatives.c:366 ../alternatives.c:383
 #, c-format
N msgid "failed to link %s -> %s: %s\n"
N msgstr "misslyckades med att länka %s -> %s: %s\n"
N 
 #: ../alternatives.c:415
 #, c-format
N msgid "%s already exists\n"
N msgstr "%s finns redan\n"
N 
 #: ../alternatives.c:417
 #, c-format
N msgid "failed to create %s: %s\n"
N msgstr "misslyckades med att skapa %s: %s\n"
N 
 #: ../alternatives.c:448
 #, c-format
N msgid "failed to replace %s with %s: %s\n"
N msgstr "misslyckades med att ersätta %s med %s: %s\n"
N 
 #: ../alternatives.c:510
 #, c-format
N msgid "the primary link for %s must be %s\n"
N msgstr "primära länken för %s måste vara %s\n"
N 
 #: ../alternatives.c:574
 #, c-format
N msgid "link %s incorrect for slave %s (%s %s)\n"
N msgstr "länken %s är felaktig för slaven %s (%s %s)\n"
N 
 #: ../alternatives.c:616
 #, c-format
N msgid "%s - status is auto.\n"
N msgstr "%s - statusen är automatisk.\n"
N 
 #: ../alternatives.c:618
 #, c-format
N msgid "%s - status is manual.\n"
N msgstr "%s - statusen är manuell.\n"
N 
 #: ../alternatives.c:620
 #, c-format
N msgid " link currently points to %s\n"
N msgstr " länk pekar för tillfället på %s\n"
N 
 #: ../alternatives.c:623
 #, c-format
N msgid "%s - priority %d\n"
N msgstr "%s - prioritet %d\n"
N 
 #: ../alternatives.c:626
 #, c-format
N msgid " slave %s: %s\n"
N msgstr " slav %s: %s\n"
N 
 #: ../alternatives.c:631
 #, c-format
N msgid "Current `best' version is %s.\n"
N msgstr "Den för tillfället \"bästa\" versionen är %s.\n"
N 
 #: ../alternatives.c:661
 #, c-format
N msgid "There are %d programs which provide '%s'.\n"
N msgstr "Det finns %d program som tillhandahåller \"%s\".\n"
N 
 #: ../alternatives.c:663
N msgid " Selection  Command\n"
N msgstr " Val     Kommando\n"
N 
 #: ../alternatives.c:672
N msgid "Enter to keep the current selection[+], or type selection number: "
N msgstr "Retur för att behålla det aktuella valet[+], eller ange valnummer: "
N 
 #: ../alternatives.c:675
N msgid ""
N "\n"
N "error reading choice\n"
N msgstr ""
N "\n"
N "fel vid läsning av val\n"
N 
 #: ../alternatives.c:702 ../alternatives.c:728
 #, c-format
N msgid "%s has not been configured as an alternative for %s\n"
N msgstr "%s har inte konfigurerats som ett alternativ för %s\n"
N 
 #: ../alternatives.c:744
 #, c-format
N msgid "(would remove %s\n"
N msgstr "(skulle ta bort %s\n"
N 
N msgid "(would remove %s)\n"
N msgstr "(skulle ta bort %s)\n"
N 
 #: ../alternatives.c:746
 #, c-format
N msgid "failed to remove %s: %s\n"
N msgstr "misslyckades med att ta bort %s: %s\n"
N 
 #: ../alternatives.c:864
 #, c-format
N msgid "altdir %s invalid\n"
N msgstr "alternativa katalogen %s är ogiltig\n"
N 
 #: ../alternatives.c:870
 #, c-format
N msgid "admindir %s invalid\n"
N msgstr "administrationskatalogen %s är ogiltig\n"
N 
 #: ../alternatives.c:880
 #, c-format
N msgid "alternatives version %s\n"
N msgstr "alternatives version %s\n"

# Swedish messages for chkconfig.
# Copyright (C) 2001, 2002, 2003 Christian Rose <menthos@menthos.com>
#
# $Id: sv.po,v 1.25 2003/02/02 12:02:57 menthos Exp $
#
msgid ""
msgstr ""
"Project-Id-Version: chkconfig\n"
"POT-Creation-Date: 2003-01-31 16:09-0500\n"
"PO-Revision-Date: 2003-02-02 13:13+0100\n"
"Last-Translator: Christian Rose <menthos@menthos.com>\n"
"Language-Team: Swedish <sv@li.org>\n"
"MIME-Version: 1.0\n"
"Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n"
"Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"

