autorun (Red Hat)

Författare: Christian Rose (menthos_at_menthos.com)
Datum: 2003-02-21 16:17:15

Här är uppdateringen av autorun. Ta gärna en titt. Filen finns även på
http://www.menthos.com/po/redhat/autorun.sv.po.


Christian
 # Swedish messages for autorun.
 # Copyright (C) 2002 Christian Rose
 # This file is distributed under the same license as the autorun package.
 # Christian Rose <menthos@menthos.com>, 2002.
 #
 # $Id: sv.po,v 1.10 2003/01/30 13:42:59 harald Exp $
 #
 msgid ""
 msgstr ""
 "Project-Id-Version: autorun\n"
G "POT-Creation-Date: 2002-06-27 13:56+0200\n"
G "PO-Revision-Date: 2002-07-19 16:29+0200\n"
N "POT-Creation-Date: 2003-01-30 14:42+0100\n"
N "PO-Revision-Date: 2002-11-23 02:49+0100\n"
 "Last-Translator: Christian Rose <menthos@menthos.com>\n"
 "Language-Team: Swedish <sv@li.org>\n"
 "MIME-Version: 1.0\n"
 "Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n"
 "Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
 
 
 #: autorun.cc:299 autorun.cc:413
 #, c-format
 msgid "%s is not in /etc/fstab or the user/owner option is not set.\n"
 msgstr ""
G "%s är inte i /etc/fstab eller så är användar-/ägarflaggan inte angiven.\n"
N "%s finns inte i /etc/fstab eller så är användar-/ägarflaggan inte angiven.\n"
 
 
 #: autorun.cc:338
 #, c-format
 msgid "Report bugs to %s.\n"
G msgstr "Rapportera fel till %s.\n"
N msgstr ""
N "Rapportera fel till %s.\n"
N "Skicka synpunkter på översättningen till sv@li.org.\n"
 
 
 #: autorun.cc:528
 #, c-format
 msgid ""
 "%s-%s -- the CD-ROM mounter for the lazy user\n"
 "\n"
 "Command strings are parsed and %%P%% is replaced by the mountpoint path.\n"
 "%%D%% is replaced by the device path. After that the command string will \n"
 "be executed using /bin/sh -c \"command string\".\n"
N "%sCopyright (c) 1999-2002 Red Hat, Inc.\n"
 "Copyright (c) 1998-2002 Harald Hoyer (Harald.Hoyer@RedHat.de).\n"
 "\n"
 "%s comes with ABSOLUTELY NO WARRANTY and is free software, covered\n"
 "by the GNU General Public License, and you are welcome to change it\n"
 "and/or distribute copies of it under certain conditions described by the\n"
 "file COPYING coming with the source code."
 msgstr ""
 "%s-%s -- cd-rommonteraren för den late användaren\n"
 "\n"
 "Kommandosträngar tolkas och %%P%% ersätts med monteringssökvägen.\n"
 "%%D%% ersätts med enhetssökvägen. Efter det kommer kommandosträngen att\n"
 "köras med hjälp av /bin/sh -c \"kommandosträng\".\n"
N "%sCopyright © 1999-2002 Red Hat, Inc.\n"
 "Copyright © 1998-2002 Harald Hoyer (Harald.Hoyer@RedHat.de).\n"
 "\n"
 "%s distribueras UTAN NÅGON GARANTI och är fri programvara som täcks\n"
 "av villkoren i GNU General Public License, och du är välkommen att ändra\n"
 "det och/eller distribuera kopior av det under vissa villkor som beskrivs\n"
 "i filen COPYING som kommer med källkoden."
 
 
 #: autorun.cc:549
 #, c-format
 msgid "The time to wait in MILLISEC between checks (default \"%s\")"
G msgstr "Tiden att vänta i MILLISEK mellan kontroller (standard \"%s\")"
N msgstr "Tiden att vänta i MILLISEKUNDER mellan kontroller (standard \"%s\")"
 
 
 #: autorun.cc:693
 msgid "unmounted"
G msgstr "omonterad"
N msgstr "avmonterad"

# Swedish messages for autorun.
# Copyright (C) 2002 Christian Rose
# This file is distributed under the same license as the autorun package.
# Christian Rose <menthos@menthos.com>, 2002.
#
# $Id: sv.po,v 1.10 2003/01/30 13:42:59 harald Exp $
#
msgid ""
msgstr ""
"Project-Id-Version: autorun\n"
"POT-Creation-Date: 2003-01-30 14:42+0100\n"
"PO-Revision-Date: 2002-11-23 02:49+0100\n"
"Last-Translator: Christian Rose <menthos@menthos.com>\n"
"Language-Team: Swedish <sv@li.org>\n"
"MIME-Version: 1.0\n"
"Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n"
"Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"

#: autorun.cc:180
#, c-format
msgid "Supermount entry found at %s.\n"
msgstr "Supermount-post hittad på %s.\n"