#: ../chkconfig.c:21
#, c-format
msgid "%s version %s - Copyright (C) 1997-2000 Red Hat, Inc.\n"
msgstr "%s version %s - Copyright © 1997-2000 Red Hat, Inc.\n"

#: ../chkconfig.c:22
msgid ""
"This may be freely redistributed under the terms of the GNU Public License.\n"
msgstr ""
"Detta program kan distribueras fritt under villkoren i GNU Public License.\n"

#: ../chkconfig.c:25
#, c-format
msgid "usage:  %s --list [name]\n"
msgstr "användning:  %s --list [namn]\n"

#: ../chkconfig.c:26
#, c-format
msgid "        %s --add <name>\n"
msgstr "       %s --add <namn>\n"

#: ../chkconfig.c:27
#, c-format
msgid "     %s --del <name>\n"
msgstr "       %s --del <namn>\n"

#: ../chkconfig.c:28
#, c-format
msgid "     %s [--level <levels>] <name> %s)\n"
msgstr "       %s [--level <nivåer>] <namn> %s)\n"

#: ../chkconfig.c:35
#, c-format
msgid ""
"service %s supports chkconfig, but is not referenced in any runlevel (run "
"'chkconfig --add %s')\n"
msgstr ""
"tjänsten %s stöder chkconfig men nämns inte i någon körnivå (kör \"chkconfig "
"--add %s\")\n"

#: ../chkconfig.c:37
#, c-format
msgid "service %s does not support chkconfig\n"
msgstr "tjänsten %s stöder inte chkconfig\n"

#: ../chkconfig.c:39
#, c-format
msgid "error reading information on service %s: %s\n"
msgstr "fel vid läsning av information om tjänsten %s: %s\n"

#: ../chkconfig.c:98 ../chkconfig.c:248
#, c-format
msgid "failed to open %s/init.d: %s\n"
msgstr "misslyckades med att öppna %s/init.d: %s\n"

#: ../chkconfig.c:211 ../chkconfig.c:216 ../chkconfig.c:313
msgid "on"
msgstr "på"

#: ../chkconfig.c:211 ../chkconfig.c:216 ../chkconfig.c:313
msgid "off"
msgstr "av"

#: ../chkconfig.c:282
#, c-format
msgid "error reading from directory %s/init.d: %s"
msgstr "fel vid läsning från katalogen %s/init.d: %s"

#: ../chkconfig.c:290
msgid "xinetd based services:\n"
msgstr "xinetd-baserade tjänster:\n"

#: ../chkconfig.c:292
#, c-format
msgid "failed to open directory %s: %s"
msgstr "misslyckades med att öppna katalogen %s: %s"

#: ../chkconfig.c:404
#, c-format
msgid "%s version %s\n"
msgstr "%s version %s\n"

#: ../chkconfig.c:411
msgid "only one of --list, --add, or --del may be specified\n"
msgstr "endast en av --list, --add eller --del kan anges\n"

#: ../chkconfig.c:463
msgid "only one runlevel may be specified for a chkconfig query\n"
msgstr "endast en körnivå (runlevel) kan anges i en chkconfig-fråga\n"

#: ../ntsysv.c:30
msgid "Press <F1> for more information on a service."
msgstr "Tryck <F1> för mer information om en tjänst."

#: ../ntsysv.c:62 ../ntsysv.c:99
msgid "Ok"
msgstr "Ok"

#: ../ntsysv.c:62
msgid "Back"
msgstr "Tillbaka"

#: ../ntsysv.c:62
msgid "Cancel"
msgstr "Avbryt"

#: ../ntsysv.c:74
msgid "What services should be automatically started?"
msgstr "Vilka tjänster ska startas automatiskt?"

#: ../ntsysv.c:80
msgid "Services"
msgstr "Tjänster"

#: ../ntsysv.c:186 ../ntsysv.c:230
#, c-format
msgid "error reading info for service %s: %s\n"
msgstr "fel vid läsning av information om tjänsten %s: %s\n"

#: ../ntsysv.c:195
#, c-format
msgid "error reading from directory %s/init.d: %s\n"
msgstr "fel vid läsning från katalogen %s/init.d: %s\n"

#: ../ntsysv.c:239
#, c-format
msgid "error reading from directory %s: %s\n"
msgstr "fel vid läsning från katalogen %s: %s\n"

#: ../ntsysv.c:275
#, c-format
msgid "You must be root to run %s.\n"
msgstr "Du måste vara root för att kunna köra %s.\n"

#: ../ntsysv.c:292
msgid "bad argument to --levels\n"
msgstr "felaktigt argument till --levels\n"