#: autorun.cc:299 autorun.cc:413
#, c-format
msgid "%s is not in /etc/fstab or the user/owner option is not set.\n"
msgstr ""
"%s finns inte i /etc/fstab eller så är användar-/ägarflaggan inte angiven.\n"

#: autorun.cc:319
#, c-format
msgid "Usage: %s [OPTION...] %s\n"
msgstr "Användning: %s [FLAGGA...] %s\n"

#: autorun.cc:331
msgid " -?, --help\t\t Give this help list"
msgstr " -?, --help\t\t Ge denna hjälplista"

#: autorun.cc:332
msgid "   --usage\t\t Give a short usage message"
msgstr "   --usage\t\t Ge ett kort användningsmeddelande"

#: autorun.cc:333
msgid " -V, --version\t\t Print program version"
msgstr " -V, --version\t\t Skriv ut programversion"

#: autorun.cc:336
msgid ""
"Mandatory or optional arguments to long options are also mandatory or "
"optional\n"
"for any corresponding short options."
msgstr ""
"Obligatoriska eller valfria argument till långa flaggor är också\n"
"obligatoriska eller valfria för alla motsvarande korta flaggor."

#: autorun.cc:338
#, c-format
msgid "Report bugs to %s.\n"
msgstr ""
"Rapportera fel till %s.\n"
"Skicka synpunkter på översättningen till sv@li.org.\n"

#: autorun.cc:479
msgid "Environment variable $HOME is not set!\n"
msgstr "Miljövariabeln $HOME är inte inställd!\n"

#: autorun.cc:492
#, c-format
msgid "cannot open %s!\n"
msgstr "kan inte öppna %s!\n"

#: autorun.cc:499
msgid "autorun is already running!\n"
msgstr "autorun kör redan!\n"

#: autorun.cc:528
#, c-format
msgid ""
"%s-%s -- the CD-ROM mounter for the lazy user\n"
"\n"
"Command strings are parsed and %%P%% is replaced by the mountpoint path.\n"
"%%D%% is replaced by the device path. After that the command string will \n"
"be executed using /bin/sh -c \"command string\".\n"
"%sCopyright (c) 1999-2002 Red Hat, Inc.\n"
"Copyright (c) 1998-2002 Harald Hoyer (Harald.Hoyer@RedHat.de).\n"
"\n"
"%s comes with ABSOLUTELY NO WARRANTY and is free software, covered\n"
"by the GNU General Public License, and you are welcome to change it\n"
"and/or distribute copies of it under certain conditions described by the\n"
"file COPYING coming with the source code."
msgstr ""
"%s-%s -- cd-rommonteraren för den late användaren\n"
"\n"
"Kommandosträngar tolkas och %%P%% ersätts med monteringssökvägen.\n"
"%%D%% ersätts med enhetssökvägen. Efter det kommer kommandosträngen att\n"
"köras med hjälp av /bin/sh -c \"kommandosträng\".\n"
"%sCopyright © 1999-2002 Red Hat, Inc.\n"
"Copyright © 1998-2002 Harald Hoyer (Harald.Hoyer@RedHat.de).\n"
"\n"
"%s distribueras UTAN NÅGON GARANTI och är fri programvara som täcks\n"
"av villkoren i GNU General Public License, och du är välkommen att ändra\n"
"det och/eller distribuera kopior av det under vissa villkor som beskrivs\n"
"i filen COPYING som kommer med källkoden."

#: autorun.cc:543
#, c-format
msgid "Command STRING will be executed if the CD changes (default \"%s\")"
msgstr "Kommandot STRÄNG kommer att köras om cd:n ändras (standard \"%s\")"

#: autorun.cc:546
#, c-format
msgid ""
"Command STRING will be executed if an audio CD is inserted (default \"%s\")"
msgstr ""
"Kommandot STRÄNG kommer att köras om en ljud-cd sätts i (standard \"%s\")"

#: autorun.cc:549
#, c-format
msgid "The time to wait in MILLISEC between checks (default \"%s\")"
msgstr "Tiden att vänta i MILLISEKUNDER mellan kontroller (standard \"%s\")"

#: autorun.cc:552
msgid "Lock the mounted media (unmount by hand)"
msgstr "Lås det monterade mediumet (avmontera för hand)"

#: autorun.cc:555
#, c-format
msgid ""
"Command STRING will be executed if the CD changes (insert and eject) "
"(default \"%s\")"
msgstr ""
"Kommandot STRÄNG kommer att köras om cd:n ändras (insättning och utmatning) "
"(standard \"%s\")"

#: autorun.cc:558
#, c-format
msgid "Command STRING will be executed if a CD is inserted (default \"%s\")"
msgstr "Kommandot STRÄNG kommer att köras om en cd sätts i (standard \"%s\")"

#: autorun.cc:561
#, c-format
msgid "Command STRING will be executed if a CD is ejected (default \"%s\")"
msgstr "Kommandot STRÄNG kommer att köras om en cd matas ut (standard \"%s\")"

#: autorun.cc:564
msgid "Mount/unmount only (do not execute anything)"
msgstr "Montera/avmontera endast (kör inte någonting)"

#: autorun.cc:565
msgid "Don't produce any output"
msgstr "Skapa ingen utdata"

#: autorun.cc:566
msgid "Produce verbose output"
msgstr "Skapa utförlig utdata"

#: autorun.cc:616
msgid "No more devices to check."
msgstr "Inga fler enheter att kontrollera."