#: ../ntsysv.c:299
msgid "No services may be managed by ntsysv!\n"
msgstr "Inga tjänster kan hanteras av ntsysv!\n"

#: ../leveldb.c:507
#, c-format
msgid "failed to glob pattern %s: %s\n"
msgstr "misslyckades med att matcha mönstret %s: %s\n"

#: ../leveldb.c:538
msgid "cannot determine current run level\n"
msgstr "kan inte bestämma nuvarande körnivå (runlevel)\n"

#: ../leveldb.c:626
#, c-format
msgid "failed to make symlink %s: %s\n"
msgstr "misslyckades med att skapa den symboliska länken %s: %s\n"

#: ../alternatives.c:46
#, c-format
msgid "alternatives version %s - Copyright (C) 2001 Red Hat, Inc.\n"
msgstr "alternatives version %s - Copyright © 2001 Red Hat, Inc.\n"

#: ../alternatives.c:47
msgid ""
"This may be freely redistributed under the terms of the GNU Public License.\n"
"\n"
msgstr ""
"Detta kan distribueras fritt under villkoren i GNU Public License.\n"
"\n"

#: ../alternatives.c:48
msgid "usage: alternatives --install <link> <name> <path> <priority>\n"
msgstr ""
"användning: alternatives --install <länk> <namn> <sökväg> <prioritet>\n"

#: ../alternatives.c:49
msgid "          [--initscript <service>]\n"
msgstr ""
"             [--initscript <tjänst>]\n"

#: ../alternatives.c:50
msgid "          [--slave <link> <name> <path>]*\n"
msgstr ""
"             [--slave <länk> <namn> <sökväg>]*\n"

# Ska vara vänsterjusterat i förhållande till "usage: "/"användning: " ovan
#: ../alternatives.c:51
msgid "    alternatives --remove <name> <path>\n"
msgstr ""
"      alternatives --remove <namn> <sökväg>\n"

#: ../alternatives.c:52
msgid "    alternatives --auto <name>\n"
msgstr ""
"      alternatives --auto <namn>\n"

#: ../alternatives.c:53
msgid "    alternatives --config <name>\n"
msgstr ""
"      alternatives --config <namn>\n"

#: ../alternatives.c:54
msgid "    alternatives --display <name>\n"
msgstr ""
"      alternatives --display <namn>\n"

#: ../alternatives.c:55
msgid "    alternatives --set <name> <path>\n"
msgstr ""
"      alternatives --set <namn> <sökväg>\n"

#: ../alternatives.c:56
msgid "\n"
msgstr "\n"

#: ../alternatives.c:57
msgid "common options: --verbose --test --help --usage --version\n"
msgstr "gemensamma flaggor: --verbose --test --help --usage --version\n"

#: ../alternatives.c:58
msgid "        --altdir <directory> --admindir <directory>\n"
msgstr "          --altdir <katalog> --admindir <katalog>\n"

#: ../alternatives.c:159
#, c-format
msgid "failed to open %s: %s\n"
msgstr "misslyckades med att öppna %s: %s\n"

#: ../alternatives.c:168
#, c-format
msgid "failed to read %s: %s\n"
msgstr "misslyckades med att läsa %s: %s\n"

#: ../alternatives.c:177
#, c-format
msgid "%s empty!\n"
msgstr "%s är tom!\n"

#: ../alternatives.c:186
#, c-format
msgid "bad mode on line 1 of %s\n"
msgstr "felaktigt läge på rad 1 i %s\n"

#: ../alternatives.c:193
#, c-format
msgid "bad primary link in %s\n"
msgstr "felaktig primär länk i %s\n"

#: ../alternatives.c:205
#, c-format
msgid "path %s unexpected in %s\n"
msgstr "sökvägen %s oväntad i %s\n"

#: ../alternatives.c:214
#, c-format
msgid "missing path for slave %s in %s\n"
msgstr "sökväg saknas för slaven %s i %s\n"

#: ../alternatives.c:224
#, c-format
msgid "unexpected end of file in %s\n"
msgstr "oväntat filslut i %s\n"

#: ../alternatives.c:233
#, c-format
msgid "path to alternate expected in %s\n"
msgstr "sökväg till alternativ förväntades i %s\n"

#: ../alternatives.c:253
#, c-format
msgid "numeric priority expected in %s\n"
msgstr "numerisk prioritet förväntades i %s\n"

#: ../alternatives.c:275
#, c-format
msgid "slave path expected in %s\n"
msgstr "slavsökväg förväntades i %s\n"