#: autorun.cc:626
#, c-format
msgid "Checking %s: "
msgstr "Kontrollerar %s: "

#: autorun.cc:635
msgid "removing device\n"
msgstr "tar bort enhet\n"

#: autorun.cc:651
#, c-format
msgid "disc status changed, executing: %s\n"
msgstr "skivstatus ändrades, kör: %s\n"

#: autorun.cc:659
msgid "tray is open"
msgstr "släden är ute"

#: autorun.cc:667 autorun.cc:684
#, c-format
msgid "disc ejected, executing: %s\n"
msgstr "skiva utmatad, kör: %s\n"

#: autorun.cc:676
msgid "unknown state"
msgstr "okänt tillstånd"

#: autorun.cc:693
msgid "unmounted"
msgstr "avmonterad"

#: autorun.cc:697
msgid "mounting "
msgstr "monterar "

#: autorun.cc:700
msgid "OK"
msgstr "OK"

#: autorun.cc:704
msgid "error"
msgstr "fel"

#: autorun.cc:712
msgid "mounted"
msgstr "monterad"

#: autorun.cc:723
#, c-format
msgid "disc inserted, executing: %s\n"
msgstr "skiva har satts i, kör: %s\n"

#: autorun.cc:734
msgid "audio"
msgstr "ljud"

#: Autorun.desktop.in.h:1
msgid "Autorun"
msgstr "Autorun"

#: Autorun.desktop.in.h:2
msgid "Autorun - the CD-ROM mounter for the lazy user"
msgstr "Autorun - cd-rommonteraren för den late användaren"

#: cdrom.cc:219
#, c-format
msgid "Unknown data type: %s\n"
msgstr "Okänd datatyp: %s\n"

#~ msgid ""
#~ "%s-%s -- the CD-ROM mounter for the lazy user\n"
#~ "\n"
#~ "Command strings are parsed and %%P%% is replaced by the mountpoint path.\n"
#~ "%%D%% is replaced by the device path. After that the command string "
#~ "will \n"
#~ "be executed using /bin/sh -c \"command string\".\n"
#~ "Copyright (c) 1998-2002 Harald Hoyer (Harald.Hoyer@RedHat.de).\n"
#~ "Copyright (c) 1999-2002 Red Hat, Inc.\n"
#~ "\n"
#~ "%s comes with ABSOLUTELY NO WARRANTY and is free software, covered\n"
#~ "by the GNU General Public License, and you are welcome to change it\n"
#~ "and/or distribute copies of it under certain conditions described by the\n"
#~ "file COPYING coming with the source code."
#~ msgstr ""
#~ "%s-%s -- cd-rommonteraren för den late användaren\n"
#~ "\n"
#~ "Kommandosträngar tolkas och %%P%% ersätts med monteringssökvägen.\n"
#~ "%%D%% ersätts med enhetssökvägen. Efter det kommer kommandosträngen att\n"
#~ "köras med hjälp av /bin/sh -c \"kommandosträng\".\n"
#~ "Copyright © 1998-2002 Harald Hoyer (Harald.Hoyer@RedHat.de).\n"
#~ "Copyright © 1999-2002 Red Hat, Inc.\n"
#~ "\n"
#~ "%s distribueras UTAN NÅGON GARANTI och är fri programvara som täcks\n"
#~ "av villkoren i GNU General Public License, och du är välkommen att ändra\n"
#~ "det och/eller distribuera kopior av det under vissa villkor som beskrivs\n"
#~ "i filen COPYING som kommer med källkoden."

#~ msgid ""
#~ "or optional\n"
#~ "for any corresponding short options."
#~ msgstr ""
#~ "eller valfria\n"
#~ "för alla motsvarande korta flaggor."

#~ msgid " is not in /etc/fstab or the user/owner option is not set"
#~ msgstr ""
#~ " är inte i /etc/fstab eller så är användar-/ägarflaggan inte är angiven"

#~ msgid "Usage "
#~ msgstr "Användning "

#~ msgid "cannot get $HOME!\n"
#~ msgstr "kan inte få tag i $HOME!\n"

#~ msgid " (default \""
#~ msgstr " (standard \""

#~ msgid ": "
#~ msgstr ": "

Arkiv genererat av hypermail 2.1.6.