#: ../alternatives.c:294
#, c-format
msgid "unexpected line in %s: %s\n"
msgstr "oväntad rad i %s: %s\n"

#: ../alternatives.c:316
msgid "link points to no alternative -- setting mode to manual\n"
msgstr ""
"länken pekar inte till något alternativ -- ställer in läge till manuellt\n"

#: ../alternatives.c:321
msgid "link changed -- setting mode to manual\n"
msgstr "länken ändrad -- ställer in läge till manuellt\n"

#: ../alternatives.c:337 ../alternatives.c:344
#, c-format
msgid "would remove %s\n"
msgstr "skulle ta bort %s\n"

#: ../alternatives.c:339 ../alternatives.c:346 ../alternatives.c:377
#, c-format
msgid "failed to remove link %s: %s\n"
msgstr "misslyckades med att ta bort länken %s: %s\n"

#: ../alternatives.c:362 ../alternatives.c:374
#, c-format
msgid "would link %s -> %s\n"
msgstr "skulle länka %s -> %s\n"

#: ../alternatives.c:366 ../alternatives.c:383
#, c-format
msgid "failed to link %s -> %s: %s\n"
msgstr "misslyckades med att länka %s -> %s: %s\n"

#: ../alternatives.c:415
#, c-format
msgid "%s already exists\n"
msgstr "%s finns redan\n"

#: ../alternatives.c:417
#, c-format
msgid "failed to create %s: %s\n"
msgstr "misslyckades med att skapa %s: %s\n"

#: ../alternatives.c:448
#, c-format
msgid "failed to replace %s with %s: %s\n"
msgstr "misslyckades med att ersätta %s med %s: %s\n"

#: ../alternatives.c:510
#, c-format
msgid "the primary link for %s must be %s\n"
msgstr "primära länken för %s måste vara %s\n"

#: ../alternatives.c:574
#, c-format
msgid "link %s incorrect for slave %s (%s %s)\n"
msgstr "länken %s är felaktig för slaven %s (%s %s)\n"

#: ../alternatives.c:616
#, c-format
msgid "%s - status is auto.\n"
msgstr "%s - statusen är automatisk.\n"

#: ../alternatives.c:618
#, c-format
msgid "%s - status is manual.\n"
msgstr "%s - statusen är manuell.\n"

#: ../alternatives.c:620
#, c-format
msgid " link currently points to %s\n"
msgstr " länk pekar för tillfället på %s\n"

#: ../alternatives.c:623
#, c-format
msgid "%s - priority %d\n"
msgstr "%s - prioritet %d\n"

#: ../alternatives.c:626
#, c-format
msgid " slave %s: %s\n"
msgstr " slav %s: %s\n"

#: ../alternatives.c:631
#, c-format
msgid "Current `best' version is %s.\n"
msgstr "Den för tillfället \"bästa\" versionen är %s.\n"

#: ../alternatives.c:661
#, c-format
msgid "There are %d programs which provide '%s'.\n"
msgstr "Det finns %d program som tillhandahåller \"%s\".\n"

#: ../alternatives.c:663
msgid " Selection  Command\n"
msgstr " Val     Kommando\n"

#: ../alternatives.c:672
msgid "Enter to keep the current selection[+], or type selection number: "
msgstr "Retur för att behålla det aktuella valet[+], eller ange valnummer: "

#: ../alternatives.c:675
msgid ""
"\n"
"error reading choice\n"
msgstr ""
"\n"
"fel vid läsning av val\n"

#: ../alternatives.c:702 ../alternatives.c:728
#, c-format
msgid "%s has not been configured as an alternative for %s\n"
msgstr "%s har inte konfigurerats som ett alternativ för %s\n"

#: ../alternatives.c:744
#, c-format
msgid "(would remove %s\n"
msgstr "(skulle ta bort %s\n"

msgid "(would remove %s)\n"
msgstr "(skulle ta bort %s)\n"

#: ../alternatives.c:746
#, c-format
msgid "failed to remove %s: %s\n"
msgstr "misslyckades med att ta bort %s: %s\n"

#: ../alternatives.c:864
#, c-format
msgid "altdir %s invalid\n"
msgstr "alternativa katalogen %s är ogiltig\n"

#: ../alternatives.c:870
#, c-format
msgid "admindir %s invalid\n"
msgstr "administrationskatalogen %s är ogiltig\n"

#: ../alternatives.c:880
#, c-format
msgid "alternatives version %s\n"
msgstr "alternatives version %s\n"

Arkiv genererat av hypermail 2.1.6.